Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obec Gerlachov

Územie patrí do Popradskej kotliny, ktorá je najvyššie položenou kotlinou v celých Karpatoch. Katastrálne územie sa nachádza v Lomnickej pahorkatine v podtatranskej časti. Nadmorská výška 700 - 900 m.n.m. Nižšia časť je typom poľnohospodárskej krajiny s kultúrou stepnou a vidieckou štruktúrou. Vyššia časť je pritatranská s lesnatou a lesnato - lúčnou krajinou.

Novinky

14.02.2018

Výbor Urbáru, pozemkové spoločenstvo v Gerlachove v zmysle Zákona č, 97/2013 o pozemkových spoločenstvách, zvoláva svojich členov riadne zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 1 . marca 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Výbor Urbáru, pozemkové spoločenstvo v Gerlachove v zmysle Zákona č, 97/2013 o pozemkových spoločenstvách, zvoláva svojich členov riadne zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 1 . marca 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Detail Aktuality

28.09.2017

Výzva na vypracovanie a predloženie  rozpočtových požiadaviek na zostavenie rozpočtu obce Gerlachov na rok 2018

Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek na zostavenie rozpočtu obce Gerlachov na rok 2018 V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a rozpočtovým harmonogramom na zostavenie rozpočtu pre obec Gerlachov upozorňujeme, že subjekty rozpočtového procesu predkladajú na obecný úrad požiadavky do rozpočtu pre rok 2018 do 31.10.2017 na predpísanom tlačive: Rozpočtová požiadavka - vzor. Subjekty rozpočtového procesu pre tento účel sú: a) Rozpočtová organizácia obce b) Obecný úrad c) Starosta obce d) Obecné zastupiteľstvo e) Komisie obecného zastupiteľstva Katarína Nikerlová ekonómka obce

Detail Aktuality

03.01.2017

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu a systém triedenia odpadov

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu a systém triedenia odpadov

Detail Aktuality

24.08.2015

Predaj knihy Gerlachov a Tatranská Polianka

Ponúkame na predaj knihu Gerlachov a Tatranská Polianka v cene 18 €. Knihu posielame aj na dobierku. Bližšie informácie získate na obecnom úrade.

Detail Aktuality

Základné informácie 

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Katastrálne územie obce Gerlachov
Susediace katastrálne územia Batizovce, Vysoké Tatry - Tatranská Polianka, Spišská Teplica
Počet obyvateľov r. 2015 812
Rozloha 5.268.600 m2 = 526,86 ha
Priemerná nadmorská výška 798,5 m.n.m.
Hospodárska základňa je orientovaná na poľnohospodársku výrobu - PD Tatran Gerlachov
Podnikateľské aktivity Tatraspol J Gerlachov, Revmontel s.r.o. Gerlachov, Hubertus s.r.o., Stolárstvo Kyčin Gerlachov, Pohostinstvo Grajciar, Gastrobal - obalové materiály a hyg. potreby, Koliba pod Gerlachom -  piliarska výroba, kozmetický salón Butterfly, Ján Šilon - FID - výroba vreciek, tašiek a hárkov, Klampiarstvo - Miroslav Bombara, Omega club s.r.o. - ubytovacie služby
Prvý písomný doklad o Gerlachove r. 1326, podľa nej je pomenovaný Gerlachovský štít 2654 m
Cestná sieť III/018150 Svit - Batizovce - Gerlachov - Tatranská Polianka
Napojenie na nadradenú cestnú sieť diaľnica D1, I/18 - E50, II/537