Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 542x | 03.12.2012

Navrh vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 209x | 29.11.2012

Navrh vydanie rozhodnutia umiest. stavby Stiahnuté: 181x | 08.10.2014

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 213x | 15.07.2015

Ohlásenie poplatok za KO - FO Stiahnuté: 184x | 11.05.2011

Ohlásenie poplatok za KO - PO Stiahnuté: 166x | 11.05.2011

Ohlásenie staveb úprav udržiavacích prác Stiahnuté: 189x | 29.11.2012

Ohlásenie terénnych úprav Stiahnuté: 321x | 22.10.2015

Oznámenie daň za psa Stiahnuté: 196x | 11.05.2011

Oznámenie k dani za ubytovanie Stiahnuté: 186x | 11.05.2011

Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie poplatku za KO Stiahnuté: 174x | 11.05.2011

Oznámenie údajov pre výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 173x | 29.11.2012

Oznámenie určenie spoluvlastníka na podanie dane z nehnuteľnosti Stiahnuté: 178x | 29.11.2012

Oznámenie vzniku zániku daňovej povinnosti daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 206x | 11.05.2011

Podmienky poskytnutia obecných priestorov Stiahnuté: 186x | 11.05.2011

Potvrdenie zamestnávateľa na úľavu na KO Stiahnuté: 3176x | 02.03.2017

Prevzatie plnenia poplatníka za KO za členov domácnosti Stiahnuté: 185x | 11.05.2011

Priznanie daň za ubytovanie Stiahnuté: 172x | 11.05.2011

Zmena užívania stavby Stiahnuté: 175x | 29.11.2012

Zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou Stiahnuté: 178x | 03.12.2012

Stránka