Navigácia

Obsah

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

09.04.2020

Veľkonočné prianie

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

Nech veľkonočná atmosféra nikdy neskončí a značí nový začiatok spolu s prebúdzajúcou sa prírodou. Nech prebúdzajúci sa život a nové priateľstvá naplnia i tieto dni neobyčajnou nádejou.

Detail

08.04.2020

Zápis do 1.ročníka

Oznámenie o zápise do 1.ročníka. VIĎ. PRÍLOHA :

Detail

07.04.2020

Informácia o režime dopravy počas Veľkonočných sviatkov (okres PO,PP, SB, SL, SK, SP, SV, VT)

Objednávateľ výkonov prímestskej autobusovej dopravy, Prešovský samosprávny kraj nariaďuje prerušiť zabezpečovanie dopravy na jeho území v dátume od 10.4.2020 do 13.4.2020 (t,j. piatok, sobota, nedeľa, pondelok), počas trvania Veľkonočných sviatkov. Doprava bude obnovená do pôvodného špeciálneho prázdninového režimu od 14.4.2020.

Detail

06.04.2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje, počnúc dnešným dňom od 12:00 hod., čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, viď príloha. Žiadame mestá a obce o plnenie povinnosť, ktoré z vyhlásenia vyplývajú a o propagáciu oznamu. Žiadame vlastníkov resp. správcov lesných pozemkov o vykonávanie hliadkovacej činnosti v mimopracovnom čase a v čase pracovného pokoja.

Detail

06.04.2020

Kontajner

Jarné upratovanie

Od 14. apríla (utorok) do 17. apríla (piatok) bude pristavený veľkoobjemový kontajner pri budove obecného úradu, na ulici Lúčne pri čísle domu 188 a na ulici Cintorínskej pri čísle domu 15. Upozorňujeme, že do veľkoobjemového kontajnera je zakázané dávať elektroodpad, nebezpečný a stavebný odpad.

Detail