Navigácia

Výber jazyka

Obsah

05.12.2019

Vianočná kapustnica

Vianočná kapustnica obce Gerlachov

Obec Gerlachov v spolupráci s firmou Gastrobal Vás pozýva na Vianočnú kapustnicu obce Gerlachov. 21.12.2019 o 17:00 hod. pri obecnom úrade. Príďte si pochutnať na vianočnej kapustnici, varenom víne, hriatom a oddýchnuť si od predvianočného zhonu v spoločnosti priateľov, kamarátov a známych.  

Detail

25.11.2019

Zmena úradných hodín (od 2.12.2019)

Zmena úradných hodín

Detail

18.10.2019

Voľby do NRSR 2020

Voľby do NRSR 2020

Detail

05.09.2019

Obecný úrad upozorňuje majiteľov psov na zákaz voľného pohybu psov v obci.

Obecný úrad upozorňuje majiteľov psov na zákaz voľného pohybu psov v obci. Voľný pohyb psov v obci zakazuje VZN č.2/2007 O podmienkach držania a chove psov v obci Gerlachov. Za porušenie tohto zákona môže byť majiteľovi psa uložená pokuta 16,50 € do165,50 €. Zároveň pripomíname majiteľov psov, na povinnosť nahlásiť každého nadobudnutého psa. Vyzývame tých občanov, ktorí uvedenú povinnosť nesplnili, aby tak urobili v čo najkratšom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

31.07.2019

Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020.

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy v spolupráci so zmluvnými dopravcami SAD Prešov a. s., SAD Humenné a. s., SAD Poprad a. s. a BUS Karpaty s. r. o. Stará Ľubovňa o z n a m u j e cestujúcej verejnosti, obciam, mestám, školám, zamestnávateľom, že dňom 1. 8. 2019 je možné prostredníctvom zmluvných dopravcov alebo Prešovského samosprávneho kraja, odboru dopravy podávať požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020, t. j. na obdobie platnosti od 15. 12. 2019 do pravdepodobne 12. 12. 2020. Podrobné informácie, ako aj formulár na podávanie podnetov nájdete v prílohe tohto oznamu.

Detail