Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Komunálny odpad

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 416x | 18.12.2019

Ohlásenie o prevzatí plnenia poplatkovej povinnosti Stiahnuté: 63x | 18.12.2019

Ohlásenie vzniku zániku poplatkovej povinnosti Stiahnuté: 56x | 18.12.2019

Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 64x | 18.12.2019

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 80x | 18.12.2019

Žiadosť o zníženie, alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 72x | 18.12.2019

2011

Oznámenie k dani za ubytovanie Stiahnuté: 376x | 11.05.2011

Žiadosť identifikácia stavby Stiahnuté: 208x | 11.05.2011

Žiadosť o konaní podujatia Stiahnuté: 192x | 11.05.2011

Žiadosť stanovisko k podnikateľskej činnosti Stiahnuté: 202x | 11.05.2011

2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 429x | 15.07.2015

Ohlásenie terénnych úprav Stiahnuté: 918x | 22.10.2015

Žiadosť o stanovisko k použitiu poľnohosp.pôdy na nepoľnohosp.zámer Stiahnuté: 333x | 01.11.2015

2012

Navrh vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 399x | 29.11.2012

Ohlásenie staveb úprav udržiavacích prác Stiahnuté: 383x | 29.11.2012

Oznámenie údajov pre výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 361x | 29.11.2012

Oznámenie určenie spoluvlastníka na podanie dane z nehnuteľnosti Stiahnuté: 362x | 29.11.2012

Zmena užívania stavby Stiahnuté: 360x | 29.11.2012

Zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou Stiahnuté: 416x | 03.12.2012

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 214x | 03.12.2012

Stránka