Navigácia

Obsah


Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie - HORSKÝ KROS GERLACH 2020 06.08.2020 29.08.2020
Zámer prenájmu majetku obce Gerlachov ako prípad hodný osobitného zreteľa 03.08.2020 19.08.2020

Archív úradnej tabule

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Archív úradnej tabule 10.06.2020