Archiv FZO - Faktúry

Dátum dodania Číslo faktúry Popis Suma Zmluva Objednávka Dodávateľ
28.02.2017 DF32017/23 Za zimnú údržbu MK 800.00 € 057/2016 Wood Via
IČO: 50429604
28.02.2017 DF2017/22 SMS spravodaj 2/2017 36.00 € 007/2016 2-morrow, s.r.o.
IČO: 36839523
27.02.2017 DF2017/21 Dopravné zrkadlá 2 kusy 333.60 € O2017/6 Sivex, s.r.o.
IČO: 46485732
22.02.2017 DF2017/20 Nábytok do kancelárie starostu 2300.00 € Ján Faix
IČO: 40324052
16.02.2017 DF2017/19 Oprava vozidla Octávia 430.84 € Tencer s.r.o.
IČO: 46264647
16.02.2017 DF2017/18 Prenájom pozemku na stavbu revitalizácie 1.00 € Cirkevný zbor ECAV
IČO: 31999182
16.02.2017 DF2017/17 Za odvoz KO za január 1495.29 € 027/2016 Brantner Poprad, s.r.o.
IČO: 36444618
10.02.2017 DF2017/16 Za používanie hudobných diel pre zamestnancov 12.00 € 044/2015 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
IČO: 00178454
10.02.2017 DF2017/15 Za verejné používanie hudobných diel rozhlasom 14.00 € 044/2015 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
IČO: 00178454
09.02.2017 DF2017/14 Za telefón 54.40 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
09.02.2017 DF2017/13 Za telefón 43.94 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35697270
06.02.2017 DF2017/12 Výroba obecných a štátnych znakov 78.00 € O2017/2 Sydes Print s.r.o.
IČO: 31725261
06.02.2017 DF2017/11 Vystavenie socialneho posudku 40.00 € MUDr. Timkovič Jozef
IČO: 47082496
06.02.2017 DF2017/10 Správa ČOV a VK za január 75.00 € 043/2016 Ekoservis Slovensko, s.r.o.
IČO: 31714030
03.02.2017 DF2017/9 Za elektrinu 2492.00 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 44483767
31.01.2017 DF2017/8 SMS spravodaj 36.00 € 007/2016 2-morrow, s.r.o.
IČO: 36839523
30.01.2017 DF2017/7 2 kusy predlžovacích káblov 108.00 € O2017/3 Revmontel, s.r.o.,
IČO: 31736386
30.01.2017 DF2017/6 Za kuchynskú linku 1300.00 € Ján Faix
IČO: 40324052
26.01.2017 DF2017/5 Stravné lístky 540 kusov 2443.66 € 9/2009 Edenred Slovakia, s.r.o.
IČO: 31328695
26.01.2017 DF2017/4 Drevené pelety 5,25 t 1071.00 € EkoPellets Slovakia, s.r.o.
IČO: 45679185
24.01.2017 DF2017/3 Archivačné spony 100 ks 40.08 € Sponka Sk s.r.o.
IČO: 36613983
18.01.2017 DF2017/2 Nákup toneru 2 ks 38.70 € Camea SK, s.r.o.
IČO: 36468924
18.01.2017 DF2017/1 Remeň na skúter 175.00 € Appel Trade, s.r.o.
IČO: 46395326
31.12.2016 DF2016/201 Za elektrinu 1890.52 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 44483767
31.12.2016 DF2016/200 Zimná údržba MK za december 800.00 € 057/2016 Wood Via
IČO: 50429604
31.12.2016 DF2016/199 Za odvoz KO za december 1195.56 € 027/2016 Brantner Poprad, s.r.o.
IČO: 36444618
31.12.2016 DF2016/198 Finančný spravodajca 2016 13.67 € Poradca podnikateľa s.r.o.
IČO: 31592503
31.12.2016 DF2016/197 Za telefón 43.42 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35697270
31.12.2016 DF2016/196 Za telefón 54.23 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
31.12.2016 DF2016/195 SMS Spravodaj 36.00 € 007/2016 2-morrow, s.r.o.
IČO: 36839523
28.12.2016 DF2016/194 Poplatok banky 47.20 € Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31575951
28.12.2016 DF2016/193 Správa ČOV a VK za december 75.00 € 043/2016 Ekoservis Slovensko, s.r.o.
IČO: 31714030
20.12.2016 DF2016/192 Vysielačky Motorola TLKR 111.35 € Anaton s.r.o.
IČO: 25960920
19.12.2016 DF2017/191 Za vodu 15.67 € 031/2011 PVPS a.s
IČO: 36500968
19.12.2016 DF2016/190 Materiál PO 21.96 € THT Slovensko, s.r.o.
IČO: 35870150
15.12.2016 DF2016/189 Drobný nákup PO 45.24 € Pyrokomplet s.r.o.
IČO: 36281280
14.12.2016 DF2016/188 Za odvoz KO za november 1208.43 € 048/2016 Brantner Poprad, s.r.o.
IČO: 36444618
14.12.2016 DF2016/187 Gerlachovský informátor v Podtatranskom kuriéri 30.00 € Podtatranský kuriér, s.r.o.
IČO: 46385903
12.12.2016 DF2016/186 Za Podtatranské noviny r. 2017 19.89 € Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36631124
12.12.2016 DF2016/185 Za nákup kancelárskych potrieb 110.25 € Gastrobal
IČO: 40600319
08.12.2016 DF2016/184 Za správu ČOV a VK 75.00 € 043/2016 Skoservis Slovensko s.r.o.
IČO: 31714030
08.12.2016 DF2016/183 Za telefón 54.32 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
08.12.2016 DF2016/182 Za telefón 61.29 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35697270
08.12.2016 DF2016/181 Za toner 3 x 2 ks 173.70 € Camea computer systems, a.s.
IČO: 36468924
05.12.2016 DF2016/180 Za BOZP, PO - 4. štvrťrok 2016 1451.70 € 324/2014 Martina Majerčák
IČO: 45676178
05.12.2016 DF2016/179 Za Obecné noviny r. 2017 67.60 € Inprost s.r.o.
IČO: 31363091
30.11.2016 DF2016/178 SMS Spravodaj 36.00 € 007/2016 2-morrow, s.r.o.
IČO: 36839523
29.11.2016 DF2016/177 Za servis programového vybavenia 144.00 € Ing. Slavomír Kohútik
IČO: 34631496
24.11.2016 DF2016/176 Za antivirus NOD 32 65.45 € Taurus
IČO: 34629581
24.11.2016 DF2016/175 Za vianočné osvetlenie 218.67 € Kokiska s.r.o.
IČO: 02509016
21.11.2016 DF2016/174 Za nájom 161.92 € Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345
16.11.2016 DF2016/173 Za odvoz KO za október 1.00 € O2016/16 Brantner Poprad, s.r.o.
IČO: 36444618
11.11.2016 DF2016/171 Za časopis Požiarnik r. 2017 90.00 € O2016/40 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
IČO: 00177474
11.11.2016 DF2016/172 Za časopis Právo pe ROPO a OBCE r. 2017 74.40 € Wolters Kluwer a.r.o.
IČO: 31348262
09.11.2016 DF2016/170 Za vianočné osvetlenie 184.04 € Kokiska s.r.o.
IČO: 02509016
08.11.2016 DF2016/169 Za stravné lístky 260 ks 949.66 € O2016/39 Edenred Slovakia, s.r.o.
IČO: 31328695
07.11.2016 DF2016/168 Za telefón 54.41 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
07.11.2016 DF2016/167 Za telefón 45.34 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35697270
03.11.2016 DF2016/166 Za prevádzkovanie VK 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 Ekospol, a.s
IČO: 00591998
02.11.2016 DF2016/165 Za elektrinu 2086.00 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 44483767
02.11.2016 DF2016/164 Občerstvenie na akcii - Úcta k starším 186.00 € Renáta Ukaová
IČO: 41010027
02.11.2016 DF2016/163 Za kamenivo 10 t 133.54 € O2016/37 Štrkopiesky, s.r.o.
IČO: 0031709401
02.11.2016 DF2016/162 Za kamenivo 10 t 128.40 € O2016/37 Štrkopiesky, s.r.o.
IČO: 0031709401
02.11.2016 DF2016/161 SMS Spravodaj 36.00 € 007/2016 2-morrow, s.r.o.
IČO: 36839523
19.10.2016 DF2016/160 Za verejné obstarávanie stavby: Rozšírenie kanalizácie 150.00 € 040/2016 VEROBS, s.r.o.
IČO: 46959998
18.10.2016 DF2016/159 Inštalácia svietidla do kotolne 68.21 € O2016/36 Revmontel, s.r.o.
IČO: 31736386
17.10.2016 DF2016/158 Úplné znenie zákonov 59.20 € Poradca s.r.o.
IČO: 36371271
14.10.2016 DF2016/157 Za vývoz VOK 89.95 € Brantner Poprad, s.r.o.
IČO: 36444618
14.10.2016 DF2016/156 Odvoz KO 1402.28 € O/2016/07 Brantner Poprad, s.r.o.
IČO: 36444618
12.10.2016 DF2016/155 Rozbor vody 7.92 € O/2016/04 Podtatranská vodárenská prevádzkov spoločnosť a.s.
IČO: 36500968
07.10.2016 DF2016/154 Gerlachovský informátor v Podtatranskom kuriéri 130.00 € Podtatranský kuriér, s.r.o.
IČO: 46285903
06.10.2016 DF2016/153 Za telefón 53.80 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
06.10.2016 DF2016/153 Za telefón 53.80 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
06.10.2016 DF2016/152 Za telefón 58.25 € 34/2014 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
06.10.2016 DF2016/151 Stavebné práce: Zhotovenie oplotenia pri ZŠ s MŠ 5675.94 € OK-TEAM, s.r.o.
IČO: 31330631
06.10.2016 DF2016/150 Stolový kalendár 2017 30 kusov 30.60 € Alexander Lozovský, Briz
IČO: 10860061
06.10.2016 DF2016/149 Nákup kaka nádob 15 kusov 349.20 € Brantner Poprad, s.r.o.
IČO: 36444618
03.10.2016 DF2016/148 Stolový kalendár 2017 100 kusov 221.40 € Alexander Lozovský, Briz
IČO: 10860061
03.10.2016 DF2016/147 Za prevádzkovanie VK 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 Ekospol a.s.
IČO: 00591998
30.09.2016 DF2016/146 SMS Spravodaj 36.00 € 007/2016 2-morrow, s.r.o.
IČO: 36839523
28.09.2016 df2016/145 Za vodu 28.73 € 031/2011 PVPS a.s
IČO: 36500968
28.09.2016 DF2016/144 Rozbor vody 7.92 € O/2016/04 Podtatranská vodárenská spoločnost a.s.
IČO: 36500968
27.09.2016 DF2016/143 Za stavebné práce - Vyčistenie koryta miestneho potoka 39967.76 € 032/2016 OK - TEAM, s.r.o.
IČO: 31330631
26.09.2016 DF2016/142 Vyjadrenie 13.00 € Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
23.09.2016 DF2016/141 Za BOZP, PO - 2. a 3. štvrťrok 2016 90.00 € 324/2014 Martin Majerčák
IČO: 45676178
19.09.2016 DF2016/140 Za vývoz VOK 153.67 € Brantner Poprad, s.r.o.
IČO: 36444618
19.09.2016 DF2016/139 KO za august 1700.87 € O/2016/07 Brantner Poprad, s.r.o.
IČO: 36444618
14.09.2016 DF2016/138 Za doménu obce 14.76 € Websupport, s.r.o.
IČO: 36421928
14.09.2016 DF2016/137 Za prenájom stroja - oprava MK 15.00 € Fachman centrum s.r.o.
IČO: 36438553
12.09.2016 DF2016/136 Za hosting webstránky obce 35.92 € Websupport, s.r.o.
IČO: 36421928
09.09.2016 DF2016/135 Verejné obstarávanie stavby: Zníženie spotreby energie budovy OcÚ 1200.00 € 037/2015 Grantprojekt s.r.o.
IČO: 47079258
08.09.2016 DF2016/134 Náter strechy budovy OcÚ 2784.00 € O/2016/32 Ďuriš Oleg, RNDr.-GELO
IČO: 31236626
08.09.2016 DF2016/133 Za telefón 44.54 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35697270
07.09.2016 DF2016/132 Za telefón 57.25 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
07.09.2016 DF2016/131 Oprava vozidla Octávia 162.25 € Tencer s.r.o.
IČO: 46264647
06.09.2016 DF2016/130 Vyhotovenie geometrickéo plánu na majetkoprávne usporiadanie MK 187.00 € Ing. Jana Zentková
IČO: 43167683
06.09.2016 DF2016/129 Za prevádzkovanie VK 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 Ekospol, a.s
IČO: 00591998
01.09.2016 DF2016/128 Projektová dokumentácia pre stavbu: Rozšírenie kanalizácie ul. Lúčna - Družstevná 1500.00 € O/2016/31 Ing. Kamil Králik - Gambit
IČO: 14281481
31.08.2016 DF2016/127 Oprava Movana 291.28 € Tencer s.r.o.
IČO: 46264647
31.08.2016 DF2016/126 Drobný nákup 90.85 € Gastrobal
IČO: 40600319
31.08.2016 DF2016/125 SMS Spravodaj 36.00 € 007/2016 2-morrow, s.r.o.
IČO: 36839523
30.08.2016 DF2016/124 Stavebný dozor na stavbe: Zníženie spotreby energie v budove OcÚ 1200.00 € 024/2016 Investing Poprad s.r.o.
