Navigácia

Obsah

Tlačivá

Komunálny odpad

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 247x | 18.12.2019

Ohlásenie o prevzatí plnenia poplatkovej povinnosti Stiahnuté: 45x | 18.12.2019

Ohlásenie vzniku zániku poplatkovej povinnosti Stiahnuté: 38x | 18.12.2019

Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 45x | 18.12.2019

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 61x | 18.12.2019

Žiadosť o zníženie, alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 54x | 18.12.2019

2011

Oznámenie k dani za ubytovanie Stiahnuté: 353x | 11.05.2011

Žiadosť identifikácia stavby Stiahnuté: 187x | 11.05.2011

Žiadosť o konaní podujatia Stiahnuté: 173x | 11.05.2011

Žiadosť stanovisko k podnikateľskej činnosti Stiahnuté: 182x | 11.05.2011

2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 406x | 15.07.2015

Ohlásenie terénnych úprav Stiahnuté: 816x | 22.10.2015

Žiadosť o stanovisko k použitiu poľnohosp.pôdy na nepoľnohosp.zámer Stiahnuté: 290x | 01.11.2015

2012

Navrh vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 377x | 29.11.2012

Ohlásenie staveb úprav udržiavacích prác Stiahnuté: 362x | 29.11.2012

Oznámenie údajov pre výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 341x | 29.11.2012

Oznámenie určenie spoluvlastníka na podanie dane z nehnuteľnosti Stiahnuté: 343x | 29.11.2012

Zmena užívania stavby Stiahnuté: 342x | 29.11.2012

Zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou Stiahnuté: 388x | 03.12.2012

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 192x | 03.12.2012

Stránka