Navigácia

Výber jazyka

Obsah

20.03.2019

Oprava cesty III/3064

Oprav cesty III/3064​​​​​​​ - odpoveď na náš list.

Detail

06.02.2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácia pre voliča. Elektronická adresa : ocu@obecgerlachov.sk

Detail

05.02.2019

Mediačná poradňa v Obci Gerlachov.

20.2.2019 od 15:00 hod. - 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu. V prípade záujmu sa nahláste telefonicky 0527752341 alebo osobne v kancelárií OcÚ v Gerlachove do 18.2.2019 do 12:00 hod.

Detail

11.01.2019

Voľby prezidenta SR 2019

Informácia pre voliča. Elektronická adresa : ocu@obecgerlachov.sk

Detail

07.01.2019

Separovaný odpad

Separovaný odpad

Žiadame všetkých občanov , aby dôsledne separovali komunálny odpad a do kontajnerov pre separovaný zber hádzali iba tie zložky, ktoré tam patria. V prípad, že sa opakovane bude nachádzať komunálny odpad v týchto nádobách, zberné miesta na separovaný odpad budú zrušené. Žiadame občanov, aby vo väčšej miere využívali vrecový zber triedeného odpadu. Nesprávnym separovaním sa zvyšujú náklady na odvoz a uskladnenie odpadov a tým aj znečisťovanie nášho životného prostredia. Za pochopenie ďakujeme.

Detail