Navigácia

Výber jazyka

Obsah

19.08.2019

Mediačná poradňa

Mediačná poradňa

Obec Gerlachov v spolupráci s Mediačným centrom Poprad uskutoční bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá sa uskutoční 21.8.2019 od 15:00 hod. - 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu. Kto má záujem o mediačnú poradňu nech sa prihlási v kancelárií obecného úradu do 20.8.2019 do 15:00 hod.

Detail

31.07.2019

Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020.

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy v spolupráci so zmluvnými dopravcami SAD Prešov a. s., SAD Humenné a. s., SAD Poprad a. s. a BUS Karpaty s. r. o. Stará Ľubovňa o z n a m u j e cestujúcej verejnosti, obciam, mestám, školám, zamestnávateľom, že dňom 1. 8. 2019 je možné prostredníctvom zmluvných dopravcov alebo Prešovského samosprávneho kraja, odboru dopravy podávať požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020, t. j. na obdobie platnosti od 15. 12. 2019 do pravdepodobne 12. 12. 2020. Podrobné informácie, ako aj formulár na podávanie podnetov nájdete v prílohe tohto oznamu.

Detail

19.07.2019

Separovaný zber

Zrušenie hniezd na separovaný odpad.

Oznamujeme občanom, že sú zrušené hniezda na separovaný odpad. Žiadame občanov aby využívali vrecový zber triedeného odpadu. Vrecia na separovaný zber si môžete vyzdvihnúť v kancelárii Obecného úradu Gerlachov. Nenastala žiadna náprava v hniezdach separovaného odpadu (stále sa tam nachádzal odpad, ktorý do daných nádob nepatrí) a tým sme museli pristúpiť k zrušeniu týchto hniezd. Vrecový systém zberu odpadu ma štatistický väčšiu úspešnosť a účinnosť kvality vyseparovania odpadu. Nezabudnime, že nesprávnym separovaním sa zvyšujú náklady na odvoz a uskladnenie odpadov a tým aj znečisťovanie nášho životného prostredia. Za pochopenie ďakujeme.

Detail

13.06.2019

HURÁ LETO GERLACHOV

HURÁ LETO GERLACHOV

Obec Gerlachov Vás srdečne pozýva na HURÁ LETO GERLACHOV. Uvidíme sa 29.6.2019 (sobota) v športovom areály obce Gerlachov (ANTUKA). Projekt je podporený z rozpočtu PSK.

Detail

11.04.2019

Spoločná brigáda

Spoločná brigáda

Obce Batizovce a Gerlachov zorganizovali dňa 31.3. 2019 jarnú prechádzku spojenú s vyzbieraním smetí v okolí hlavnej cesty z Gerlachova do Batizoviec. V poobedných hodinách sme sa všetci zišli pri družstve v Gerlachove a vybrali sme sa smerom na Batizovce. Potešila nás veľká účasť 30 ľudí aj s oboma starostami obcí. Aj napriek minuloročnému smeťozberu v tejto lokalite sme aj tento rok vyzbierali vyše 40 vriec rôzneho odpadu, pneumatík, káblov a mechov so stavebným odpadom. Aj napriek množstvu odpadu panovala výborná nálada. Prechádzku nakoniec niektorý účastníci zavŕšili malým občerstvením v Batizovciach. Ďakujeme všetkým za aktívny prístup a pozitívne reakcie na túto akciu.

Detail