Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Komunálny odpad

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 15x | 18.12.2019

Ohlásenie o prevzatí plnenia poplatkovej povinnosti Stiahnuté: 13x | 18.12.2019

Ohlásenie vzniku zániku poplatkovej povinnosti Stiahnuté: 10x | 18.12.2019

Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 12x | 18.12.2019

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 21x | 18.12.2019

Žiadosť o zníženie, alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 17x | 18.12.2019

2011

Oznámenie k dani za ubytovanie Stiahnuté: 318x | 11.05.2011

Oznámenie vzniku zániku daňovej povinnosti daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 342x | 11.05.2011

Podmienky poskytnutia obecných priestorov Stiahnuté: 310x | 11.05.2011

Priznanie daň za ubytovanie Stiahnuté: 292x | 11.05.2011

Žiadosť identifikácia stavby Stiahnuté: 159x | 11.05.2011

Žiadosť o konaní podujatia Stiahnuté: 148x | 11.05.2011

Žiadosť stanovisko k podnikateľskej činnosti Stiahnuté: 155x | 11.05.2011

2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 368x | 15.07.2015

Ohlásenie terénnych úprav Stiahnuté: 660x | 22.10.2015

Žiadosť o stanovisko k použitiu poľnohosp.pôdy na nepoľnohosp.zámer Stiahnuté: 234x | 01.11.2015

2012

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 1060x | 03.12.2012

Navrh vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 353x | 29.11.2012

Ohlásenie staveb úprav udržiavacích prác Stiahnuté: 325x | 29.11.2012

Oznámenie údajov pre výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 313x | 29.11.2012

Stránka