Navigácia

Obsah


Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021 23.11.2020 09.12.2020
Návrh Rozpočtu Obce Gerlachov na roky 2021 - 2023 23.11.2020 09.12.2020
Návrhy VZN Obce Gerlachov 23.11.2020 09.12.2020

Archív úradnej tabule

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Archív úradnej tabule 10.06.2020