IČO: 36504734
22.08.2016 DF2016/123 Rozbor vody 7.92 € O/2016/04 PVPS a.s
IČO: 36500968
17.08.2016 DF2016/122 Vývoz KO a SZ za júl 2016 1350.94 € O/2016/07 Brantner Poprad, s.r.o.
IČO: 36444618
17.08.2016 DF2016/121 Nákup tonera do Minolty 87.95 € Camea computer systems, a.s.
IČO: 36468924
09.08.2016 DF2016/120 Finančný spravodajca 2016 26.40 € Poradca podnikateľa s.r.o.
IČO: 31592503
09.08.2016 DF2016/119 Účtovníctvo ropo a obcí 79.80 € Wolters Kluwer a.r.o.
IČO: 31348262
09.08.2016 DF2016/118 Toner do tlačiarní 167.70 € Camea computer systems, a.s.
IČO: 36468924
09.08.2016 DF2016/117 Za telefón 52.38 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35697270
08.08.2016 DF2016/116 Za telefón 51.37 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
08.08.2016 DF2016/115 Dodávka samozatvárača vchodových dverí 71.87 € Jozef Kravec - KF
IČO: 40847951
08.08.2016 DF2016/114 Za prenájom VOK 626.40 € Technické služby Mesta Svit
IČO: 00186864
04.08.2016 DF2016/113 Stavba - Zníženie spotreby energie budovy OcÚ - naviac práce 3228.92 € O/2016/28 Revmontel, s.r.o.
IČO: 31736386
03.08.2016 DF2016/112 Za elektrinu 2086.00 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 44483767
03.08.2016 DF2016/111 Za prevádzkovanie VK 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 Ekospol, a.s
IČO: 00591998
03.08.2016 DF2016/110 Školenie - obsluha ručnej motorovej píly 380.00 € Atis - erb, s.r.o.
IČO: 36510327
01.08.2016 DF2016/109 Stavba - Zníženie spotreby energie budovy OcÚ - naviac práce 4673.41 € 015/2016 Prospect spol. s r.o.
IČO: 34107100
01.08.2016 DF2016/108 Nohavice Fire warrior 116.64 € O/2016/24 Pyrokomplet s.r.o.
IČO: 36281280
01.08.2016 DF2016/107 Systémová podopora Urbis 560.00 € 015/2014 Made spol.s r.o.
IČO: 36041688
01.08.2016 DF2016/106 SMS spravodaj 36.00 € 007/2016 2-morrow, s.r.o.
IČO: 36839523
28.07.2016 DF2016/105 Vysielačky Motorola TLKR 102.00 € Pavol Kočíb
IČO: 44262647
28.07.2016 DF2016/104 Výroba garážovej brány OcÚ 1242.00 € O2016/21 Jiří Holub - HELE elekro
IČO: 32401701
25.07.2016 DF2016/103 Oprava kopírovacieho stroja 46.00 € EuroCan, s.r.o.
IČO: 45883203
20.07.2016 DF2016/102 SMS spravodaj 36.00 € 007/2016 2-morrow, s.r.o.
IČO: 36839523
20.07.2016 DF2016/101 Zhotovenie stavby: Zníženie spotreby energie budovy Obecného úradu Gerlachov 132677.57 € 015/2016 Prospect spol. s r.o.
IČO: 34107100
19.07.2016 DF2016/100 Nákup materiálu pre PO 485.38 € Florián, s.r.o.
IČO: 36447969
18.07.2016 DF2016/99 Za odvoz komunálneho odpadu 1451.70 € O/2016/07 Brantner Poprad, s.r.o.
IČO: 36444618
18.07.2016 DF2016/98 Prevádzkovanie VK - diagnostika a výmena el.motora 370.80 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 Ekospol a.s.
IČO: 00591998
18.07.2016 DF2016/97 Tričká pre PO 35 kusov 273.00 € O/2016/25 Topart 96 s.r.o.
IČO: 31727468
11.07.2016 DF2016/96 Za kamenivo 12,66 t 177.71 € Marián Saraka - Uhlomarket
IČO: 32861800
11.07.2016 DF2016/95 Za telefón 50.12 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35697270
11.07.2016 DF2016/94 Za telefón 52.09 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
11.07.2016 DF2016/93 Odvoz kalu z ČOV 238.44 € O/2016/23 Jozef Danko
IČO: 32862644
11.07.2016 DF2016/92 Za prevádzkovanie VK 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 Ekospol, a.s
IČO: 00591998
29.06.2016 DF2016/91 Za vodu 23.51 € 031/2011 PVPS a.s
IČO: 36500968
16.06.2016 DF2016/90 Dobropis k mobilnému telefónu -5.00 € Orange Slovensko a.s.
IČO: 35697270
15.06.2016 DF2016/89 Za odvoz komunálneho odpadu 1682.26 € O/2016/07 Brantner Poprad, s.r.o.
IČO: 36444618
15.06.2016 DF2016/88 Nákup medailí a pohárov 135.35 € Victory sport, spo. s r.o.
IČO: 35774282
14.06.2016 DF2016/87 Vydanie obecných novín - Gerlachovský informátor 144.00 € Podtatranský kuriér, s.r.o.
IČO: 46285903
14.06.2016 DF2016/86 Oprava Iveca 480.00 € LTS-Truck servis, s.r.o.
IČO: 45911541
10.06.2016 DF2016/85 Vložka do vchodových dverí 42.37 € Hosta, s.r.o.
IČO: 31646751
09.06.2016 DF2016/84 Za telefón 50.57 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
09.06.2016 DF2016/83 Zákony 2017 58.80 € Poradca podnikateľa s.r.o.
IČO: 36371271
09.06.2016 DF2016/82 Za telefón 78.60 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35697270
06.06.2016 DF2016/81 Elektrocentrála - PO 530.00 € O/2016/22 Bytox PP, s.r.o.
IČO: 36705381
02.06.2016 DF2016/80 Za prevádzkovanie VK 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 Ekospol a.s.
IČO: 00591998
01.06.2016 DF2016/79 Dodávka betónového oplotenia 414.37 € Profil Invest Slovakia s.r.o.
IČO: 36823945
01.06.2016 DF2016/78 Rozbor vody 23.76 € O/2016/04 Podtatranská vodárenská spoločnost a.s.
IČO: 36500968
31.05.2016 DF2016/77 SMS spravodaj 36.00 € 007/2016 2-morrow, s.r.o.
IČO: 36839523
20.05.2016 DF2016/76 Za BOZP, PO 45.00 € 324/2014 Martin Majerčák
IČO: 45676178
20.05.2016 DF2016/75 Publikácia - Nové pravidlá odmeňovania 9.50 € RVC - ZO so sídlom v Štrbe
IČO: 31954502
17.05.2016 DF2016/74 Reproduktor - 10 kusov 453.84 € O/2016/20 Revmontel, s.r.o.
IČO: 31736386
17.05.2016 DF2016/73 Kopírovanie ÚPN 463.04 € Miroslav Lackovič - FORMÁR
IČO: 30323291
16.05.2016 DF2016/72 Odvoz KO 1389.15 € O/2016/07 Brantner Poprad, s.r.o.
IČO: 36444618
12.05.2016 DF2016/71 Za komunálny odpadu zo seperovaného zberu 64.34 € 008/2012, 1/2013, 321/2014 Technické služby
IČO: 00186864
12.05.2016 DF2016/70 Za seperovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013, 321/2014 Technické služby
IČO: 00186864
09.05.2016 DF2016/69 Za telefón 32.99 € 34/2014 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
03.05.2016 DF2016/68 Materiál PO 385.72 € Petr Machara
IČO: 7403142318
06.05.2016 DF2016/67 Za telefón 50.92 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
06.05.2016 DF2016/66 Výmena skumulátora v ústredni PSN 42.20 € Revmontel, s.r.o.
IČO: 31736386
03.05.2016 DF2016/65 Za prevádzkovanie VK 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 Ekospol a.s.
IČO: 00591998
02.05.2016 DF2016/64 Za elektrinu 2086.00 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 Východoslovenská energetika a..s.
IČO: 44483767
02.05.2016 DF2016/63 SMS spravodaj 36.00 € 007/2016 2-morrow, s.r.o.,
IČO: 36839523
02.05.2016 DF2016/62 Rozbor vody 7.92 € O/2016/04 PVPS, a.s.
IČO: 36500968
02.05.2016 DF2016/61 Vystavenie posudku 20.00 € MUDr. Timkovič Jozef
IČO: 47082496
19.04.2016 DF2016/60 Športové ceny pre PO 121.20 € O/2016/15 Športové ceny, s.r.o.
IČO: 44561024
18.04.2016 DF2016/59 Vývoz komunálneho odpadu na mesiac marec 1348.54 € O/2016/12 Brantner Poprad, s.r.o.
IČO: 36444618
18.04.2016 DF2016/58 SMS spravodaj 36.00 € 007/2016 2-morrow, s.r.o.
IČO: 36839523
18.04.2016 DF2016/57 Vykonanie auditu riadnej ÚZ 2015 1000.00 € 323/2014 Ing. Mária Kyselová
IČO: 35520370
15.04.2016 DF2016/56 Oprava vozidla Tatra 148 229.20 € O/2016/13 GTB, a.s.
IČO: 31578802
13.04.2016 DF2016/55 Za seperovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013, 321/2014 Technické služby Mesta Svit
IČO: 186864
13.04.2016 DF2016/54 Za komunálny odpadu zo seperovaného zberu 73.84 € 8/2012 Technické služby Mesta Svit
IČO: 186864
08.04.2016 DF216/53 Za telefón 52.20 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
06.04.2016 DF2016/52 Za telefón 32.99 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35697270
06.04.2016 DF2016/51 Rozbor vody 15.84 € O/2016/4 PVPS a.s
IČO: 36500968
05.04.2016 DF2016/50 Vianočné ozdoby 4 ks sviec 400.00 € Stanislav Raček
IČO: 37751221
04.04.2016 DF2016/49 Za verejný prenos rozhlasom 38.50 € 017/2016 Slovgram
IČO: 17310598
01.04.2016 DF2016/48 Rozhlasová ústredňa 999.60 € O/2016/11 Revmontel, s.r.o.
IČO: 31736386
01.04.2016 DF2016/47 Za prevádzkovanie VK 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 Ekospol a.s.
IČO: 00591998
31.03.2016 DF2016/46 Publikácia - Komerčné právo v obecnej samospráve 15.00 € RVC - ZO
IČO: 31954502
31.03.2016 DF2016/45 Členský príspevok RZTPO 107.40 € RZTPO
IČO: 31955151
31.03.2016 DF2016/44 Za vodu 15.67 € 031/2011 PVPS a.s
IČO: 36500968
29.03.2016 DF2016/43 Rozbor vody 7.92 € O2016/04 PVPS a.s
IČO: 36500968
29.03.2016 DF2016/42 Prívesný nákladný vozík Unikol 947.00 € O2016/09 Stanislav Baláž
IČO: 32869568
29.03.2016 DF2016/41 Podtatranský kuriér s Gerlachovským informátorom 156.00 € Podtatranský kuriér, s.r.o.
IČO: 46285903
29.03.2016 DF2016/40 Poplatok banky 60.00 € Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31575951
29.03.2016 DF2016/39 Účtovné súvsťažnosti v samospráve 25.00 € O2016/05 RVC - ZO
IČO: 31954502
17.03.2016 DF2016/38 Vitrína Bora 1 103.00 € 08/2016 Asko - nábytok, s.r.o.
IČO: 35909790
15.03.2016 DF2016/37 Za kamenivo 15,62 t 283.93 € Marián Saraka - Uhlomarket
IČO: 32861800
14.03.2016 DF2016/36 Za prenájom Revitalizácia centra obce 1.00 € Cirkevný zbor ECAV Batizovce, dcérocirkev Gerlachov
IČO: 31999182
11.03.2016 DF2016/35 Za odvoz komunálneho odpadu 1404.63 € 8/2001, 23/2010, Dod.č.6 Technické služby Mesta Svit
IČO: 00186864
11.03.2016 DF2016/34 Za seperovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013, 321/2014 Technické služby Mesta Svit
IČO: 00186864
10.03.2016 DF2016/33 Oprava vozidla Octávia 232.56 € Tencer s.r.o.
IČO: 46264647
09.03.2016 DF2016/32 Za telefón 50.93 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
07.03.2016 DF2016/31 Za komunálny odpadu zo seperovaného zberu 46.96 € 8/2012 Technické služby Mesta Svit
IČO: 00186864
07.03.2016 df2016/30 Za telefón 33.08 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35697270
04.03.2016 DF2016/29 Za prevádzkovanie VK 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 Ekospol a.s.
IČO: 00591998
02.03.2016 DF2016/28 Za nájom - Revitalizácia centra obce 1.00 € Poľnohospodárske družstvo TATRAN Gerlachov
IČO: 00695718
02.03.2016 DF2016/27 Zimná údržba ciest 420.00 € 053/2015 Poľnohospodárske družstvo TATRAN Gerlachov
IČO: 00695718
29.02.2016 DF2016/26 Rozbor vody 7.92 € 04/2016 PVPS a.s
IČO: 36500968
26.02.2016 DF2016/25 Za stravné lístky 840 kusov 3037.66 € 06/2016 Edenred Slovakia s.r.o.
IČO: 31328695
24.02.2016 DF2016/24 Odvoz VOK KO 448.80 € Brantner Poprad, s.r.o.
IČO: 36444618
23.02.2016 DF2016/23 Obecné noviny rok 2016 67.60 € Inprost s.r.o.
IČO: 31363091
19.02.2016 DF2016/22 Za používanie hudobných diel obecným rozhlasom 12.00 € 044/2015 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
IČO: 00178454
19.02.2016 DF2016/21 Za používanie hudobných diel obecným rozhlasom 14.28 € 044/2015 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
IČO: 00178454
18.02.2016 DF2016/20 Za kamenivo 15.2 t 133.15 € Agrostav, stavebno-obchodné družstvo
IČO: 31671225
17.02.2016 DF2016/19 Projekt stavby - Rekonštrukcia budovy OcÚ - časť vykurovanie 360.00 € Ing. Peter Bendík - Thermogas
IČO: 30644259
15.02.2016 DF2016/18 Za separovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013, 321/2014 Technické služby Mesta Svit
IČO: 00186864
22.02.2016 DF2016/17 Za odvoz komunálneho odpadu 1201.70 € 8/2001, 23/2010, Dod.č.6 Technické služby Mesta Svit
IČO: 00186864
15.02.2016 DF2016/16 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 23.64 € 8/2012 Technické služby Mesta Svit
IČO: 00186864
15.02.2016 DF2016/15 Oprava a kontrola PHP 95.52 € Marián Rušin
IČO: 32860153
15.02.2016 DF2016/14 Za zimnú údržba ciest - január 600.00 € 053/2015 Poľnohospodárske družstvo TATRAN Gerlachov
IČO: 00695718
09.02.2016 DF2016/13 Za telefón 51.07 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
09.02.2016 DF2016/12 Za telefón 32.99 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35697270
08.02.2016 DF2016/11 Oprava vozidla Opel Movano 26.89 € Tencer s.r.o.
IČO: 46264647
08.02.2016 DF2016/10 Ľudová hudba Bystrianka 150.00 € 03/2016 OZ Ľudová hudba Bystrianka
IČO: 42085829
05.02.2016 DF2016/9 Za elektrinu 2086.00 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 Východoslovenská energetika a..s.
