Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Znečisťovanie ovzdušia

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisť. ovzdušia Stiahnuté: 23x | 11.01.2021

Žiadosť povolenie stavby malý zdroj znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 234x | 29.11.2012

Žiadosť vydanie súhlasu užívania malý zdroj znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 222x | 15.09.2014

Komunálny odpad

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 718x | 18.12.2019

Ohlásenie o prevzatí plnenia poplatkovej povinnosti Stiahnuté: 83x | 18.12.2019

Ohlásenie vzniku zániku poplatkovej povinnosti Stiahnuté: 83x | 18.12.2019

Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 93x | 18.12.2019

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 128x | 18.12.2019

Žiadosť o zníženie, alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 107x | 18.12.2019

Výrub stromov

Žiadosť o súhlas na výrub stromov Stiahnuté: 248x | 03.12.2012

Súpisné čísla

Žiadosť súpisne a orientačne číslo Stiahnuté: 466x | 26.09.2016

Stavebný úrad

Navrh vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 430x | 29.11.2012

Navrh vydanie rozhodnutia umiest. stavby Stiahnuté: 375x | 08.10.2014

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 480x | 15.07.2015

Ohlásenie staveb úprav udržiavacích prác Stiahnuté: 412x | 29.11.2012

Ohlásenie terénnych úprav Stiahnuté: 1233x | 22.10.2015

Zmena užívania stavby Stiahnuté: 390x | 29.11.2012

Žiadosť identifikácia stavby Stiahnuté: 233x | 11.05.2011

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 239x | 03.12.2012

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 220x | 29.11.2012

Stránka