Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Znečisťovanie ovzdušia

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisť. ovzdušia Stiahnuté: 33x | 11.01.2021

Žiadosť povolenie stavby malý zdroj znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 247x | 29.11.2012

Žiadosť vydanie súhlasu užívania malý zdroj znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 236x | 15.09.2014

Komunálny odpad

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 871x | 18.12.2019

Ohlásenie o prevzatí plnenia poplatkovej povinnosti Stiahnuté: 92x | 18.12.2019

Ohlásenie vzniku zániku poplatkovej povinnosti Stiahnuté: 94x | 18.12.2019

Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 120x | 18.12.2019

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 149x | 18.12.2019

Žiadosť o zníženie, alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 119x | 18.12.2019

Dotácie z rozpočtu obce

Rozpočet akcie/projektu - Príloha č. 2 VZN Stiahnuté: 10x | 17.12.2021

Zúčtovanie dotácie poskytnutie obcou - Príloha č. 3 VZN Stiahnuté: 10x | 17.12.2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie - Príloha č. 1 VZN Stiahnuté: 6x | 17.12.2021

Výrub stromov

Žiadosť o súhlas na výrub stromov Stiahnuté: 255x | 03.12.2012

Súpisné čísla

Žiadosť súpisne a orientačne číslo Stiahnuté: 485x | 26.09.2016

Stavebný úrad

Navrh vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 437x | 29.11.2012

Navrh vydanie rozhodnutia umiest. stavby Stiahnuté: 383x | 08.10.2014

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 492x | 15.07.2015

Ohlásenie staveb úprav udržiavacích prác Stiahnuté: 424x | 29.11.2012

Ohlásenie terénnych úprav Stiahnuté: 1381x | 22.10.2015

Zmena užívania stavby Stiahnuté: 400x | 29.11.2012

Stránka