IČO: 44483767
03.02.2016 DF2016/8 Za prevádzkovanie VK 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 Ekospol a.s.
IČO: 00591998
03.02.2016 DF2016/7 Za tonery 3 bal. 167.70 € Camea computer systems, a.s.
IČO: 36468924
15.02.2016 DF2016/6 Našívanie DHZ Gerlachov 184.70 € Slavosport s.r.o.
IČO: 4752675
27.01.2016 DF2016/5 Vybavenie vozidla TATRA 121.28 € Adip Slovakia, spol. s r.o.
IČO: 36637637
25.01.2016 DF2016/4 Drobný nákup pre AČ 106.44 € Gastrobal
IČO: 40600319
19.01.2016 DF2016/3 Palivové drevo 46,08 m3 1437.70 € TIM BER HOUSE, s.r.o.
IČO: 46440500
19.01.2016 DF2016/2 Za kamenivo 22,95 t 333.24 € Agrostav, stavebno-obchodné družstvo
IČO: 31671225
11.01.2016 DF2016/1 PO - multifukčná šatka 50 ks 270.00 € SportCool, s.r.o.
IČO: 36492302
31.12.2015 DF2015/202 Finančný spravodajca 2015 - doplatok 12.46 € Poradca podnikateľa s.r.o.
IČO: 31592503
31.12.2015 DF2015/201 Za elektrinu 1301.00 € 18/2006, 014/2012 Východoslovenská energetika a..s.
IČO: 44483767
31.12.2015 DF2015/200 Za odvoz komunálneho odpadu 1043.00 € 8/2001, 23/2010, Dod.č.6 Technické služby Mesta Svit
IČO: 00186864
31.12.2015 DF2015/199 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 49.80 € 8/2012 Technické služby Mesta Svit
IČO: 00186864
31.12.2015 DF2015/198 Za telefón 51.05 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
31.12.2015 DF2015/197 Za telefón 33.11 € 34/2014 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
31.12.2015 DF2015/196 Za prevádzkovanie VK 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 Ekospol a.s.
IČO: 00591998
31.12.2015 DF2015/195 Za separovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013, 321/2014 Technické služby
IČO: 00186864
28.12.2015 DF2015/194 Spracovanie BRO 58.76 € Technické služby
IČO: 00186864
28.12.2015 DF2015/193 Podtatranské noviny 19.50 € Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36631124
28.12.2015 DF2015/192 Poplatok za doménu 23.88 € Delphine
IČO: 33970149
23.12.2015 DF2015/191 Prezentácia v knihe 163.90 € 023/2015/O CBS s.r.o.
IČO: 36754749
23.12.2015 DF2015/190 Poplatok banky 43.58 € Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31575951
18.12.2015 DF2015/189 Za vodu 10.45 € 031/2011 PVPS, a.s.
IČO: 36500968
17.12.2015 DF2015/188 Za kamenivo 333.08 € Agrostav, stav.obchodné družstvo
IČO: 3167225
16.12.2015 DF2015/187 Termonádoba 40l 208.92 € Gastromarket Tatry s.r.o.
IČO: 44733135
16.12.2015 DF2015/186 Drobný nákup 79.68 € Gastrobal
IČO: 40600319
14.12.2015 DF2015/185 Za separovaný zber 177.00 € 008/2012, 1/2013, 321/2014 Technické služby Mesta Svit
IČO: 00186864
14.12.2015 DF2015/184 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 42.29 € 8/2012 Technické služby Mesta Svit
IČO: 00186864
14.12.2015 DF2015/183 Za odvoz komunálneho odpadu 1341.34 € 8/2001, 23/2010, Dod.č.6 Technické služby Mesta Svit
IČO: 00186864
09.12.2015 DF2015/182 Požiarnik 2016 9.00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR
IČO: 00177474
09.12.2015 DF2015/181 Za telefón 52.84 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
08.12.2015 DF2015/180 Za BOZP a PO 45.00 € 324/2014 Martin Majerčák
IČO: 45676178
07.12.2015 DF215/179 Preprava autobusom 56.40 € Obec Batizovce
IČO: 00326119
07.12.2015 DF2015/178 Za telefón 32.00 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35697270
04.12.2015 DF2015/177 Za prevádzkovanie VK 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 Ekospol a.s.
IČO: 00591998
03.12.2015 DF2015/176 Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 750.00 € 039/2015 RNDr. Radomír Babiek, PhD.
IČO: 48139572
01.12.2015 DF2015/175 Oprava Movana 339.82 € Tencer, s.r.o.
IČO: 46264647
27.11.2015 DF2015/174 Stavba - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 99935.88 € 043/2015 Prospect, s.r.o.
IČO: 34107100
27.11.2015 DF2015/173 Za nájom 161.92 € Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345
26.11.2015 DF2015/172 Podtatranský kuriér s Gerlachovským informátorom 156.00 € Podtatranský kuriér, s.r.o.
IČO: 46285903
25.11.2015 DF2015/171 Rokovacie stoličky 209.93 € Kika Nábytok Slovenska, s.r.o.
IČO: 35883103
25.11.2015 DF2015/170 Prírodné kamenivo 413.00 € Agrostav, stavebno-obchodné družstvo
IČO: 31671225
23.11.2015 DF2015/169 Nákup toneru 102.00 € Taurus
IČO: 34629581
20.11.2015 DF2015/168 Služby VO - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 1200.00 € 031/2015 Grantprojekt s.r.o.
IČO: 47079258
13.11.2015 DF2015/167 Šatníkové skrine PO 739.79 € TechnoBank, s.r.o.
IČO: 26500213
12.11.2015 DF2015/166 Za stravné lístky 877.66 € 39/2015 Edenred Slovakia s.r.o.
IČO: 31328695
12.11.2015 DF2015/165 Právo pre ROPO a OBCE 72.00 € Wolters Kluwer s.r.o.
IČO: 31348262
12.11.2015 DF2015/164 Rozbor vody 7.92 € O2015/037 Podtatranská vodárenská spoločnost a.s.
IČO: 36500968
12.11.2015 DF2015/163 Vianočné LED osvetlanie a reťaz 114.17 € O/2015/038 Kokiska s.r.o.
IČO: 02509016
11.11.2015 DF2015/162 Zameranie stavby "ČOV Gerlachov-havarijný stav" 330.00 € O/2015/036 A-GEO TATRY spol. s r.o.
IČO: 43849954
09.11.2015 DF2015/161 Za telefón 50.57 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
09.11.2015 DF2015/160 Za telefón 32.99 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35697270
09.11.2015 DF2015/159 Dopravné zrkadlá 333.60 € O/2015/35 Viapro, s.r.o.
IČO: 36693693
09.11.2015 DF2015/157 Za odvoz komunálneho odpadu 1142.74 € 8/2001, 23/2010, Dod.č.6 Technické služby Mesta Svit
IČO: 186864
09.11.2015 DF2015/158 Za separovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013, 321/2014 Technické služby Mesta Svit
IČO: 186864
09.11.2015 DF2015/156 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 27.76 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
05.11.2015 DF2015/155 Za elektrinu 1709.00 € 18/2006, 014/2012 Východoslovenská energetika a..s.
IČO: 44483767
05.11.2015 DF2015/154 Zriadenie funkčného merania prietoku 2640.00 € Ekospol a.s.
IČO: 00591998
05.11.2015 DF2015/153 Za prevádzkovanie VK 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 Ekospol a.s.
IČO: 00591998
04.11.2015 DF2015/152 Občerstvenie 40.00 € Renáta Ukalová
IČO: 41101027
02.11.2015 DF2015/151 Skartovač Rexel Auto+ 60X 126.45 € O/2015/34 Extreme Digital Zrt.
IČO: 4020247572
28.10.2015 DF2015/150 Vypracovanie posúdenia na ČOV 120.00 € O/2015/31 Ekoservis Slovensko s.r.o.
IČO: 31714030
23.10.2015 DF2015/149 Odmena za reprodukovanú hudbu 12.00 € 044/2015 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
IČO: 00178454
22.10.2015 DF2015/148 Za pristavenie EKO skladu 112.75 € O/29/2015 Technické služby Mesta Svit
IČO: 00186864
21.10.2015 DF2015/147 Preddavok na zakúpenie mernej šachty na ČOV 840.60 € Ekospol a.s.
IČO: 00591998
20.10.2015 DF2015/146 Podanie žiadosti o NFP 600.00 € 037/2015 Grantprojekt s.r.o.
IČO: 47079258
19.10.2015 DF2015/145 Výroba a montáž dvojkrídlovej brány 792.00 € O/20/2015 Jarea, s.r.o.
IČO: 36199052
15.10.2015 DF2015/144 Rozbor vody 7.92 € PVPS a.s
IČO: 36500968
14.10.2015 DF2015/143 Nákup akumulátora - Iveco 96.04 € Adip Slovakia, spol. s r.o.
IČO: 36637637
09.10.2015 DF2015/142 Za odvoz komunálneho odpadu 1119.57 € 8/2001, 23/2010, Dod.č.6 TS Mesta Svit
IČO: 186864
08.10.2015 DF2015/141 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 41.97 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
08.10.2015 DF2015/140 Za telefón 51.13 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
10.10.2015 DF2015/139 Za telefón 32.99 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35697270
07.10.2015 DF2015/138 Poplatok za doménu 19.90 € Delphine Computers
IČO: 33970149
05.10.2015 DF2015/137 Drobný nákup AČ 189.82 € Gastrobal
IČO: 40600319
05.10.2015 DF2015/136 Za občerstvenie 93.40 € Renáta Ukalová
IČO: 41010027
02.10.2015 DF2015/134 Za prevádzkovanie kanalizácie 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s
IČO: 00591998
30.09.2015 DF2015/133 Projekt stavby Zníženie spotreby energie v budove OU 960.00 € O/27/2015 Ing. Juraj Michalík
IČO: 30263549
30.09.2015 DF2015/132 Výkon technika BOZP, PO 45.00 € 324/2014 Martin Majerčák
IČO: 45676178
25.09.2015 DF2015/131 Za hosting domény 35.92 € O/30/2015 Websupport, s.r.o.
IČO: 36421928
25.09.2015 DF2015/130 Za vodu 7.84 € 031/2011/O Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
IČO: 36500968
25.09.2015 DF2015/129 Inzercia v Podtatranskom kuriéri 100.80 € Podtatranský kuriér, s.r.o.
IČO: 46285903
21.09.2015 DF2015/128 Odvoz VOK KO 543.00 € Brantner Poprad, s.r.o.
IČO: 36444618
21.09.2015 DF2015/127 Servis Iveco Daily 726.00 € O/28/2015 Auto-Impex spol. s r.o.
IČO: 17329477
21.09.2015 DF2015/126 Úplné znenie zákonov 2016 58.00 € Poradca s.r.o.
IČO: 36371271
14.09.2015 DF2015/125 Inštalácia PC a servisné práce 276.00 € Ing. Slavomír Kohútik
IČO: 34631496
14.09.2015 DF2015/124 Audit KÚZ 2014 600.00 € 323/2014 Ing. Mária Kyselová
IČO: 35520370
10.09.2015 DF2015/123 Za odvoz komunálneho odpadu 1421.25 € 8/2001, 23/2010, Dod.č.6 TS Mesta Svit
IČO: 186864
09.09.2015 DF2015/122 Faktúra za pravidelné poplatky 50.09 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
08.09.2015 DF2015/121 Faktúra za pravidelné poplatky 32.99 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35697270
08.09.2015 DF2015/120 Za separovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013, 321/2014 TS Mesta Svit
IČO: 186864
08.09.2015 DF2015/119 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 33.37 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
03.09.2015 DF2015/118 Prevádzkovanie VK 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s
IČO: 00591998
02.09.2015 DF2015/117 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 75.00 € Wolters Kluwer s.r.o.
IČO: 31348262
17.08.2015 DF2015/116 Finančný spravodajca 2016 26.40 € Poradca podnikateľa spol. s r.o.
IČO: 31592503
17.08.2015 DF2015/115 Oprava vozidla Opel Movano 342.00 € Tencer s.r.o.
IČO: 46264647
17.08.2015 DF2015/114 Oprava vozidla Opel Movano 839.34 € Tencer s.r.o.
IČO: 46264647
10.08.2015 DF2015/113 Zhotovenie diela "Kanalizačný prepoj ulíc Družstevná a Lúčna" 17.00 € 033/2015 Realizácia stavby:"Kanalizačný prepoj ulíc Družstevná a Lúčna" BEPAX s.r.o.
