Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 300x | 03.12.2012

Navrh vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 152x | 29.11.2012

Navrh vydanie rozhodnutia umiest. stavby Stiahnuté: 128x | 08.10.2014

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 156x | 15.07.2015

Ohlásenie poplatok za KO - FO Stiahnuté: 134x | 11.05.2011

Ohlásenie poplatok za KO - PO Stiahnuté: 124x | 11.05.2011

Ohlásenie staveb úprav udržiavacích prác Stiahnuté: 129x | 29.11.2012

Ohlásenie terénnych úprav Stiahnuté: 202x | 22.10.2015

Oznámenie daň za psa Stiahnuté: 135x | 11.05.2011

Oznámenie k dani za ubytovanie Stiahnuté: 139x | 11.05.2011

Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie poplatku za KO Stiahnuté: 128x | 11.05.2011

Oznámenie údajov pre výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 122x | 29.11.2012

Oznámenie určenie spoluvlastníka na podanie dane z nehnuteľnosti Stiahnuté: 128x | 29.11.2012

Oznámenie vzniku zániku daňovej povinnosti daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 140x | 11.05.2011

Podmienky poskytnutia obecných priestorov Stiahnuté: 127x | 11.05.2011

Potvrdenie zamestnávateľa na úľavu na KO Stiahnuté: 1864x | 02.03.2017

Prevzatie plnenia poplatníka za KO za členov domácnosti Stiahnuté: 132x | 11.05.2011

Priznanie daň za ubytovanie Stiahnuté: 128x | 11.05.2011

Zmena užívania stavby Stiahnuté: 127x | 29.11.2012

Zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou Stiahnuté: 121x | 03.12.2012

Stránka