Navigácia

Výber jazyka

Obsah

18.02.2020

Šikovné ruky Gerlachov

ŠIKOVNÉ RUKY GERLACHOV

Príďte sa pozrieť na výstavu domácich produktov, ktorá je spojená s predajom. Tešíme sa na Vašu účasť.

Detail

18.10.2019

Voľby do NRSR 2020

Voľby do NRSR 2020

Detail

05.09.2019

Obecný úrad upozorňuje majiteľov psov na zákaz voľného pohybu psov v obci.

Obecný úrad upozorňuje majiteľov psov na zákaz voľného pohybu psov v obci. Voľný pohyb psov v obci zakazuje VZN č.2/2007 O podmienkach držania a chove psov v obci Gerlachov. Za porušenie tohto zákona môže byť majiteľovi psa uložená pokuta 16,50 € do165,50 €. Zároveň pripomíname majiteľov psov, na povinnosť nahlásiť každého nadobudnutého psa. Vyzývame tých občanov, ktorí uvedenú povinnosť nesplnili, aby tak urobili v čo najkratšom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

19.07.2019

Separovaný zber

Zrušenie hniezd na separovaný odpad.

Oznamujeme občanom, že sú zrušené hniezda na separovaný odpad. Žiadame občanov aby využívali vrecový zber triedeného odpadu. Vrecia na separovaný zber si môžete vyzdvihnúť v kancelárii Obecného úradu Gerlachov. Nenastala žiadna náprava v hniezdach separovaného odpadu (stále sa tam nachádzal odpad, ktorý do daných nádob nepatrí) a tým sme museli pristúpiť k zrušeniu týchto hniezd. Vrecový systém zberu odpadu ma štatistický väčšiu úspešnosť a účinnosť kvality vyseparovania odpadu. Nezabudnime, že nesprávnym separovaním sa zvyšujú náklady na odvoz a uskladnenie odpadov a tým aj znečisťovanie nášho životného prostredia. Za pochopenie ďakujeme.

Detail

20.03.2019

Práca na ceste

Oprava cesty III/3064

Oprav cesty III/3064​​​​​​​ - odpoveď na náš list.

Detail