IČO: 36680702
10.08.2015 DF2015/112 Dodanie palivového dreva 360.00 € Milan Bujnovský
IČO: 43287573
10.08.2015 DF2015/111 Rozbor vody 7.92 € O/2015/24 PVPS a.s. Poprad
IČO: 36500968
10.08.2015 DF2015/110 Faktúra za pravidelné poplatky 49.98 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
10.08.2015 DF2015/109 Faktúra za pravidelné poplatky 32.99 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
10.08.2015 DF2015/108 Za elektrinu 1709.00 € 18/2006, 014/2012 Východoslovenská energetika a..s.
IČO: 44483767
13.08.2015 DF2015/107 Prezentácia v knihe Tatry a Zamagurie 166.10 € O/2015/23 CBS spol s r.o.
IČO: 36754749
10.08.2015 DF2015/106 Za separovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013, 321/2014 TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.08.2015 DF2015/105 Za odvoz komunálneho odpadu 1084.24 € 8/2001, 23/2010, Dod.č.6 TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.08.2015 DF2015/104 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 34.97 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
05.08.2015 DF2015/103 Projekčné práce stavby "Kamerový systém pre obec Gerlachov" 200.40 € O/2015/18 Brosel, s.r.o.
IČO: 36496952
05.08.2015 DF2015/102 Systémová podpora Urbis 560.00 € 015/2014 MADE spol. s r.o.
IČO: 36041688
05.08.2015 DF2015/101 Prevádzkovanie VK 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s
IČO: 00591998
03.08.2015 DF2015/100 Toner 62.65 € Camea computer system, a.s
IČO: 36468924
30.07.2015 DF2015/99 Školenie vyhľadávanie a pátranie po nezvestných 25.00 € Florian, s.r.o.,
IČO: 36427969
29.07.2015 DF2015/98 Rozbor vody 23.76 € O/2015/21 PVPS a.s. Poprad
IČO: 36500968
16.07.2015 DF2015/97 Vypracovanie a podanie ŽONFP 600.00 € 031/2015 Grantprojekt, s.r.o.
IČO: 47079258
16.07.2015 DF2015/96 Archívne škatule 20 kusov 54.32 € O/22/2015 Datacomp s.r.o.
IČO: 36212466
14.07.2015 DF2015/95 Drobný materiál 47.77 € Gastrobal
IČO: 40600319
14.07.2015 DF2015/94 Vystavenie posudku 20.00 € MUDr. Timkovič Jozef
IČO: 47082496
13.07.2015 DF2015/93 Zákony 2016 58.80 € Poradca podnikateľa,s.r.o.
IČO: 36371271
09.07.2015 DF2015/92 Faktúra za pravidelné poplatky 50.29 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
09.07.2015 DF2015/91 Faktúra za pravidelné poplatky 33.31 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
09.07.2015 DF2015/90 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 47.12 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
08.07.2015 DF2015/89 Za odvoz komunálneho odpadu 1403.63 € 8/2001, 23/2010, Dod.č.6 TS Mesta Svit
IČO: 186864
06.07.2015 DF2015/88 Jarné aerofoto 79.00 € DF2015/89 Za odvoz komunálneho odpadu 1 403,63 €
IČO:
06.07.2015 DF2015/87 Za jarné aerofoto 70.00 € 11/2015 CBS Maľované Mapy s.r.o.
IČO: 46747770
06.07.2015 DF2015/86 Za stravné lístky 1597.66 € 19/2015 Edenred Slovakia s.r.o.
IČO: 31328695
06.07.2015 DF2015/85 Za separovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013, 321/2014 TS Mesta Svit
IČO: 186864
03.07.2015 DF2015/84 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
29.06.2015 DF2015/83 Faktúra za vodné 16.98 € 031/2011/O Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
IČO: 36500968
25.06.2015 DF2015/82 Náhradné gumičky 46.00 € Pártystany-Jičín s.r.o.
IČO: 03440818
24.06.2015 DF2015/81 Elektrický odpojovač 185.88 € C.B. ONE s.r.o.
IČO: 31643311
19.06.2015 DF2015/80 Oprava Škoda Octávia 479.99 € Tencer s.r.o.
IČO: 46264647
17.06.2015 DF2015/79 Výkon technika BOZP, PO 45.00 € 324/2014 Martin Majerčák
IČO: 45676178
12.06.2015 DF2015/78 Prírodné kamenivo 248.59 € Štrkopiesky Batizovce, s.r.o.
IČO: 0031709401
12.06.2015 DF2015/77 Prírodné kamenivo 189.88 € Štrkopiesky Batizovce, s.r.o.
IČO: 0031709401
12.06.2015 DF2015/76 Geodetické práce 250.00 € O16/2015 Ing. Branislav Bartko-geodetická kancelária Svit
IČO: 32873026
08.06.2015 DF2015/75 Faktúra za pravidelné poplatky 33.33 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
08.06.2015 DF2015/74 Faktúra za pravidelné poplatky 54.50 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
08.06.2015 DF2015/73 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 66.92 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
08.06.2015 DF2015/72 Za odvoz komunálneho odpadu 1.00 € 8/2001, 23/2010, Dod.č.6 TS Mesta Svit
IČO: 186864
04.06.2015 DF2015/71 Za separovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013, 321/2014 TS Mesta Svit
IČO: 186864
03.06.2015 DF2015/70 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
03.06.2015 DF2015/69 Likvidácia odpadových vôd 132.77 € Jozef Danko
IČO: 32862644
27.05.2015 DF2015/68 Odvoz VOK 243.12 € O15/2015 Brantner Poprad a.s.
IČO: 36444618
26.05.2015 DF2015/67 Drobný nákup 29.49 € Gastrobal
IČO: 40600319
25.05.2015 DF2015/66 Faktúra za vodné 7.92 € 031/2011/O O12/2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
IČO: 36500968
19.05.2015 DF2015/65 Briketu Rufus 900.00 € Milan Bujnovský
IČO: 43287573
19.05.2015 DF2015/64 Palivové drevo 600.00 € Milan Bujnovský
IČO: 43287573
18.05.2015 DF2015/63 DSL WIFI ruter 9.90 € Slovak Telekom,a.s.
IČO: 35763469
15.05.2015 DF2015/62 Za tlačivá k dani z nehnuteľnosti 20.60 € O/2015/013 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
IČO: 17644429
15.05.2015 DF2015/61 Oprava automobilu Opel Movano 500.00 € Alexnder Reľovský, ml.
IČO: 47741961
12.05.2015 DF2015/60 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 29.63 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
12.05.2015 DF2015/59 Za odvoz komunálneho odpadu 1.00 € 8/2001, 23/2010, Dod.č.6 TS Mesta Svit
IČO: 186864
11.05.2015 DF2015/58 Faktúra za pravidelné poplatky 54.32 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
11.05.2015 DF2015/57 Faktúra za elektrinu 1709.00 € 18/2006, 014/2012 Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 44483767
07.05.2015 DF2015/56 Za separovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013, 321/2014 TS Mesta Svit
IČO: 186864
07.05.2015 DF2015/55 Faktúra za pravidelné poplatky 32.99 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
05.05.2015 DF2015/54 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
30.04.2015 DF2015/53 Za vykonanie auditu ÚZ 2015 1000.00 € / Ing. Mária Kyselová
IČO: 35520370
28.04.2015 DF2015/52 Za ubytovnie 90.00 € / Hotel Bôrik
IČO: 00151513
24.04.2015 DF2015/51 Nákup cien na súťaž DHZ 220.61 € Florian, s.r.o.
IČO: 36427969
24.04.2015 DF2015/50 Za poplatok 60.00 € / Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31575951
21.04.2015 DF2015/49 Nákup xeroxu 44.60 € / Qcomp s.r.o.
IČO: 36569127
16.04.2015 DF2015/48 Drobný nákup na AČ 59.34 € / Gastrobal
IČO: 40600319
10.04.2015 DF2015/47 Za EKO sklad 102.91 € 322/2014 O/2014/06 / Technické služby Mesta Svit
IČO: 186864
10.04.2015 DF2015/46 Za odvoz komunálneho odpadu 791.24 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
08.04.2015 DF2015/43 Faktúra za pravidelné poplatky 33.00 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
08.04.2015 DF2015/025 Za separovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013, 321/2014 TS Mesta Svit
IČO: 186864
08.04.2015 DF2015/041 Za uloženie odpadu 620.10 € 003/2012, 004/2015 Obec Ľubica
IČO: 31942547
04.04.2015 DF2015/040 Nákup PC 585.20 € QCOMP, s.r.o.
IČO: 36569127
04.04.2015 DF2015/039 Nákup tonera 44.60 € QCOMP, s.r.o.
IČO: 36569127
04.04.2015 DF2015/038 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
04.04.2015 DF2015/037 Vývoz kalu z ČOV 365.63 € O/2015/07 Jozef Danko
IČO: 32862644
04.04.2015 DF2015/036 Školenie PO 119.70 € Florian, s.r.o.
IČO: 36427969
04.04.2015 DF2015/035 Za výkon funkcie technika BOZP, PO 45.00 € 324/2014 Martin Majerčák
IČO: 45676178
04.04.2015 DF2015/034 Za odborný seminár 12.00 € Združenie miest a obcí Slovenska
IČO: 00584614
31.03.2015 DF2015/033 Za verejný prenos 33.50 € Slovgram
IČO: 17310598
24.03.2015 DF2015/32 Prírodné kamenivo 240.00 € Štrkopiesky Batizovce, s.r.o.
IČO: 003170901
19.03.2015 DF2015/31 Faktúra za vodné 10.46 € 031/2011/O Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
IČO: 36500968
12.03.2015 DF2015/30 Zimná údržba MK 847.50 € 325/2014 Poľnohospodárske družstvo Batizovce
IČO: 00199630
09.03.2015 DF2015/28 Faktúra za pravidelné poplatky 44.14 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
09.03.2015 DF2015/28 Za odvoz komunálneho odpadu 638.90 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
06.03.2015 DF2015/27 Faktúra za pravidelné poplatky 32.99 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
06.03.2015 DF2015/026 Za uloženie odpadu 420.21 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
06.03.2015 DF2015/025 Za separovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013, 321/2014 TS Mesta Svit
IČO: 186864
06.03.2015 DF2015/24 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 30.43 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
03.03.2015 DF2015/023 Za stravné lístky 1097.26 € 05/2015 Edenred Slovakia s.r.o.
IČO: 31328695
03.03.2015 DF2015/022 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
02.03.2015 DF2015/021 Nájomné na základe zmluvy k projektu Revitalizácie centrálnej zóny obce 1.00 € PD Tatran Gerlachov
IČO: 00695718
02.03.2015 DF2015/020 Nájomné na základe zmluvy k projektu Revitalizácie centrálnej zóny obce 1.00 € ECAV Gerlachov
IČO: 31999182
23.02.2015 DF2015/19 Autorská odmena za licenciu 14.28 € 2/2005 SOZA pre práva k autorským dielam
IČO: 00178454
23.02.2015 DF2015/18 Nákup materiálu na AČ 132.24 € BYTOX, s.r.o.
IČO: 36705381
16.02.2015 DF2015/17 Za odvoz komunálneho odpadu 617.15 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.02.2015 DF2015/16 Faktúra za elektrinu 1709.00 € 18/2006, 014/2012 Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 44483767
09.02.2015 DF2015/15 Faktúra za pravidelné poplatky 51.35 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
09.02.2015 DF2015/14 Za separovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013 TS Mesta Svit
IČO: 186864
09.02.2015 DF2015/13 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 45.09 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
09.02.2015 DF2015/12 Za uloženie odpadu 102.40 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
09.02.2015 DF2015/11 Za uloženie odpadu 331.65 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
06.02.2015 DF2015/10 Faktúra za pravidelné poplatky 32.99 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
06.02.2015 DF2015/9 Členský príspevok RZTPO 106.30 € Pyrobatys SK, s.r.o.
IČO: 31955151
06.02.2015 DF2015/8 Geoditické práce 120.00 € Ing. Jana Zentková
IČO: 43167683
04.02.2015 DF2015/7 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
02.02.2015 DF2015/6 Uzamykací systém 109.20 € Pyrobatys SK, s.r.o.
IČO: 35703130
31.01.2015 DF2015/5 Komentár k zákonu o obecnom zriadení 53.00 € RVC-ZO
IČO: 31954502
21.02.2015 DF2015/4 Podtatranské noviny 15.00 € Gastrobal
IČO: 40600319
21.01.2015 DF2015/3 Kancelársky materiál 28.31 € Gastrobal
IČO: 40600319
19.01.2015 DF2015/2 Drobný materiál 44.89 € Gastrobal
IČO: 40600319
19.01.2015 DF2015/1 Prešovský korzár 205.00 € Petit Press, a.s.
IČO: 35790253
31.12.2014 DF2014/193 Finančný spravodajca 48.86 € Poradca podnikateľa s.r.o.
IČO: 31592503
31.12.2014 DF2014/192 Za odvoz komunálneho odpadu 655.15 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
31.12.2014 DF2014/191 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 34.86 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
