Navigácia

Výber jazyka

Obsah

11.04.2018

Dňa 16.04.2018 (pondelok) - 23.04.2018 (pondelok) sa uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne.

Dňa 16.04.2018 (pondelok) - 23.04.2018 (pondelok) sa uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne.

Dňa 16.04.2018 (pondelok) - 23.04.2018 (pondelok) sa uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne, ktorá bude pristavená na ulici Družstevnej číslo domu 70. Do mobilnej zberne patria: Žiarivky, opotrebovaný motorový olej, akumulátory a batérie, znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla... (nie tekuté)   Tonery nepatria do mobilnej zberne.

Detail

11.04.2018

Naučme sa triediť odpad správne a zodpovedne.

Naučme sa triediť odpad správne a zodpovedne.

Naučme sa triediť odpad správne a zodpovedne.

Detail

12.03.2018

Obecný úrad upozorňuje majiteľov psov na zákaz voľného pohybu psov v obci.

Obecný úrad upozorňuje majiteľov psov na zákaz voľného pohybu psov v obci. Voľný pohyb psov v obci zakazuje VZN č.2/2007 O podmienkach držania a chove psov v obci Gerlachov. Za porušenie tohto zákona môže byť majiteľovi psa uložená pokuta 16,50 € do165,50 €. Zároveň pripomíname majiteľov psov, na povinnosť nahlásiť každého nadobudnutého psa. Vyzývame tých občanov, ktorí uvedenú povinnosť nesplnili, aby tak urobili v čo najkratšom čase.

Detail

03.01.2017

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu a systém triedenia odpadov

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu a systém triedenia odpadov

Detail

24.08.2015

Predaj knihy Gerlachov a Tatranská Polianka

Ponúkame na predaj knihu Gerlachov a Tatranská Polianka v cene 18 €. Knihu posielame aj na dobierku. Bližšie informácie získate na obecnom úrade.

Detail