Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obec Gerlachov

Územie patrí do Popradskej kotliny, ktorá je najvyššie položenou kotlinou v celých Karpatoch. Katastrálne územie sa nachádza v Lomnickej pahorkatine v podtatranskej časti. Nadmorská výška 700 - 900 m.n.m. Nižšia časť je typom poľnohospodárskej krajiny s kultúrou stepnou a vidieckou štruktúrou. Vyššia časť je pritatranská s lesnatou a lesnato - lúčnou krajinou.

Novinky

06.05.2017

Akcia čisté lesy - 06.05.2017

sa uskutoční v sobotu 06.05.2017 na Symbolickom cintoríne na Popradskom plese. Príjazd na Popradské pleso môžete riešiť vlastnou dopravou (priamo až na symbolický cintorín je vjazd vozidiel povolený správou TANAPu), prípadne spoločným odjazdom, ktorý je naplánovaný z autobusovej zastávky v Batizovciach o 7.45 hod. Podľa počasia a počtu prihlásených účastníkov sa bude realizovať čistenie okolitých lesov, oprava lavičiek a osadzovanie krížov priamo na symbolickom cintoríne. Nakoľko je pre prihlásených záujemcov pripravené občerstvenie, nahláste prosím svoju účasť (aj v prípade individuálnej dopravy) u Ing. Patrika Františku na tel. čísle 0905 332 364 najneskôr do 05.05.2017 do 14.00 hod. Tešíme sa na stretnutie.

Obec Batizovce Kalendár akcií

03.01.2017

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu a systém triedenia odpadov

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu a systém triedenia odpadov

Detail Aktuality

01.02.2016

Mediačná poradňa v obci Gerlachov

Mediačná poradňa v obci Gerlachov: 17.5.2017 od 15.00 -17.00 v zasadačke obecného úradu.

Detail Aktuality

24.08.2015

Predaj knihy Gerlachov a Tatranská Polianka

Ponúkame na predaj knihu Gerlachov a Tatranská Polianka v cene 18 €. Knihu posielame aj na dobierku. Bližšie informácie získate na obecnom úrade.

Detail Aktuality

Základné informácie 

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Katastrálne územie obce Gerlachov
Susediace katastrálne územia Batizovce, Vysoké Tatry - Tatranská Polianka, Spišská Teplica
Počet obyvateľov r. 2015 812
Rozloha 5.268.600 m2 = 526,86 ha
Priemerná nadmorská výška 798,5 m.n.m.
Hospodárska základňa je orientovaná na poľnohospodársku výrobu - PD Tatran Gerlachov
Podnikateľské aktivity Tatraspol J Gerlachov, Revmontel s.r.o. Gerlachov, Hubertus s.r.o., Stolárstvo Kyčin Gerlachov, Pohostinstvo Grajciar, Gastrobal - obalové materiály a hyg. potreby, Koliba pod Gerlachom -  piliarska výroba, kozmetický salón Butterfly, Ján Šilon - FID - výroba vreciek, tašiek a hárkov, Klampiarstvo - Miroslav Bombara, Omega club s.r.o. - ubytovacie služby
Prvý písomný doklad o Gerlachove r. 1326, podľa nej je pomenovaný Gerlachovský štít 2654 m
Cestná sieť III/018150 Svit - Batizovce - Gerlachov - Tatranská Polianka
Napojenie na nadradenú cestnú sieť diaľnica D1, I/18 - E50, II/537