Navigácia

Výber jazyka

Obsah

13.07.2018

Ochrana osobných údajov

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00326151

Detail

13.07.2018

SAD Poprad a.s. informuje o zmene grafikonu cestovného poriadku autobusovej dopravy.

SAD Poprad a.s. informuje o zmene grafikonu cestovného poriadku autobusovej dopravy.

Detail

10.07.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Informácia pre voliča Oznámenie o určení poslancov a o utvorení volebného obvodu Oznámenie o počte obyvateľov obce Gerlachov

Detail

29.06.2018

Informácia o kolobehu vytriedeného odpadu_2Q_2018

Informácia o kolobehu vytriedeného odpadu_2Q_2018

Detail

29.06.2018

P o z v á n k a: Urbár Gerlachov, pozem. spol. Vás pozýva na zhromaždenie

P o z v á n k a Urbár Gerlachov, pozem. spol. Vás pozýva na zhromaždenie ktoré sa uskutoční dňa 12.07.2018 o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Gerlachove s týmto programom: 1. Otvorenie 2. Voľba komisií: mandátovej, návrhovej, zapisovateľov a overovateľov zápisnice 3. Správa mandátovej komisie 4. Prejednanie návrhu Ing.Berghauera 5. Diskusia 6. Návrh na uznesenie 7. Záver

Detail