Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 867x | 03.12.2012

Navrh vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 314x | 29.11.2012

Navrh vydanie rozhodnutia umiest. stavby Stiahnuté: 277x | 08.10.2014

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 310x | 15.07.2015

Ohlásenie poplatok za KO - FO Stiahnuté: 280x | 11.05.2011

Ohlásenie poplatok za KO - PO Stiahnuté: 261x | 11.05.2011

Ohlásenie staveb úprav udržiavacích prác Stiahnuté: 285x | 29.11.2012

Ohlásenie terénnych úprav Stiahnuté: 538x | 22.10.2015

Oznámenie daň za psa Stiahnuté: 293x | 11.05.2011

Oznámenie k dani za ubytovanie Stiahnuté: 275x | 11.05.2011

Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie poplatku za KO Stiahnuté: 264x | 11.05.2011

Oznámenie údajov pre výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 265x | 29.11.2012

Oznámenie určenie spoluvlastníka na podanie dane z nehnuteľnosti Stiahnuté: 267x | 29.11.2012

Oznámenie vzniku zániku daňovej povinnosti daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 295x | 11.05.2011

Podmienky poskytnutia obecných priestorov Stiahnuté: 272x | 11.05.2011

Potvrdenie zamestnávateľa na úľavu na KO Stiahnuté: 4421x | 02.03.2017

Prevzatie plnenia poplatníka za KO za členov domácnosti Stiahnuté: 267x | 11.05.2011

Priznanie daň za ubytovanie Stiahnuté: 256x | 11.05.2011

Zmena užívania stavby Stiahnuté: 262x | 29.11.2012

Zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou Stiahnuté: 275x | 03.12.2012

Stránka