31.12.2014 DF2014/190 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
31.12.2014 DF2014/189 Faktúra za pravidelné poplatky 32.99 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
31.12.2014 DF2014/188 Faktúra za pravidelné poplatky 60.14 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
31.12.2014 DF2014/187 Za uloženie odpadu 488.77 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
31.12.2014 DF2014/186 Za separovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013 TS Mesta Svit
IČO: 186864
22.12.2014 DF2014/185 Kanalizačný materiál 59.40 € Vodoschop s.r.o.
IČO: 47786892
22.12.2014 DF2014/184 Kancelársky materiál 218.75 € GastroBal, Slavomír Bednarčík
IČO: 40600319
19.12.2014 DF2014/183 Rebrík s príslušenstvom 163.85 € Alve Slovakia, s.r.o.
IČO: 31632041
16.12.2014 DF2014/182 Faktúra za vodné 11.76 € 031/2011/O Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
IČO: 36500968
15.12.2014 DF2014/181 Prešovský Korzár SME 205.00 € Petit Press, a.s.
IČO: 35790253
12.12.2014 DF2014/180 Rádiostanica Cobra, reflektorLED prenostný PO 107.26 € ESAT, s.r.o.
IČO: 44210531
12.12.2014 DF2014/179 Rebrík 3-dielny PO 114.00 € Florian, s.r.o.
IČO: 36427969
12.12.2014 DF2014/178 Školenie základnej odbornej prípravy PO 228.00 € Florian, s.r.o.
IČO: 36427969
11.12.2014 DF2014/177 Faktúra za pravidelné poplatky 32.99 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
11.12.2014 DF2014/176 Faktúra za pravidelné poplatky 44.76 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
11.12.2014 DF2014/175 Za odvoz komunálneho odpadu 625.30 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
11.12.2014 DF2014/174 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 47.43 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
08.12.2014 DF2014/173 Kontrola hasiacich prístrojov 53.52 € Marián Rušin
IČO: 32860153
03.12.2014 DF2014/172 Za uloženie odpadu 417.42 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
03.12.2014 DF2014/171 Za separovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013 TS Mesta Svit
IČO: 186864
03.12.2014 DF2014/170 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
02.12.2014 DF2014/169 Nájomné 161.92 € Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345
01.12.2014 DF2014/168 Obecné noviny 2015 67.60 € INPROST s.r.o.
IČO: 31363091
01.12.2014 DF2014/167 Dovoz kontajnerov 25.06 € O/2014/30 Technické služby Mesta Svit
IČO: 186864
01.12.2014 DF2014/166 Okná do hasičskej zbrojnice 92.53 € O/2014/29 Peter Gajan-PEGATHERM
IČO: 41301064
26.11.2014 DF2014/165 Vytýčenie telekomunikačného vedenia 43.20 € O/2014/27 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
24.11.2014 DF2014/164 Požiarnik 2015 9.00 € O/2014/30 DPO SR
IČO: 00177474
19.11.2014 DF2014/163 Kanalizačný prepoj ulíc 6719.92 € O/2014/24 Milan Mlynarčík
IČO: 10729658
19.11.2014 DF2014/162 Terénne úpravy na cintoríne 1535.69 € O/2014/23 Milan Mlynarčík
IČO: 10729658
19.11.2014 DF2014/161 Palivové drevo 208.00 € Milan Bujnovský
IČO: 43287573
18.11.2014 DF2014/160 Antivírus NOD 32 73.50 € Taurus Mgr. Michal Gáborčík
IČO: 34629581
18.11.2014 DF2014/159 Servis programového vybavenia a výpočtovej techniky 224.00 € Ing. Slavomír Kohútik
IČO: 34631496
18.11.2014 DF2014/158 Montáž betónového oplotenia 1987.00 € 311/2014 P-RE-S Onderčo Jiří
IČO: 46909141
18.11.2014 DF2014/157 Dodávka betónového oplotenia 3016.32 € 306/2014 Profil Invest Slovakia, s.r.o.
IČO: 36823945
12.11.2014 DF2014/156 Faktúra za pravidelné poplatky 44.23 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
12.11.2014 DF2014/135 Za odvoz komunálneho odpadu 609.96 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.11.2014 DF2014/154 Za 7 ks plastových okien 900.00 € 029/2014 Peter Gajan - Pegatherm
IČO: 41301064
10.11.2014 DF2014/153 Predplatné mesačníka 69.60 € Wolters Kluwer, s.r.o.
IČO: 31348262
10.11.2014 DF2014/152 Za uloženie odpadu 431.00 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
06.11.2014 DF2014/151 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
06.11.2014 DF2014/150 Za stravné lístky 1313.26 € 028/2014 Edenred Slovakia s.r.o.
IČO: 31328695
06.11.2014 DF2014/149 Faktúra za pravidelné poplatky 29.39 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
06.11.2014 DF2014/148 Za separovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013 TS Mesta Svit
IČO: 186864
06.11.2014 DF2014/147 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 93.44 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
06.11.2014 DF2014/146 Za pristavenie EKO skladu 112.75 € TS Mesta Svit
IČO: 186864
06.11.2014 DF2014/145 Oprava rozhlasovej ústredne 176.55 € Mlynárik Milan
IČO: 10859110
05.11.2014 DF2014/144 Faktúra za elektrinu 2244.00 € 18/2006, 014/2012 Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 44483767
05.11.2014 DF2014/143 Za právnu pomoc 1725.84 € 33/2014 JUDr. Jozef Sotolář
IČO: 31942423
04.11.2014 DF2014/142 Oprava vozidla Movano 64.00 € Miroslav Bombara
IČO: 43658041
03.11.2014 DF2014/141 Kanalizačné rúry 2502.61 € 22/2014 Vodoshop s.r.o.
IČO: 47786892
03.11.2014 DF2014/140 Preprava kontajnorov 53.66 € Technické služby Mesta Svit
IČO: 186864
03.11.2014 DF2014/139 Vytýčenie potrubia 58.10 € 26/2014 PVPS a.s.
IČO: 36500968
21.10.2014 DF2014/138 Za doménu 36.00 € Marian Illéš-Delphine Computers
IČO: 33970149
14.10.2014 DF2014/137 Oprava kopírovacieho stroja 199.00 € EurroCAN, s.r.o.
IČO: 45883203
13.10.2014 DF2014/136 Nákup materiálu PO 123.97 € O/2014/21 Reletronic, s.r.o.
IČO: 346852557
10.10.2014 DF2014/135 Za odvoz komunálneho odpadu 764.17 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.10.2014 DF2014/134 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 26.10 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
08.10.2014 DF2014/133 Faktúra za pravidelné poplatky 55.27 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
08.10.2014 DF2014/132 Služby Orange 57.19 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
07.10.2014 DF2014/131 Za uloženie odpadu 516.20 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
07.10.2014 DF2014/130 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
02.10.2014 DF2014/129 Za separovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013 TS Mesta Svit
IČO: 186864
30.09.2014 DF2014/128 Za použitie cisterny 114.00 € O/2014/18 Jozef Danko
IČO: 32862644
30.09.2014 DF2014/127 Faktúra za vodné 11.76 € 031/2011/O Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
IČO: 36500968
26.09.2014 DF2014/126 Oprava vozidla Opel Movano 149.00 € Miroslav Bombara
IČO: 43658041
26.09.2014 DF2014/125 Lekársky posudok 20.00 € MUDr. Timkovič Jozef
IČO: 47082496
19.09.2014 DF2014/124 Dodanie palivového dreva 572.00 € Milan Bujnovský
IČO: 43287573
17.09.2014 DF2014/123 Brikety Fúfus 900.00 € Milan Bujnovský
IČO: 43287573
17.09.2014 DF2014/122 Oprava kanalizácie - havárijný stav 200.50 € O/2014/20 Jozef Danko
IČO: 43791522
12.09.2014 DF2014/121 Úplné znenie zákona 2015 59.20 € Poradca s.r.o.
IČO: 36371271
11.09.2014 DF2014/120 Za odvoz komunálneho odpadu 655.15 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.09.2014 DF2014/119 Za separovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013 TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.09.2014 DF2014/118 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 29.83 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.09.2014 DF2014/117 Služby Orange 29.50 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
10.09.2014 DF2014/116 Faktúra za pravidelné poplatky 49.09 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
05.09.2014 DF2014/115 Za uloženie odpadu 487.32 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
05.09.2014 DF2014/114 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
01.09.2014 DF2014/113 Vývoz kalu 145.79 € O/2014/14 Jozef Danko
IČO: 32862644
22.08.2014 DF2014/112 Finsnčný spravodajca 2014 19.98 € Poradca podnikateľa,s.r.o.
IČO: 31582503
21.08.2014 DF2014/111 Vypracovanie PD:Kanalizačné prepojenie ul.Lúčna a Družstevná 810.00 € O/2014/17 Ing. Kamil Králik-GAMBIT
IČO: 14281481
18.08.2014 DF2014/110 Montáž garážovej brány TRIDO EVO 196.00 € Jiří Holub - HELE elektro
IČO: 32401701
18.08.2014 DF2014/109 Garážová brána TRIDO EVO 1488.50 € O/2014/10 HELEomo - Ing. Simona Holubová
IČO: 46836870
18.08.2014 DF2014/108 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 72.00 € Wolters Kluwer s.r.o.
IČO: 31348262
15.08.2014 DF2014/107 Geodetické práce:Kanalizačné prepojenie ul.Lúčna a Družstevná 150.00 € O/2014/15 Ing. Jana Zentková
IČO: 43167683
13.08.2014 DF2014/106 Lopata kovaná s násadou 74.48 € Florian, s.r.o.
IČO: 36427969
13.08.2014 DF2014/105 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
12.08.2014 DF2014/104 Servis kotla 141.36 € O/2014/16 Pavel Vigaš - VIMAR
IČO: 17956145
12.08.2014 DF2014/103 Za odvoz komunálneho odpadu 625.69 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
11.08.2014 DF2014/102 Za separovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013, 016/2014 TS Mesta Svit
IČO: 186864
11.08.2014 DF2014/101 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 23.60 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
07.08.2014 DF2014/100 Služby Orange 29.39 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
07.08.2014 DF2014/99 Faktúra za pravidelné poplatky 15.40 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
07.08.2014 DF2014/98 Za uloženie odpadu 472.58 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
04.08.2014 DF2014/97 Systémová podpora Urbis 560.00 € 015/2014 MADE, s.r.o.
IČO: 36041688
04.08.2014 DF2014/96 Servis programového vybavenia 140.00 € Ing. Slavomír Kohútik
IČO: 34631496
04.08.2014 DF2014/95 Zostava PC a záložné zdroje 898.00 € Taurus
IČO: 34629581
01.08.2014 DF2014/94 Za plechovú garáž 1607.00 € 13/2014 STALU, s.r.o.
IČO: 47192798
01.08.2014 DF2014/93 Faktúra za elektrinu 2244.00 € 18/2006, 014/2012 Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 44483767
14.07.2014 DF2014/92 Zákony 2015 58.80 € Poradca s.r.o.
IČO: 36371271
14.07.2014 DF2014/91 Faktúra za pravidelné poplatky 50.60 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
11.07.2014 DF2014/90 Za odvoz komunálneho odpadu 767.52 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
08.07.2014 DF2014/89 Služby Orange 29.39 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
08.07.2014 DF2014/88 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
07.07.2014 DF2014/87 Za separovaný zber 142.78 € 008/2012, 1/2013, 016/2014 TS Mesta Svit
IČO: 186864
07.07.2014 DF2014/86 Za separovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013, 016/2014 TS Mesta Svit
IČO: 186864
07.07.2014 DF2014/85 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 72.68 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
07.07.2014 DF2014/84 Za uloženie odpadu 558.36 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
07.07.2014 DF2014/83 Vývoz kalu 228.00 € O/2014/11 Jozef Danko
IČO: 32862644
03.07.2014 DF2013/082 Zneškodnenie odpadu 114.54 € 22/2012 Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.
IČO: 36450332
30.06.2014 DF2014/81 Fakturácia za vodné 14.36 € 031/2011/O PVPS a.s.
IČO: 36500968
30.06.2014 DF2013/80 Doména 24.00 € webex media s.r.o.
IČO: 36815365
24.06.2014 DF2013/079 Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 600.00 € 25/2013 Ing. Mária Kyselová
IČO: 35520370
24.06.2014 DF2013/078 Audit riadnej účtovnej závierky za rok 2013 1000.00 € 24/2013 Ing. Mária Kyselová
IČO: 35520370
13.06.2014 DF2014/77 Za odvoz komunálneho odpadu 604.75 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
12.06.2014 DF2014/76 Služby Orange 29.32 € 34/2014 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
12.06.2014 DF2014/75 Oprava vozidla Škoda Octávia 93.30 € Miroslav Bombara
IČO: 43658041
11.06.2014 DF2014/74 Doplatok za Obecné noviny 15.60 € Inprost s.r.o.
IČO: 31363091
09.06.2014 DF2014/73 Faktúra za pravidelné poplatky 37.94 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
09.06.2014 DF2014/72 Za separovaný zber 142.75 € 008/2012, 1/2013, 016/2014 TS Mesta Svit
IČO: 186864
09.06.2014 DF2014/71 Za separovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013, 016/2014 TS Mesta Svit
IČO: 186864
09.06.2014 DF2014/70 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 20.00 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
05.06.2014 DF2014/69 Za uloženie odpadu 272.11 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
05.06.2014 DF2014/68 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
02.06.2014 DF2014/67 Poplatok za informáciu audítorovi 60.00 € Prima banka, centrála Žilinav
IČO: 31575951
21.05.2014 DF2014/66 Za prepravné 120.00 € Poľnohospodárske družstvo TATRAN Gerlachov
IČO: 00695718
16.05.2014 DF2014/65 Za odvoz komunálneho odpadu 612.42 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
12.05.2014 DF2014/64 Za právne služby 7309.50 € 33/2014 JUDr. Jozef Sotolář
IČO: 31942423
12.05.2014 DF2014/63 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 11.04 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
12.05.2014 DF2014/62 Za separovaný zber - príspevok z recyklačného fondu 142.75 € 008/2012, 1/2013, 016/2014 TS Mesta Svit
