Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Znečisťovanie ovzdušia

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisť. ovzdušia Stiahnuté: 59x | 11.01.2021

Žiadosť povolenie stavby malý zdroj znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 273x | 29.11.2012

Žiadosť vydanie súhlasu užívania malý zdroj znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 268x | 15.09.2014

Komunálny odpad

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 1105x | 18.12.2019

Ohlásenie o prevzatí plnenia poplatkovej povinnosti Stiahnuté: 119x | 18.12.2019

Ohlásenie vzniku zániku poplatkovej povinnosti Stiahnuté: 125x | 18.12.2019

Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 159x | 18.12.2019

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 177x | 18.12.2019

Žiadosť o zníženie, alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 148x | 18.12.2019

Dotácie z rozpočtu obce

Rozpočet akcie/projektu - Príloha č. 2 VZN Stiahnuté: 42x | 17.12.2021

Zúčtovanie dotácie poskytnutie obcou - Príloha č. 3 VZN Stiahnuté: 33x | 17.12.2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie - Príloha č. 1 VZN Stiahnuté: 32x | 17.12.2021

Výrub stromov

Žiadosť o súhlas na výrub stromov Stiahnuté: 285x | 03.12.2012

Súpisné čísla

Žiadosť súpisne a orientačne číslo Stiahnuté: 527x | 26.09.2016

Stavebný úrad

Navrh vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 462x | 29.11.2012

Navrh vydanie rozhodnutia umiest. stavby Stiahnuté: 416x | 08.10.2014

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 529x | 15.07.2015

Ohlásenie staveb úprav udržiavacích prác Stiahnuté: 456x | 29.11.2012

Ohlásenie terénnych úprav Stiahnuté: 1538x | 22.10.2015

Zmena užívania stavby Stiahnuté: 431x | 29.11.2012

Stránka