Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Komunálny odpad

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 205x | 18.12.2019

Ohlásenie o prevzatí plnenia poplatkovej povinnosti Stiahnuté: 34x | 18.12.2019

Ohlásenie vzniku zániku poplatkovej povinnosti Stiahnuté: 29x | 18.12.2019

Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 33x | 18.12.2019

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 51x | 18.12.2019

Žiadosť o zníženie, alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 41x | 18.12.2019

2011

Oznámenie k dani za ubytovanie Stiahnuté: 341x | 11.05.2011

Žiadosť identifikácia stavby Stiahnuté: 174x | 11.05.2011

Žiadosť o konaní podujatia Stiahnuté: 163x | 11.05.2011

Žiadosť stanovisko k podnikateľskej činnosti Stiahnuté: 170x | 11.05.2011

2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 396x | 15.07.2015

Ohlásenie terénnych úprav Stiahnuté: 777x | 22.10.2015

Žiadosť o stanovisko k použitiu poľnohosp.pôdy na nepoľnohosp.zámer Stiahnuté: 273x | 01.11.2015

2012

Navrh vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 366x | 29.11.2012

Ohlásenie staveb úprav udržiavacích prác Stiahnuté: 350x | 29.11.2012

Oznámenie údajov pre výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 330x | 29.11.2012

Oznámenie určenie spoluvlastníka na podanie dane z nehnuteľnosti Stiahnuté: 330x | 29.11.2012

Zmena užívania stavby Stiahnuté: 332x | 29.11.2012

Zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou Stiahnuté: 373x | 03.12.2012

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 182x | 03.12.2012

Stránka