Navigácia

Obsah

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

02.09.2020

Elektroodpad

Zber elektroodpadu

Dňa 11. septembra v piatok v čase od 8.00 hod do 17.00 hod sa uskutoční zber elektroodpadu pri budove požiarnej zbrojnici.

Detail

10.08.2020

Obecné kompostovisko

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK - OBECNÉ KOMPOSTOVISKO

Na obecné kompostovisko môžu občania priniesť bioodpad : zelený odpad zo záhrad, trávu, konáre, kvety, zeminu, lístie, orezy zo stromov a kríkov, burinu, odpad z ovocia a zeleniny. Miesta na určený druh bioodpadu sú označené na plote za miestom, kde je potrebné určený druh odpadu umiestniť.

Detail

10.08.2020

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okrese Poprad od 10.augusta 2020 od 10:00 hod. do odvolania.

Detail