Navigácia

Výber jazyka

Obsah

11.01.2019

Voľby prezidenta SR 2019

Informácia pre voliča

Detail

07.01.2019

Pozývame Vás na bežecké trate v okolí obce Gerlachov.

Pozývame Vás na bežecké trate v okolí obce Gerlachov.

Pozývame Vás na bežecké trate v okolí obce Gerlachov. Trate sú v smere Gerlachov - Tatranská Polianka. Zároveň sa chceme poďakovať Ing. Pavlovi Faixovi za prípravu bežeckých tratí.

Detail

07.01.2019

Separovaný odpad

Separovaný odpad

Žiadame všetkých občanov , aby dôsledne separovali komunálny odpad a do kontajnerov pre separovaný zber hádzali iba tie zložky, ktoré tam patria. V prípad, že sa opakovane bude nachádzať komunálny odpad v týchto nádobách, zberné miesta na separovaný odpad budú zrušené. Žiadame občanov, aby vo väčšej miere využívali vrecový zber triedeného odpadu. Nesprávnym separovaním sa zvyšujú náklady na odvoz a uskladnenie odpadov a tým aj znečisťovanie nášho životného prostredia. Za pochopenie ďakujeme.

Detail

19.09.2018

Problém s diviačou zverou

Diviačia zver v obci ako doma a napriek naším snahám o riešenie na úradoch a na združeniach pomoc neprichádza. Dokumentácia nášho snaženia v prílohe.

Detail

10.07.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Informácia pre voliča Oznámenie o určení poslancov a o utvorení volebného obvodu Oznámenie o počte obyvateľov obce Gerlachov

Detail