IČO: 186864
12.05.2014 DF2014/61 Za separovaný zber 177.14 € 008/2012, 1/2013, 016/2014 TS Mesta Svit
IČO: 186864
12.05.2014 DF2014/60 Služby Orange 29.99 € 22/2010 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
12.05.2014 DF2014/59 Vývoz kalu 233.27 € O/2014/08 Jozef Danko
IČO: 32862644
12.05.2014 DF2014/58 Vývoz kalu 138.74 € O/2014/08 Jozef Danko
IČO: 32862644
09.05.2014 DF2014/57 Členský príspevok 106.85 € RZTPO
IČO: 31955151
07.05.2014 DF2014/56 Faktúra za pravidelné poplatky 45.36 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
07.05.2014 DF2014/55 Za uloženie odpadu 410.36 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
07.05.2014 DF2014/54 Servis Iveco Daily 500.44 € O/2014/09 Auto-Impex spol. s r.o.
IČO: 17329477
06.05.2014 DF2014/53 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
05.05.2014 DF2014/52 Za EKO sklad 112.75 € O/201406 / Technické služby Mesta Svit
IČO: 186864
02.05.2014 DF2014/051 Faktúra za elektrinu 2244.00 € 18/2006, 014/2012 Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 36211222
29.04.2014 DF2014/050 Nákup cien pre PO 88.58 € Viva Trade, s.r.o.
IČO: 36202347
24.04.2014 DF2014/049 Zimná údržba miestnych komunikácií 394.91 € 21/2013 Milan Bujnovský
IČO: 1031089158
22.04.2014 DF2014/48 Účtovné súvsťažnosti v samospráve 32.00 € O/2014/02 RVC-ZO so sídlom v Štrbe
IČO: 31954502
11.04.2014 DF2014/47 Za separovaný zber 173.90 € 008/2012, 1/2013 TS Mesta Svit
IČO: 186864
09.04.2014 DF2014/46 Služby Orange 29.99 € 22/2010 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
09.04.2014 DF2014/45 Faktúra za pravidelné poplatky 62.06 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
07.04.2014 DF2014/044 Ticket Restaurant 1959.46 € 004/2014 Edenred Slovakia s.r.o.
IČO: 31328695
04.04.2014 DF2014/43 Za uloženie odpadu 556.88 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
04.04.2014 DF2014/42 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 35.40 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
11.04.2014 DF2014/47 Za separovaný zber 173.90 € 008/2012, 1/2013 TS Mesta Svit
IČO: 186864
01.04.2014 DF2014/040 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
01.04.2014 DF2014/039 Nákup kosačky PERLA 680.00 € Mauntfield SK s.r.o.
IČO: 36377147
25.03.2014 DF2014/038 Oprava kopírovacieho stroja 39.00 € Euro CAN s.r.o.
IČO: 45883203
24.03.2014 DF2014/037 Za verejný prenos 33.50 € Slovgram
IČO: 17310598
20.03.2014 DF2014/036 Fakturácia za vodné 12.91 € 031/2011/O PVPS a.s.
IČO: 36500968
17.03.2014 DF2014/035 Nájomné na základe zmluvy k projektu Revitalizácie centrálnej zóny obce 1.00 € ECAV Gerlachov
IČO: 31999182
17.03.2014 DF2014/034 Nákup vlajky 13.00 € Signo, s.r.o.
IČO: 43930824
14.03.2014 DF2014/033 Nákup PO 290.10 € Fire System
IČO: 41827449
13.03.2014 DF2014/32 Za odvoz komunálneho odpadu 646.21 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
13.03.2014 DF2014/031 Nájomné na základe zmluvy k projektu Revitalizácie centrálnej zóny obce 1.00 € PD Tatran Gerlachov
IČO: 00695718
07.03.2014 DF2014/30 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 43.39 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
07.03.2014 DF2014/29 Za separovaný zber 173.90 € 008/2012, 1/2013 TS Mesta Svit
IČO: 186864
07.03.2014 DF2014/28 Za uloženie odpadu 421.27 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
07.03.2014 DF2014/27 Služby Orange 29.99 € 22/2010 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
07.03.2014 DF2014/26 Faktúra za pravidelné poplatky 60.02 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
07.03.2014 DF2014/25 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
06.03.2014 DF2014/024 Zimná údržba miestnych komunikácií 197.45 € 21/2013 Milan Bujnovský
IČO: 1031089158
26.02.2014 DF2014/23 Poplatok za vyjadrenie k PD 6.00 € 5/2014 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
26.02.2014 DF2014/23 Poplatok za vyjadrenie k PD 6.00 € 5/2014 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
19.02.2014 DF2014/22 Autorská odmena za licenciu 14.28 € 2/2005 SOZA pre práva k autorským dielam
IČO: 00178454
14.02.2014 DF2014/21 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 28.64 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
14.02.2014 DF2014/20 Za separovaný zber 173.90 € 008/2012, 1/2013 TS Mesta Svit
IČO: 186864
11.02.2014 DF2014/19 Za odvoz komunálneho odpadu 637.22 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.02.2014 DF2014/18 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
07.02.2014 DF2014/17 Faktúra za pravidelné poplatky 45.78 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
07.02.2014 DF2014/16 Služby Orange 29.99 € 22/2010 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
07.02.2014 DF2014/15 Za opravu motorového vozidla ŠKODA OCTÁVIA 273.00 € Miroslav Bombara
IČO: 43658041
07.02.2014 DF2014/14 Za opravu motorového vozidla OPEL MOVANO 492.00 € Miroslav Bombara
IČO: 43658041
06.02.2014 DF2014/13 Za uloženie odpadu 393.27 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
06.02.2014 DF2014/012 Za plastové nádoby 459.67 € TS Mesta Svit
IČO: 186864
04.02.2014 DF2014/011 Zimná údržba miestnych komunikácií 162.61 € 21/2013 Milan Bujnovský
IČO: 1031089158
31.01.2014 DF2014/010 za publikácie 49.50 € AJFA+AVIS s.r.o.
IČO: 31602436
30.01.2014 DF2014/009 Vystavenie posudku 20.00 € MUDr. Jozef Timkovič
IČO: 47082496
29.01.2014 DF2014/008 Údaje katastra 18.00 € 003/2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava
IČO: 17316219
29.01.2014 DF2014/007 Faktúra za elektrinu 2244.00 € 18/2006, 014/2012 Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 36211222
24.01.2014 DF2014/006 Ticket Restaurant 1095.46 € 004/2014 Edenred Slovakia s.r.o.
IČO: 31328695
15.01.2014 DF2014/005 Ticket Restaurant 378.00 € Edenred Slovakia s.r.o.
IČO: 31328695
15.01.2014 DF2014/004 Finančné poukážky 300.00 € TESCO STORES, a.s.
IČO: 31321828
15.01.2014 DF2014/003 Oprava kopírovacieho stroja Canon iR2016 125.50 € EuroCAN, s.r.o.
IČO: 45883203
13.01.2014 DF2014/002 Nákup briket 360.00 € Milan Bujnovský
IČO: 1031089158
13.01.2014 DF2014/001 Reprezentačné výdavky - PO 160.00 € Renáta Ukaová
IČO: 41010027
31.12.2013 DF2013/165 Finančný spravodajca 14.21 € Poradca podnikateľa s.r.o.
IČO: 31592503
31.12.2013 DF2013/164 Faktúra za elektrinu 846.29 € 18/2006, 014/2012 Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 36211222
31.12.2013 DF2013/163 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
31.12.2013 DF2013/162 Služby Orange 29.99 € 22/2010 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
31.12.2013 DF2013/161 Faktúra za pravidelné poplatky 49.99 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
31.12.2013 DF2013/160 Za uloženie odpadu 423.62 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
31.12.2013 DF2013/159 Za odvoz komunálneho odpadu 781.51 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
31.12.2013 DF2013/158 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 30.91 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
31.12.2013 DF2013/159 Za odvoz komunálneho odpadu 781.51 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
31.12.2013 DF2013/156 Toner Minolta 28.90 € Jaroslav Adamec - Photostudio
IČO: 41596404
23.12.2013 DF2013/155 Zimná údržba miestnych komunikácií 917.58 € 21/2013 Milan Bujnovský
IČO: 1031089158
18.12.2013 DF2013/154 Podtatranské noviny 15.00 € Slovenská pošta a.s.
IČO: 36631124
18.12.2013 DF2013/153 Vystavenie posudku 20.00 € MUDr. Jozef Timkovič
IČO: 47082496
11.12.2013 DF2013/152 Fakturácia za vodné 10.15 € 031/2011/O PVPS a.s.
IČO: 36500968
11.12.2013 DF2013/151 Inaugurácia knihy-občerstvenie 426.00 € Sanatórium Dr. Guhra, n.o..
IČO: 37886304
11.12.2013 DF2013/150 Za odvoz komunálneho odpadu 617.80 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
09.12.2013 DF2013/149 Za uloženie odpadu 341.96 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
09.12.2013 DF2013/148 Prešovský Korzár 198.00 € PETIT PRESS a.s.
IČO: 35790253
09.12.2013 DF2013/147 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 41.72 € 8/2012 čl.4 ods.2 TS Mesta Svit
IČO: 186864
09.12.2013 DF2013/146 Za separovaný zber 173.90 € 008/2012, 1/2013 TS Mesta Svit
IČO: 186864
09.12.2013 DF2013/145 Faktúra za pravidelné poplatky 39.60 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
09.12.2013 DF2013/144 Služby Orange 29.99 € 22/2010 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
09.12.2013 DF2013/143 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
04.12.2013 DF2013/142 Servis programového vybavenia 168.00 € Ing. Slavomír Kohútik
IČO: 34631496
03.12.2013 DF2013/141 za Obecné noviny rok 2014 52.00 € INPROST s.r.o.
IČO: 31363091
25.11.2013 DF2013/140 Splátka za nájom 161.92 € Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345
20.11.2013 DF2013/139 Za ihličnaté rezivo - doska 0,5808 m3 115.00 € Ing. Michal Jančuška-Koliba pod Gerlachom
IČO: 40325776
20.11.2013 DF2013/138 Výroba rámu a madla na lávku 228.00 € Ing. Michal Jančuška-Koliba pod Gerlachom
IČO: 40325776
15.11.2013 DF2013/137 Asfaltovanie miestnych komunikácií 829.94 € O/2013/09 TS Mesta Svit
IČO: 186864
13.11.2013 DF2013/136 Za odvoz komunálneho odpadu 646.33 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
12.11.2013 DF2013/135 Za projektovú dokumentáciu stavby 870.00 € Ing. Kamil Králik-GAMBIT
IČO: 14281481
11.11.2013 DF2013/134 Predplatné mesačníka 68.40 € IURA EDITION, s.r.o.
IČO: 31348262
07.11.2013 DF2013/133 Zameranie stavby 320.00 € O/2013/10 Ing. Jana Zentková
IČO: 43167683
07.11.2013 DF2013/132 Zameranie stavby 220.00 € O/2013/11 Ing. Jana Zentková
IČO: 43167683
07.11.2013 DF2013/131 Faktúra za pravidelné poplatky 46.64 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
07.11.2013 DF2013/130 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 32.99 € 8/2012 čl.4 ods.2 TS Mesta Svit
IČO: 186864
07.11.2013 DF2013/129 Za uloženie odpadu 374.39 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
07.11.2013 DF2013/128 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
06.11.2013 DF2013/127 Tlač publikácie Gerlachov 3740.00 € 017/2013 Ing. Igor BOBÁK - BAMBOW
IČO: 14372169
06.11.2013 DF2013/126 Za separovaný zber 173.90 € 008/2012, 1/2013 TS Mesta Svit
IČO: 186864
06.11.2013 DF2013/125 Tlač pozvánky 21.90 € SYDES-print s.r.o.
IČO: 31725261
07.11.2013 DF2013/128 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
04.11.2013 DF2013/123 Zarámovanie ocenenia 10.00 € SYDES-print s.r.o.
IČO: 31725261
04.11.2013 DF2013/122 Faktúra za elektrinu 2032.00 € 18/2006, 014/2012 Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 36211222
