Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Slovenská pošta Batizovce

Zmena dodacej pošty pre obec Gerlachov od 01.05.2021

 

Od 01.05.2021 je pre obec Gerlachov dodacia pošta Batizovce.

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok: 7:30 - 13:00    14:00 - 15:00
Utorok:  7:30 - 13:00    14:00 - 15:00
Streda: 7:30 - 11:30    14:00 - 17:00
Štvrtok:  7:30 - 13:00    14:00 - 15:00  
Piatok: 7:30 - 13:00    14:00 - 15:00

 

Pošta            Batizovce

Adresa:         Štúrova 376/23, 059 35 Batizovce

Tel. č.:           0903 624 180

 

Správy

PSK - Výzva pre región 2022

Obnova dopravnej infraštruktúry k pamiatkam v obci Gerlachov

Výzva: Výzva pre región PSK
Schválená výška dotácie: 40 000,00 € celý text

náš tip | 10. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Vzory dokladov v súvislosti s príspevkom za ubytovanie odídencov - AKTUALIZOVANÉ !

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 07.júna 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. celý text

náš tip | 29. 6. 2022 | Autor: Správce Webu

Oznam

V obci sa našiel mobilný telefón. Majiteľ sa môže prihlásiť počas úradných hodín na obecnom úrade. celý text

náš tip | 24. 6. 2022 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený celý text

náš tip | 13. 6. 2022 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený celý text

náš tip | 13. 6. 2022 | Autor: Správce Webu
Chodník v obci Gerlachov

Realizácia projektu: Chodník v obci Gerlachov

Hlavný cieľ: Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov so zameraním na výstavbu jednostranného chodníka v obci Gerlachov. Projekt je realizovaný s finančnou podporou z EÚ. celý text

náš tip | 4. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

Bezplatné dlhové poradenstvo - pomáhame dlžníkom

Ide o bezplatné dlhové poradenstvo, ktoré je určené pre občanov SR (fyzické osoby), ktorí sa v dôsledku zlej finančnej situácie zadlžili a svoje záväzky už nevládzu splácať (hrozí im exekúcia alebo už majú exekúciu; nevedia splácať úvery, či pôžičky; uchádzajú sa o osobný bankrot...). celý text

náš tip | 13. 4. 2022 | Autor: Správce Webu
Obecné kompostovisko

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK - OBECNÉ KOMPOSTOVISKO

Na obecné kompostovisko môžu občania priniesť bioodpad : zelený odpad zo záhrad, trávu, konáre, kvety, zeminu, lístie, orezy zo stromov a kríkov, burinu, odpad z ovocia a zeleniny.

Miesta na určený druh bioodpadu sú označené na plote za miestom, kde je potrebné určený druh odpadu umiestniť !!!

celý text

náš tip | 30. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
Líška hrdzavá

Orálna vakcinácia líšok proti besnote jarná kampaň 2022

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky bude v dňoch 04. apríla 2022 do 25. apríla 2022 vykonávať orálnu vakcináciu líšok proti besnote v rámci jarnej kampane 2022. Bližšie informácie o vakcináciách proti besnote nájdete v prílohách. celý text

náš tip | 30. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Oznámenie + manuál pre klienta (UA) pri hľadaní zamestnania a vzor životopisu.

Sekciou krízového riadenia MV SR nám bolo oznámené spustenie rezervačného systému Bookio (v súvislosti s utečeneckou krízou). celý text

náš tip | 15. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Dočasne útočisko - informácia

V info letáku nájdete stručné informácie k Dočasnému útočisku pre štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov, ktoré im bezplatne poskytne Slovenská republika. celý text

náš tip | 4. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Ako pomôcť Ukrajine a jej obyvateľom

Naša obec je pripravená pomôcť Ukrajine a jej obyvateľom. Našu finančnú či materiálnu pomoc budeme koordinovať spolu ZMOS-om, Ministerstvom vnútra SR a ďalším inštitúciami, aby táto pomoc bola adresná a zmysluplná. celý text

náš tip | 2. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Pomáhajme koordinovane

Ministerstvo vnútra SR informovalo formou hromadnej SMS správy o nutnosti postupovať koordinovane pri poskytovaní pomoci pre Ukrajinu. celý text

náš tip | 2. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Vyjadrujeme solidaritu Ukrajine

Združenie miest a obcí Slovenska vyjadruje solidaritu obyvateľom Ukrajiny, ako aj ich mestám a obciam, ktoré trpia v dôsledku nepriaznivej geopolitickej situácie a dnešné konanie je vyústením situácie, ktoré nerešpektuje demokraciu a jej hodnoty. celý text

náš tip | 2. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Informácia o novootvorených ambulanciách Nemocnice Poprad v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti v Novom Smokovci.

