Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obec Gerlachov

Územie patrí do Popradskej kotliny, ktorá je najvyššie položenou kotlinou v celých Karpatoch. Katastrálne územie sa nachádza v Lomnickej pahorkatine v podtatranskej časti. Nadmorská výška 700 - 900 m.n.m. Nižšia časť je typom poľnohospodárskej krajiny s kultúrou stepnou a vidieckou štruktúrou. Vyššia časť je pritatranská s lesnatou a lesnato - lúčnou krajinou.

Novinky

28.09.2017

Výzva na vypracovanie a predloženie  rozpočtových požiadaviek na zostavenie rozpočtu obce Gerlachov na rok 2018

Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek na zostavenie rozpočtu obce Gerlachov na rok 2018 V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a rozpočtovým harmonogramom na zostavenie rozpočtu pre obec Gerlachov upozorňujeme, že subjekty rozpočtového procesu predkladajú na obecný úrad požiadavky do rozpočtu pre rok 2018 do 31.10.2017 na predpísanom tlačive: Rozpočtová požiadavka - vzor. Subjekty rozpočtového procesu pre tento účel sú: a) Rozpočtová organizácia obce b) Obecný úrad c) Starosta obce d) Obecné zastupiteľstvo e) Komisie obecného zastupiteľstva Katarína Nikerlová ekonómka obce

Detail Aktuality

21.09.2017

„ Memoriál MUDr. Michala Guhra “

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TATRAN GERLACHOV v spolupráci obcou Gerlachov a Slovenskou lyžiarskou asociáciou a AKHŠ usporiadajú 7. októbra 2017 Majstrovstvá Slovenska v behu na kolieskových lyžiach, 4. kolo Swenor Slovenského pohára v behu na kolieskových lyžiach a zároveň XVI. ročník pretekov v behu na kolieskových lyžiach „ Memoriál MUDr. Michala Guhra “

Detail Aktuality

18.09.2017

OZNAM !!!

Z dôvodu výmeny priecestnej konštrukcie na železničnom priecestí trate Poprad/ Štrbské pleso v dňoch 27. 9.2017 od 07:00 hod do 29.09.2017 do 21:00 hod bude železničné priecestie úplne uzatvorené (cesta III/3064 Tatranská Polianka – Gerlachov).

Detail Aktuality

17.08.2017

OZNAM : Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

OZNAM Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Obce Gerlachov: ocu@obecgerlachov.sk

Detail Aktuality

04.07.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácia pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácia pre voliča

Detail Aktuality

Základné informácie 

Samosprávný kraj Prešovský
Okres Poprad
Katastrálne územie obce Gerlachov
Susediace katastrálne územia Batizovce, Vysoké Tatry - Tatranská Polianka, Spišská Teplica
Počet obyvateľov r. 2015 812
Rozloha 5.268.600 m2 = 526,86 ha
Priemerná nadmorská výška 798,5 m.n.m.
Hospodárska základňa je orientovaná na poľnohospodársku výrobu - PD Tatran Gerlachov
Podnikateľské aktivity Tatraspol J Gerlachov, Revmontel s.r.o. Gerlachov, Hubertus s.r.o., Stolárstvo Kyčin Gerlachov, Pohostinstvo Grajciar, Gastrobal - obalové materiály a hyg. potreby, Koliba pod Gerlachom -  piliarska výroba, kozmetický salón Butterfly, Ján Šilon - FID - výroba vreciek, tašiek a hárkov, Klampiarstvo - Miroslav Bombara, Omega club s.r.o. - ubytovacie služby
Prvý písomný doklad o Gerlachove r. 1326, podľa nej je pomenovaný Gerlachovský štít 2654 m
Cestná sieť III/018150 Svit - Batizovce - Gerlachov - Tatranská Polianka
Napojenie na nadradenú cestnú sieť diaľnica D1, I/18 - E50, II/537