17.10.2013 DF2013/121 Aktualizácie zákonov 2014 59.20 € Poradca s.r.o.
IČO: 36371271
10.10.2013 DF2013/120 Rekonštrukcia ČOV 42105.27 € 015/2013 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
09.10.2013 DF2013/119 Za odvoz komunálneho odpadu 822.65 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
09.10.2013 DF2013/118 Faktúra za pravidelné poplatky 43.25 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
08.10.2013 DF2013/117 Doména 24.00 € webex media s.r.o.
IČO: 36815365
08.10.2013 DF2013/116 Služby Orange 30.08 € 22/2010 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
07.10.2013 DF2013/115 Za uloženie odpadu 480.81 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
07.10.2013 DF2013/114 Údržba kopírovacieho stroja 39.00 € Euro CAN s.r.o.
IČO: 45883203
04.10.2013 DF2013/113 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
04.10.2013 DF2013/112 Za separovaný zber 173.90 € 008/2012, 1/2013 TS Mesta Svit
IČO: 186864
04.10.2013 DF2013/111 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 42.64 € 8/2012 čl.4 ods.2 TS Mesta Svit
IČO: 186864
30.09.2013 DF2013/110 Ticket Restaurant 1095.46 € 09/2009 O/2013/08 Edenred
IČO: 31328695
20.09.2013 DF2013/109 Nákup briket 900.00 € Milan Bujnovský
IČO: 1031089158
20.09.2013 DF2013/108 Vodné 10.15 € 31/2011 PVPS Poprad
IČO: 36500968
10.09.2013 DF2013/107 Za odvoz komunálneho odpadu 640.06 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
09.09.2013 DF2013/106 Zváračské práce v kotolni 998.00 € O/2013/06 ERIMONT s.r.o.
IČO: 45956464
09.09.2013 DF2013/105 Faktúra za pravidelné poplatky 38.81 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
09.09.2013 DF2013/104 Služby Orange 29.99 € 22/2010 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
09.09.2013 DF2013/103 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
09.09.2013 DF2013/102 Oprava komína a vložkovanie 990.00 € O/2013/04 ERIMONT s.r.o.
IČO: 45956464
06.09.2013 DF2013/101 Grafická a predtlačová príprava publikácie 3850.00 € 017/2013 Ing. Igor Bobák - BAMBOW
IČO: 14372169
05.09.2013 DF2013/100 Za separovaný zber 173.90 € 008/2012, 1/2013 TS Mesta Svit
IČO: 186864
05.09.2013 DF2013/099 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 32.95 € 8/2012 čl.4 ods.2 TS Mesta Svit
IČO: 186864
05.08.2013 DF2013/098 Za uloženie odpadu 489.05 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
02.09.2013 DF2013/097 Nákup cien 93.40 € Športové ceny s.r.o.
IČO: 44561024
28.08.2013 DF2013/096 Doprava autobusom 536.40 € O/2013/05 Ján Kovalčík
IČO: 32878630
23.08.2013 DF2013/095 Finančný spravodajca ročník 2014 19.98 € Poradca podnikateľa s.r.o.
IČO: 31592503
16.08.2013 DF2013/094 Predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO 69.60 € IURA EDITION s.r.o.
IČO: 31348262
13.08.2013 DF2013/093 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 26.36 € 8/2012 čl.4 ods.2 TS Mesta Svit
IČO: 186864
13.08.2013 DF2013/092 Za separovaný zber 173.90 € 008/2012, 1/2013 TS Mesta Svit
IČO: 186864
13.08.2013 DF2013/091 Za odvoz komunálneho odpadu 828.24 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
09.08.2013 DF2013/090 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
07.08.2013 DF2013/089 Faktúra za pravidelné poplatky 33.56 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
07.08.2013 DF2013/088 Služby Orange 29.99 € 22/2010 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
06.08.2013 DF2013/087 Za uloženie odpadu 545.37 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
02.08.2013 DF2013/086 Systémová podpora URBIS 412.00 € 13/2013 MADE s.r.o
IČO: 36041688
02.08.2013 DF2013/085 Faktúra za elektrinu 2032.00 € 18/2006, 014/2012 Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 36211222
22.07.2013 DF2013/084 Hadice 254.08 € Florián s.r.o.
IČO: 36427969
10.07.2013 DF2013/083 Faktúra za pravidelné poplatky 34.34 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
10.06.2013 DF2013/082 Služby Orange 30.17 € 22/2010 Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
10.06.2013 DF2013/081 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € 01/2004, 10/2005, 1/2006 EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
10.06.2013 DF2013/080 Za odvoz komunálneho odpadu 643.10 € 8/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.07.2013 DF2013/079 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 36.00 € 8/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
08.07.2013 DF2013/078 Za separovaný zber 173.90 € 008/2012, 1/2013 TS Mesta Svit
IČO: 186864
08.07.2013 DF2013/077 Za uloženie odpadu 408.59 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
03.07.2013 DF2013/076 Vývoz kalu z ČOV 122.50 € Jozef Danko
IČO: 32862644
02.07.2013 DF2013/075 Ticket Restaurant 877.66 € 09/2009 Edenred
IČO: 31328695
21.06.2013 DF2013/074 Vodné 11.42 € 31/2011 PVPS Poprad
IČO: 36500968
17.06.2013 DF2013/073 Oprava vozidla 15.00 € Miroslav Bombara
IČO: 43658041
17.06.2013 DF2013/072 Oprava vozidla 360.33 € Miroslav Bombara
IČO: 43658041
12.06.2013 DF2013/071 Vystavenie posudku 17.00 € MUDr. Jozef Timkovič
IČO: 31976891
12.06.2013 DF2013/070 Za skládkovanie odpadu a za uloženie odpadu 77.54 € 8/2001, 16/2011 TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.06.2013 DF2013/069 Služby Orange 29.99 € Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
10.06.2013 DF2013/068 Faktúra za pravidelné poplatky 38.46 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
10.06.2013 DF2013/067 Za odvoz komunálneho odpadu 654.02 € 08/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.06.2013 DF2013/066 Za uloženie odpadu 474.04 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
10.06.2013 DF2013/065 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 45.66 € 008/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.06.2013 DF2013/064 Za separovaný zber 173.90 € 007/2012, 008/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.06.2013 DF2013/063 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
06.06.2013 DF2013/062 Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 600.00 € Ing. Mária Kyselová
IČO: 35520370
06.06.2013 DF2013/061 Zneškodnenie odpadu 78.26 € Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.
IČO: 36450332
04.06.2013 DF2013/060 Výroba palivového dreva 1053.00 € Milan Bujnovský
IČO: 1031089158
31.05.2013 DF2013/059 Za ubytovanie 30.50 € TITANIC s.r.o.
IČO: 36527882
03.06.2013 DF2013/058 Za odvoz komunálneho odpadu 175.60 € TS Mesta Svit
IČO: 186864
24.05.2013 DF2013/057 Zákony 2014 58.80 € Poradca s.r.o.
IČO: 36371271
20.05.2013 DF2013/056 Hadica B75 99.54 € Florián s.r.o.
IČO: 36427969
13.05.2013 DF2013/055 Za odvoz komunálneho odpadu 802.54 € 08/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.05.2013 DF2013/054 Služby Orange 29.99 € Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
10.05.2013 DF2013/053 Faktúra za pravidelné poplatky 41.12 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
10.05.2013 DF2013/052 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
10.05.2013 DF2013/051 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 35.21 € 08/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.05.2013 DF2013/050 Za uloženie odpadu 567.49 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
09.05.2013 DF2013/049 Úbory pre mladých hasičov 104.28 € TAXMA-TRADE s.r.o.
IČO: 36468975
06.05.2013 DF2013/048 Náhradné diely PS12 109.86 € Florián s.r.o.
IČO: 36427969
06.05.2013 DF2013/047 Za separovaný zber 173.90 € 007/2012, 008/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
29.04.2013 DF2013/046 EKO sklad 102.49 € O/2013/01 TS Mesta Svit
IČO: 186864
29.04.2013 DF2013/045 Faktúra za elektrinu 2032.00 € 014/2012 Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 36211222
29.04.2013 DF2013/044 Oprava auta 432.30 € O/2013/02 AUTO-IMPEX s.r.o.
IČO: 17329477
29.04.2013 DF2013/043 Za verejný prenos 33.50 € Slovgram
IČO: 17310598
29.04.2013 DF2013/042 Školenie hasičov 199.50 € Florián s.r.o.
IČO: 36427969
24.04.2013 DF2013/041 Členský príspevok RZTPO 106.40 € RZTPO
IČO: 31955151
22.04.2013 DF2013/040 Oprava PS12 138.33 € TOMMU motor tuning s.r.o.
IČO: 27854655
17.04.2013 DF2013/039 Zimná údržba miestnych komunikácií 441.37 € Milan Bujnovský
IČO: 1031089158
17.04.2013 DF2013/038 Audit riadnej účtovnej závierky za rok 2012 1000.00 € Ing. Mária Kyselová
IČO: 35520370
13.04.2013 DF2013/037 Časopis Právo pre ROPO a obce 43.00 € IURA Edition s.r.o.
IČO: 31348262
13.04.2013 DF2013/036 Za odvoz komunálneho odpadu 657.92 € 08/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
13.04.2013 DF2013/035 Faktúra za pravidelné poplatky 62.54 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
13.04.2013 DF2013/034 Služby Orange 29.99 € Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
13.04.2013 DF2013/033 Za separovaný zber 173.90 € 007/2012, 008/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
13.04.2013 DF2013/032 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 26.36 € 08/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
13.04.2013 DF2013/031 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
05.04.2013 DF2013/030 Za uloženie odpadu 293.61 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
04.04.2013 DF2013/029 Rovnošaty PO 360.68 € Florián s.r.o.
IČO: 36427969
28.03.2013 DF2013/028 Vodné 12.62 € PVPS Poprad
IČO: 36500968
19.03.2013 DF2013/027 Nákup PO 126.32 € Fire System
IČO: 41827449
15.03.2013 DF2013/026 Čerpanie social. fondu 280.00 € Virde Slovakia
IČO: 36603884
11.03.2013 DF2013/025 Nájomné na základe zmluvy k projektu Revitalizácie centrálnej zóny obce 1.00 € ECAV Gerlachov
IČO: 31999182
11.03.2013 DF2013/024 Za odvoz komunálneho odpadu 693.11 € 08/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
08.03.2013 DF2013/023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
08.03.2013 DF2013/022 Za separovaný zber 173.90 € 007/2012, 008/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
07.03.2013 DF2013/021 Faktúra za pravidelné poplatky 36.58 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
07.03.2013 DF2013/020 Služby Orange 29.99 € Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
07.03.2013 DF2013/019 Za uloženie odpadu 385.01 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
07.03.2013 DF2013/018 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 24.87 € 08/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
04.03.2013 DF2013/017 Nájomné na základe zmluvy k projektu Revitalizácie centrálnej zóny obce 1.00 € PD Tatran Gerlachov
IČO: 00695718
04.03.2013 DF2013/016 Zimná údržba miestnych komunikácií 1533.18 € Milan Bujnovský
IČO: 1031089158
28.02.2013 DF2013/015 Kominový čistič CCL 135.20 € Šrubka s.r.o.
IČO: 31713467
13.02.2013 DF2013/014 Ticket Restaurant 1805.98 € Edenred Slovakia s.r.o.
IČO: 31328695
11.02.2013 DF2013/013 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 14.28 € SOZA
IČO: 00178454
11.02.2013 DF2013/012 Služby Orange 29.99 € Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
11.02.2013 DF2013/011 Faktúra za pravidelné poplatky 38.03 € 03/2007, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
11.02.2013 DF2013/010 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
11.02.2013 DF2013/009 Za separovaný zber 173.90 € 007/2012, 008/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
11.02.2013 DF2013/008 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 56.59 € 08/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
11.02.2013 DF2013/007 Za odvoz komunálneho odpadu 648.56 € 08/2001, 23/2010 TS Mesta Svit
IČO: 186864
05.02.2013 DF2013/006 Za uloženie odpadu 433.94 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
05.02.2013 DF2013/005 Zimná údržba miestnych komunikácií 1347.34 € Milan Bujnovský
IČO: 1031089158
05.02.2013 DF2013/004 Faktúra za elektrinu 2032.00 € 014/2012 Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 36211222
30.01.2013 DF2013/003 tlač nápisov na organizačné vesty 45.14 € SYDES-print s.r.o.
IČO: 31725261
25.01.2013 DF2013/002 za publikácie 49.50 € AJFA+AVIS s.r.o.
IČO: 31602436
07.01.2013 DF2013/001 za Obecné noviny rok 2013 52.00 € INPROST s.r.o.
IČO: 31363091
31.12.2012 DF2012/167 Faktúra za elektrinu 659.40 € 014/2012 Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 36211222
31.12.2012 DF2012/166 Faktúra za finančný spravodaj 11.30 € Poradca podnikateľa s.r.o.
IČO: 31592503
31.12.2012 DF2012/165 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
31.12.2012 DF2012/164 Za odvoz komunálneho odpadu 833.94 € TS Mesta Svit
IČO: 186864
31.12.2012 DF2012/163 Faktúra za pravidelné poplatky 38.47 € 013/2012, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
31.12.2012 DF2012/162 Služby Orange 29.99 € Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
31.12.2012 DF2012/161 Za uloženie odpadu 389.41 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
31.12.2012 DF2012/160 Zneškodňovanie komunálneho odpadu 53.20 € 022/2012 Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.
IČO: 36450332
31.12.2012 DF2012/144 Za separovaný zber 173.90 € 007/2012, 008/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
31.12.2012 DF2012/158 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 15.44 € TS Mesta Svit
IČO: 186864
19.12.2012 DF2012/157 Komínový čistič 135.20 € Šrubka s.r.o.
IČO: 31713467
18.12.2012 DF2012/156 Inštalácia a servis URBIS 112.00 € O/2012/15 Ing. Slavomír Kohútik
IČO: 34631496
18.12.2012 DF2012/155 PC zostava 593.00 € O/2012/14 Taurus, Mgr. Michal Gáborčík
IČO: 34629581
07.12.2012 DF2012/154 Vodné 11.24 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
IČO: 36500968
17.12.2012 DF2012/153 Hasiaci prístroj 131.40 € Florián s.r.o.
IČO: 36427969
12.12.2012 DF2012/152 Podtatranské noviny 15.00 € Slovenská pošta a.s.
IČO: 36631124
12.12.2012 DF2012/151 Prešovský Korzár 197.00 € PETIT PRESS a.s.
IČO: 35790253
11.12.2012 DF2012/150 Za odvoz komunálneho odpadu 654.28 € TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.12.2012 DF2012/149 Za stromček 14.40 € Združenie bývalých urbarialistov
IČO: 31954804
10.12.2012 DF2012/148 Služby Orange 29.99 € Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
10.12.2012 DF2012/147 Faktúra za pravidelné poplatky 40.61 € 013/2012, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
10.12.2012 DF2012/146 Splátka za nájom 161.92 € Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345
10.12.2012 DF2012/145 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 32.95 € TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.12.2012 DF2012/144 Za separovaný zber 173.90 € 007/2012, 008/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
05.12.2012 DF2012/143 Za uloženie odpadu 414.49 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
05.12.2012 DF2012/142 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
03.12.2012 DF2012/141 Za pristavenie EKO skladu 97.90 € O/2012/13 TS Mesta Svit
IČO: 186864
30.11.2012 DF2012/140 Časopis Požiarnik 9.00 € O/2012/13 DPO SR
IČO: 00177474
13.11.2012 DF2012/139 Za odvoz komunálneho odpadu 803.75 € TS Mesta Svit
IČO: 186864
09.11.2012 DF2012/138 Za separovaný zber 173.90 € 007/2012, 008/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
09.11.2012 DF2012/137 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 36.54 € TS Mesta Svit
IČO: 186864
08.11.2012 DF2012/136 Služby Orange 29.99 € Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
08.11.2012 DF2012/135 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
07.11.2012 DF2012/134 Faktúra za pravidelné poplatky 51.40 € 013/2012, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
07.11.2012 DF2012/133 Za uloženie odpadu 538.29 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
05.11.2012 DF2012/132 Vývoz kalu 122.98 € O/2012/06 Jozef Danko
IČO: 32862644
02.11.2012 DF2012/131 Faktúra za elektrinu 1867.00 € 014/2012 Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 36211222
30.10.2012 DF2012/130 Manipulácia dreva 1125.00 € Milan Bujnovský
IČO: 1031089158
29.10.2012 DF2012/129 Predplatné časopis 64.66 € IURA EDITION s.r.o.
IČO: 31348262
26.10.2012 DF2012/128 Tlačiva 39.60 € CART PRINT s.r.o.
IČO: 34131159
22.10.2012 DF2012/127 Informačný systém URBIS 50.00 € MADE s.r.o.
IČO: 36041688
16.10.2012 DF2012/126 Vysprávka miestnych komunikácii 2008.49 € O/2012/09 TS Mesta Svit
IČO: 186864
15.10.2012 DF2012/125 Predplatné Aktualizácia 2013 Poradca s.r.o.
IČO: 36371271
12.10.2012 DF2012/124 Faktúra za pravidelné poplatky 28.79 € 013/2012, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
12.10.2012 DF2012/123 Fakturácia za služby 18.08 € SWAN a.s.
IČO: 35 680 202
10.10.2012 DF2012/122 Za odvoz komunálneho odpadu 744.59 € TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.10.2012 DF2012/121 Poukážky 1157.98 € Edenred Slovakia s.r.o.