Nemocnica Poprad, a. s., otvorila svoje pracoviská v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v Novom Smokovci. celý text

náš tip | 4. 2. 2022 | Autor: Správce Webu
Z-BOX (PACKETA)

Aj v našej obci máme Z-BOX

Spoločnosť Packeta Slovakia s. r. o. (v minulosti známa ako Zásielkovňa) po dohode s našou obcou umiestnila pri obecnom úrade v Gerlachove Z-BOX. celý text

náš tip | 31. 1. 2022 | Autor: Správce Webu
Knižnica

Knižnica opäť otvorená

Milí naši čitatelia, miestna knižnica bude otvorená každý štvrtok od 15:00 hod. do 17:00 hod. v priestoroch ZŠ s MŠ Gerlachov. celý text

náš tip | 26. 1. 2022 | Autor: Správce Webu
Polícia SR informuje 1

Polícia SR informuje

S cieľom zvýšenia informovanosti verejnosti, najmä obetí trestných činov Vám (a Vašim občanom miest a obcí) dávam do povedomia informáciu, že na Okresnom úrade v Poprade, Nábrežie Jána Pavla II. 16 je zriadená informačná kancelária pre obete trestných činov v priestoroch klientskeho centra. celý text

náš tip | 13. 12. 2021 | Autor: Správce Webu
Psík

Obecný úrad upozorňuje majiteľov psov na zákaz voľného pohybu psov v obci.

Obecný úrad upozorňuje majiteľov psov na zákaz voľného pohybu psov v obci. Voľný pohyb psov v obci zakazuje VZN č.2/2007 O podmienkach držania a chove psov v obci Gerlachov. Za porušenie tohto zákona môže byť majiteľovi psa uložená pokuta 16,50 € do 165,50 €.
celý text

náš tip | 25. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Zmena Sadzobníka poplatkov obce Gerlachov

Dňa 22.09.2021 bol na zasadnutí obecného zastupiteľstva schválený nový Sadzobník poplatkov obce Gerlachov. celý text

náš tip | 20. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

V súvislosti so šírením afrického moru ošípaných od 03.08.2021 platí mimoriadne núdzové opatrenie.

Odporúčame chovateľom ošípaných, aby sprísnili hygienické opatrenia vo svojich chovoch. AMO sa prenáša aj na oblečení, prostredníctvom krmiva, či dokonca na dopravných prostriedkoch. celý text

náš tip | 9. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
Medveď hnedý

Povinnosť zabezpečiť nádoby s odpadom pred prístupom medveďa hnedého.

Na základe zvýšeného výskytu medveďa hnedého (Ursus arctos) upozorňujeme na zákonnú povinnosť pôvodcov odpadom zabezpečiť nádoby s odpadom pred prístupom medveďa hnedého. celý text

náš tip | 1. 7. 2021 | Autor: Správce Webu
Žumpa

Informácia

Informácia pre občanov ktorý majú žumpu. celý text

náš tip | 7. 6. 2021 | Autor: Správce Webu
Slovenská pošta

Podnety k poskytovaniu poštových služieb v obci Gerlachov.

V prípade neplnenia poštových služieb, ktoré boli sľúbené zo strany Slovenskej pošty, a.s., informujte Zákaznícke centrum (0850122413, zakaznickyservis@slposta.sk). celý text

náš tip | 14. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Žiadame občanov.

Do smetných nádob na komunálny odpad sa biologický odpad zo záhrad nevyhadzuje. Smetná nádoba v ktorej sa bude nachádzať biologický odpad zo záhrady nebude vyvezená.
V obci máme zriadené kompostovisko, ktoré je určené na biologický odpad zo záhrad.
celý text

náš tip | 22. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Spoločný obecný úrad od 01.06.2020

Od 01.06.2020 bol zriadený nový spoločný obecný úrad - stavebný úrad v Batizovciach.
Sídlo spoločného obecného úradu je: Štúrova 29/2, 059 35 Batizovce.
Podateľňou spoločného obecného úradu ostáva Obec Gerlachov.
Meno : Ing. Miriam Závacká, kontakt : 0948125988
Územné a stavebné konanie, dopravné stavby, drobné stavby. celý text

náš tip | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
google-play-download

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

náš tip | 21. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA celý text

náš tip | 28. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Predaj knihy Gerlachov a Tatranská Polianka

Ponúkame na predaj knihu Gerlachov a Tatranská Polianka v cene 18 €. Bližšie informácie získate na obecnom úrade. celý text

náš tip | 24. 8. 2015 | Autor: prevod admin