Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Komisie

 

Komisia výstavby a rozvoja obce:

Predseda: Ján Mlynár

Členovia:  Ing. Adrián Znanec, Ing. Michal Faix, Pavol Faix , Peter Gánovský,  Rastislav Rusnák, 

                   Ján Faix                           

 

Komisia kutúry a športu:

Predseda: Alena Kičinová 


Členovia: Anna Budinská, Miroslav Budinský, JUDr. Lenka Faixová, Luboš Ludvik, Rastislav Rusnák,                         Ján Rusnák, Mgr. Viliam Kičin, Jozef Homola, Ján Šilon
 

Komisia verejného poriadku a životného prostredia:

Predseda:  Ing. Lukáš Laubert  

Členovia:   Ján Rusnák , Ľuboš Ludvik , Ing.  Ľubomír Nikerle, Jozef Homola , Ján Faix,                                                  Ing. Martin Čajka             

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: JUDr. Lenka Faixova

Členovia:  Alena Kičinová, Mgr. Viliam Kičin, Ing. Lukáš Laubert
 

 

 

 


 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 15 Komisie 1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.