IČO: 31328695
08.10.2012 DF2012/120 Služby Orange 29.99 € Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
08.10.2012 DF2012/119 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
05.10.2012 DF2012/118 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 46.89 € TS Mesta Svit
IČO: 186864
05.10.2012 DF2012/117 Za separovaný zber 173.90 € 007/2012, 008/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
04.10.2012 DF2012/116 Za uloženie odpadu 417.71 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
28.09.2012 DF2012/115 Fakturácia za vodné 13.75 € 031/2011/O PVPS a.s.
IČO: 36500968
27.09.2012 DF2012/114 Fakturácia za doménu 32.40 € O/2012/08 webwx media s.r.o.
IČO: 36815365
12.09.2012 DF2012/113 Fakturácia za služby 16.12 € SWAN a.s.
IČO: 35 680 202
12.09.2012 DF2012/112 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
10.09.2012 DF2012/111 Faktúra za pravidelné poplatky 0.32 € 013/2012, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
10.09.2012 DF2012/110 Faktúra za pravidelné poplatky 27.91 € 013/2012, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
10.09.2012 DF2012/109 Za odvoz komunálneho odpadu 730.66 € TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.09.2012 DF2012/108 Za komunálny odpad zo separovaného zberu 38.28 € TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.09.2012 DF2012/107 Za separovaný zber 173.90 € 007/2012, 008/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.09.2012 DF2012/106 Faktúra za pravidelné poplatky 9.90 € 013/2012, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
06.09.2012 DF2012/105 Služby Orange 29.99 € Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
06.09.2012 DF2012/104 Za uloženie odpadu 485.25 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
21.08.2012 DF2012/103 Finančný spravodaj - predplatné 16.65 € Poradca podnikateľa s.r.o.
IČO: 31592503
21.08.2012 DF2012/102 Dodanie vlajky 28.70 € LIM PO s.r.o.
IČO: 36498980
10.08.2012 DF2012/101 Servis auta 655.67 € O/2012/07 AUTO-IMPEX s.r.o.
IČO: 17329477
10.08.2012 DF2012/100 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
19.08.2012 DF2012/099 Fakturácia za služby 19.93 € SWAN a.s.
IČO: 35 680 202
10.08.2012 DF2012/098 Za odvoz komunálneho odpadu 888.89 € TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.08.2012 DF2012/097 Za separovaný zber 173.90 € 007/2012, 008/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.08.2012 DF2012/096 Za uloženie odpadu 590.18 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
10.08.2012 DF2012/095 Podpora URBIS 337.27 € MADE s.r.o.
IČO: 36041688
10.08.2012 DF2012/094 NB Ergo 127.00 € PCkomplet s.r.o.
IČO: 36730815
08.08.2012 DF2012/093 Faktúra za pravidelné poplatky 14.46 € 013/2012, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
08.08.2012 DF2012/092 Faktúra za pravidelné poplatky 15.23 € 013/2012, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
08.08.2012 DF2012/091 Služby Orange 29.99 € Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
01.08.2012 DF2012/090 Za separovaný zber 97.21 € 007/2012, 008/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
01.08.2012 DF2012/089 Antivírus pre PC 70.25 € TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
IČO: 34629581
01.08.2012 DF2012/088 Faktúra za elektrinu 1867.00 € 014/2012 Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 36211222
16.07.2012 DF2012/087 Poradca 2013 - predplatné 56.80 € Poradca s.r.o.
IČO: 36371271
16.07.2012 DF2012/086 Ohňová show 150.00 € Bella Arabia
IČO: 42085276
12.07.2012 DF2012/085 Fakturácia za služby 20.26 € SWAN a.s.
IČO: 35 680 202
12.07.2012 DF2012/084 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
12.07.2012 DF2012/083 Nažehľovačky reklamy 97.50 € TOPARD 96 s.r.o.
IČO: 31727468
12.07.2012 DF2012/082 Za odvoz komunálneho odpadu 675.05 € TS Mesta Svit
IČO: 186864
10.07.2012 DF2012/081 Faktúra za pravidelné poplatky 14.72 € 013/2012, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
10.07.2012 DF2012/080 Faktúra za pravidelné poplatky 13.14 € 013/2012, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
09.07.2012 DF2012/079 Poradca - predplatné 69.85 € Poradca podnikateľa s.r.o.
IČO: 31592503
07.06.2012 DF2012/078 Za uloženie odpadu 412.43 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
09.07.2012 DF2012/077 Za separovaný zber 109.57 € TS Mesta Svit
IČO: 186864
09.07.2012 DF2012/076 Za separovaný zber 173.90 € 007/2012, 008/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
09.07.2012 DF2012/075 Výpis posudku 15.00 € MUDr. Jozef Timkovič
IČO: 31976891
09.07.2012 DF2012/074 Služby Orange 29.99 € Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
04.07.2012 DF2012/073 Vodné 240.64 € O/2012/06 Jozef Danko
IČO: 32862644
29.06.2012 DF2012/072 Vodné 23.75 € 031/2011/O PVPS a.s.
IČO: 36500968
21.06.2012 DF2012/071 Nákup materiálu 65.06 € Florián s.r.o.
IČO: 36427969
20.06.2012 DF2012/070 Polep tabule 5.16 € Sydes-print s.r.o.
IČO: 31725261
13.06.2012 DF2012/069 Fakturácia za poukážky 1445.98 € Edenred Slovakia s.r.o.
IČO: 31328695
16.03.2012 DF2012/068 Fakturácia za služby 27.30 € SWAN a.s.
IČO: 35 680 202
12.06.2012 DF2012/067 Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011 600.00 € 020/2012 Ing. Mária Kyselová
IČO: 35520370
07.06.2012 DF2012/066 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
07.06.2012 DF2012/065 Za pristavenie EKO skladu 97.90 € O/2012/04 TS Mesta Svit
IČO: 186864
07.06.2012 DF2012/064 Faktúra za pravidelné poplatky 16.59 € 013/2012, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
07.06.2012 DF2012/063 Faktúra za pravidelné poplatky 14.59 € 013/2012, 026/2012 Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
07.06.2012 DF2012/062 Služby Orange 150.10 € Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
07.06.2012 DF2012/061 Za uloženie odpadu 402.69 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
07.06.2012 DF2012/060 Za separovaný zber 173.90 € 007/2012, 008/2012 TS Mesta Svit
IČO: 186864
07.06.2012 DF2012/059 Za odvoz komunálneho odpadu 684.05 € TS Mesta Svit
IČO: 186864
21.05.2012 DF2012/058 Faktúra za tovar 122.20 € Športové ceny s.r.o.
IČO: 44561024
14.05.2012 DF2012/057 Inštalácia a servis výpočtovej techniky 230.00 € Taurus
IČO: 34629581
10.05.2012 DF2012/056 Fakturácia za služby 17.30 € SWAN a.s.
IČO: 35 680 202
10.05.2012 DF2012/055 Faktúra za pravidelné poplatky 0.77 € Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
10.05.2012 DF2012/054 Faktúra za pravidelné poplatky 13.14 € Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
10.05.2012 DF2012/053 Faktúra za pravidelné poplatky 15.84 € Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
10.05.2012 DF2012/052 Mesačný poplatok za telefón 29.99 € Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
10.05.2012 DF2012/051 Žiarovo zinkované rošty 614.40 € NALIMA s.r.o.
IČO: 36482838
10.05.2012 DF2012/050 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
10.05.2012 DF2012/049 Poplatok za odvoz komunálneho odpadu 04.2012 850.34 € Technické služby Svit
IČO: 186864
10.05.2012 DF2012/048 Uloženie odpadu na skládke v Ľubici 4.2012 472.27 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
07.05.2012 DF2012/047 Joggingová súprava, trička 310.44 € TEXMA-TRADE s.r.o.
IČO: 36468975
04.05.2012 DF2012/046 Poplatok za separovaný zber odpadov 04.2012 173.90 € 007/2012, 008/2012 Technické služby Svit
IČO: 186864
04.05.2012 DF2012/045 Faktúra za elektrinu 1867.00 € Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 36211222
30.04.2012 DF2012/044 Grafika, tlačenie preukazov 35.52 € O/2012/02 SYDESPRINT s.r.o.
IČO: 31725231
26.04.2012 DF2012/043 Za verejný prenos 33.50 € Slovgram
IČO: 17310598
26.04.2012 DF2012/042 Prirodne kamenivo 327.13 € Štrkopiesky Batizovce s.r.o.
IČO: 0031709401
16.04.2012 DF2012/041 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
12.04.2012 DF2012/040 Fakturácia za služby 16.74 € SWAN a.s.
IČO: 35 680 202
12.04.2012 DF2012/039 Mesačný poplatok za telefón 29.99 € Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
12.04.2012 DF2012/038 Faktúra za pravidelné poplatky 17.26 € Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
12.04.2012 DF2012/037 Faktúra za pravidelné poplatky 15.16 € Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
12.04.2012 DF2012/036 Uloženie odpadu na skládke v Ľubici 3.2012 410.65 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
12.04.2012 DF2012/035 Odvoz komunálneho odpodu 3.2012 674.39 € Technické služby Svit
IČO: 186864
11.04.2012 DF2012/034 Geodetické práce 2200.00 € Ing. Jana Zentková
IČO: 43167683
03.04.2012 DF2012/033 Poplatok za separovaný zber odpadov 03.2012 173.90 € 007/2012, 008/2012 Technické služby Svit
IČO: 186864
28.03.2012 DF2012/032 Účtovná príručka 21.00 € RVC-ZO Štrba
IČO: 31954502
22.03.2012 DF2012/031 Predplatné časopisu 60.48 € Iura Edition Bratislava
IČO: 2401202792
22.03.2012 DF2012/030 Dovoz plastových nádob 342.72 € O/2012/02 Technické služby Svit
IČO: 186864
17.03.2012 DF2012/029 Vodné 19.72 € 031/2011/O PVPS a.s. Poprad
IČO: 36500968
15.03.2012 DF2012/028 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
15.03.2012 DF2012/027 Členský príspevok RZTPO 106.50 € RZTPO
IČO: 31955151
12.03.2012 DF2012/026 Fakturácia za služby 16.64 € SWAN a.s.
IČO: 35 680 202
08.03.2012 DF2012/025 Odvoz komunálneho odpadu za 02.2012 698.68 € Technické služby Svit
IČO: 186864
07.03.2012 DF2012/024 Mesačný poplatok za telefón 29.99 € Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
07.03.2012 DF2012/023 Faktúra za služby pevnej siete 14.47 € Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
07.03.2012 DF2012/022 Faktúra za služby pevnej siete 16.30 € Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
07.03.2012 DF2012/021 Uloženie odpadu na skládke v Ľubici 359.96 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
07.03.2012 DF2012/020 Zneškodňovanie komunálneho odpadu 46.55 € 022/2012 Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.
IČO: 36450332
05.03.2012 DF2012/019 Poplatok za separovaný zber odpadov za 02,2012 173.90 € Technické služby Svit
IČO: 186864
02.03.2012 DF2012/018 Nájomné za pozemok 1.00 € ECAV Gerlachov
IČO: 31999182
02.03.2012 DF2012/017 Audit účtovnrj závierky za rok 2011 1000.00 € 007/2012, 008/2012 Ing. Mária Kyselová
IČO: 35520370
01.03.2012 DF2012/016 Zimná údržba miestnych komunikácií 743.36 € 027/2011/O Milan Bujnovský
IČO: 1031089158
01.03.2012 DF2012/015 Nájomné za pozemok 1.00 € PD Tatran Gelachov
IČO: 00695718
17.02.2012 DF2012/014 Zimná údržba miestnych komunikácií 1649.33 € 027/2011/O Milan Bujnovský
IČO: 1031089158
13.02.2012 DF2012/013 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 314.68 € EKOSPOL a.s.
IČO: 00591998
13.02.2012 DF2012/012 Komunálny zber odpadu 863.52 € Technické služby mesta Svit
IČO: 186864
13.02.2012 DF2012/011 Separovaný zber odpadu 173.90 € 007/2012, 008/2012 Technické služby mesta Svit
IČO: 186864
09.02.2012 DF2012/010 Fakturácia za služby 19.18 € SWAN a.s.
IČO: 35 680 202
09.02.2012 DF2012/009 Mesačný poplatok za telefón 29.99 € Orange Slovensko a.s.
IČO: 35097270
06.02.2012 DF2012/008 Faktúra za služby pevnej siete 18.11 € Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
06.02.2012 DF2012/007 Faktúra za služby pevnej siete 15.50 € Slovak Telecom a.s.
IČO: 35763469
06.02.2012 DF2012/006 Zneškodňovanie odpadu 73.90 € 022/2012 Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.
IČO: 36450332
06.02.2012 DF2012/005 Autorská odmena za licenciu 14.28 € SOZA
IČO: 00178454
06.02.2012 DF2012/004 Uloženie odpadu 368.80 € 003/2012 Obec Ľubica
IČO: 31942547
03.02.2012 DF2012/003 Faktúra za elektrinu 1867.00 € Východoslovenská energetika a.s.
IČO: 36211222
30.01.2012 DF2012/002 Publikácie 49.00 € AJFA+AVIS, s.r.o.
IČO: 31602436
30.01.2012 DF2012/001 Poukážky Ticket Restaurant 2165.98 € Edenred Slovakia s.r.o.
IČO: 31 328 695