Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 240x | 03.12.2012

Navrh vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 131x | 29.11.2012

Navrh vydanie rozhodnutia umiest. stavby Stiahnuté: 108x | 08.10.2014

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 132x | 15.07.2015

Ohlásenie poplatok za KO - FO Stiahnuté: 115x | 11.05.2011

Ohlásenie poplatok za KO - PO Stiahnuté: 106x | 11.05.2011

Ohlásenie staveb úprav udržiavacích prác Stiahnuté: 108x | 29.11.2012

Ohlásenie terénnych úprav Stiahnuté: 147x | 22.10.2015

Oznámenie daň za psa Stiahnuté: 113x | 11.05.2011

Oznámenie k dani za ubytovanie Stiahnuté: 113x | 11.05.2011

Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie poplatku za KO Stiahnuté: 107x | 11.05.2011

Oznámenie údajov pre výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 103x | 29.11.2012

Oznámenie určenie spoluvlastníka na podanie dane z nehnuteľnosti Stiahnuté: 108x | 29.11.2012

Oznámenie vzniku zániku daňovej povinnosti daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 118x | 11.05.2011

Podmienky poskytnutia obecných priestorov Stiahnuté: 105x | 11.05.2011

Potvrdenie zamestnávateľa na úľavu na KO Stiahnuté: 1417x | 02.03.2017

Prevzatie plnenia poplatníka za KO za členov domácnosti Stiahnuté: 113x | 11.05.2011

Priznanie daň za ubytovanie Stiahnuté: 105x | 11.05.2011

Zmena užívania stavby Stiahnuté: 108x | 29.11.2012

Zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou Stiahnuté: 101x | 03.12.2012

Stránka