Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 136x | 03.12.2012

Navrh vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 54x | 29.11.2012

Navrh vydanie rozhodnutia umiest. stavby Stiahnuté: 53x | 08.10.2014

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 66x | 15.07.2015

Ohlásenie poplatok za KO - FO Stiahnuté: 57x | 11.05.2011

Ohlásenie poplatok za KO - PO Stiahnuté: 50x | 11.05.2011

Ohlásenie staveb úprav udržiavacích prác Stiahnuté: 54x | 29.11.2012

Ohlásenie terénnych úprav Stiahnuté: 62x | 22.10.2015

Oznámenie daň za psa Stiahnuté: 58x | 11.05.2011

Oznámenie k dani za ubytovanie Stiahnuté: 59x | 11.05.2011

Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie poplatku za KO Stiahnuté: 55x | 11.05.2011

Oznámenie údajov pre výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 49x | 29.11.2012

Oznámenie určenie spoluvlastníka na podanie dane z nehnuteľnosti Stiahnuté: 56x | 29.11.2012

Oznámenie vzniku zániku daňovej povinnosti daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 64x | 11.05.2011

Podmienky poskytnutia obecných priestorov Stiahnuté: 52x | 11.05.2011

Potvrdenie zamestnávateľa na úľavu na KO Stiahnuté: 635x | 02.03.2017

Prevzatie plnenia poplatníka za KO za členov domácnosti Stiahnuté: 60x | 11.05.2011

Priznanie daň za ubytovanie Stiahnuté: 53x | 11.05.2011

Zmena užívania stavby Stiahnuté: 56x | 29.11.2012

Zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou Stiahnuté: 51x | 03.12.2012

Stránka