Navigácia

Výber jazyka

Obsah

10.08.2022

PSK - Výzva pre región 2022

Obnova dopravnej infraštruktúry k pamiatkam v obci Gerlachov

Výzva: Výzva pre región PSK Schválená výška dotácie: 40 000,00 €

Detail

29.06.2022

Vzory dokladov v súvislosti s príspevkom za ubytovanie odídencov - AKTUALIZOVANÉ !

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 07.júna 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra.

Detail

24.06.2022

Oznam

V obci sa našiel mobilný telefón. Majiteľ sa môže prihlásiť počas úradných hodín na obecnom úrade.

Detail

13.06.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Detail

13.06.2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Detail

04.05.2022

Chodník v obci Gerlachov

Realizácia projektu: Chodník v obci Gerlachov

Hlavný cieľ: Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov so zameraním na výstavbu jednostranného chodníka v obci Gerlachov. Projekt je realizovaný s finančnou podporou z EÚ.

Detail

13.04.2022

Bezplatné dlhové poradenstvo - pomáhame dlžníkom

Ide o bezplatné dlhové poradenstvo, ktoré je určené pre občanov SR (fyzické osoby), ktorí sa v dôsledku zlej finančnej situácie zadlžili a svoje záväzky už nevládzu splácať (hrozí im exekúcia alebo už majú exekúciu; nevedia splácať úvery, či pôžičky; uchádzajú sa o osobný bankrot...).

Detail

30.03.2022

Obecné kompostovisko

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK - OBECNÉ KOMPOSTOVISKO

Na obecné kompostovisko môžu občania priniesť bioodpad : zelený odpad zo záhrad, trávu, konáre, kvety, zeminu, lístie, orezy zo stromov a kríkov, burinu, odpad z ovocia a zeleniny. Miesta na určený druh bioodpadu sú označené na plote za miestom, kde je potrebné určený druh odpadu umiestniť !!!

Detail

30.03.2022

Líška hrdzavá

Orálna vakcinácia líšok proti besnote jarná kampaň 2022

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky bude v dňoch 04. apríla 2022 do 25. apríla 2022 vykonávať orálnu vakcináciu líšok proti besnote v rámci jarnej kampane 2022. Bližšie informácie o vakcináciách proti besnote nájdete v prílohách.

Detail

15.03.2022

Oznámenie + manuál pre klienta (UA) pri hľadaní zamestnania a vzor životopisu.

Sekciou krízového riadenia MV SR nám bolo oznámené spustenie rezervačného systému Bookio (v súvislosti s utečeneckou krízou).

Detail

04.03.2022

Dočasne útočisko - informácia

V info letáku nájdete stručné informácie k Dočasnému útočisku pre štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov, ktoré im bezplatne poskytne Slovenská republika.

Detail

02.03.2022

Ako pomôcť Ukrajine a jej obyvateľom

Naša obec je pripravená pomôcť Ukrajine a jej obyvateľom. Našu finančnú či materiálnu pomoc budeme koordinovať spolu ZMOS-om, Ministerstvom vnútra SR a ďalším inštitúciami, aby táto pomoc bola adresná a zmysluplná.

Detail

02.03.2022

Pomáhajme koordinovane

Ministerstvo vnútra SR informovalo formou hromadnej SMS správy o nutnosti postupovať koordinovane pri poskytovaní pomoci pre Ukrajinu.

Detail

02.03.2022

Vyjadrujeme solidaritu Ukrajine

Združenie miest a obcí Slovenska vyjadruje solidaritu obyvateľom Ukrajiny, ako aj ich mestám a obciam, ktoré trpia v dôsledku nepriaznivej geopolitickej situácie a dnešné konanie je vyústením situácie, ktoré nerešpektuje demokraciu a jej hodnoty.

Detail

04.02.2022

Informácia o novootvorených ambulanciách Nemocnice Poprad v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti v Novom Smokovci.

Nemocnica Poprad, a. s., otvorila svoje pracoviská v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v Novom Smokovci.

Detail

31.01.2022

Z-BOX (PACKETA)

Aj v našej obci máme Z-BOX

Spoločnosť Packeta Slovakia s. r. o. (v minulosti známa ako Zásielkovňa) po dohode s našou obcou umiestnila pri obecnom úrade v Gerlachove Z-BOX.

Detail

26.01.2022

Knižnica

Knižnica opäť otvorená

Milí naši čitatelia, miestna knižnica bude otvorená každý štvrtok od 15:00 hod. do 17:00 hod. v priestoroch ZŠ s MŠ Gerlachov.

Detail

13.12.2021

Polícia SR informuje 1

Polícia SR informuje

S cieľom zvýšenia informovanosti verejnosti, najmä obetí trestných činov Vám (a Vašim občanom miest a obcí) dávam do povedomia informáciu, že na Okresnom úrade v Poprade, Nábrežie Jána Pavla II. 16 je zriadená informačná kancelária pre obete trestných činov v priestoroch klientskeho centra.

Detail

25.10.2021

Psík

Obecný úrad upozorňuje majiteľov psov na zákaz voľného pohybu psov v obci.

Obecný úrad upozorňuje majiteľov psov na zákaz voľného pohybu psov v obci. Voľný pohyb psov v obci zakazuje VZN č.2/2007 O podmienkach držania a chove psov v obci Gerlachov. Za porušenie tohto zákona môže byť majiteľovi psa uložená pokuta 16,50 € do 165,50 €.

Detail

20.10.2021

Zmena Sadzobníka poplatkov obce Gerlachov

Dňa 22.09.2021 bol na zasadnutí obecného zastupiteľstva schválený nový Sadzobník poplatkov obce Gerlachov.

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií