Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Znečisťovanie ovzdušia

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisť. ovzdušia Stiahnuté: 16x | 11.01.2021

Žiadosť povolenie stavby malý zdroj znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 220x | 29.11.2012

Žiadosť vydanie súhlasu užívania malý zdroj znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 213x | 15.09.2014

Komunálny odpad

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 659x | 18.12.2019

Ohlásenie o prevzatí plnenia poplatkovej povinnosti Stiahnuté: 77x | 18.12.2019

Ohlásenie vzniku zániku poplatkovej povinnosti Stiahnuté: 75x | 18.12.2019

Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 83x | 18.12.2019

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 116x | 18.12.2019

Žiadosť o zníženie, alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 100x | 18.12.2019

Výrub stromov

Žiadosť o súhlas na výrub stromov Stiahnuté: 240x | 03.12.2012

Súpisné čísla

Žiadosť súpisne a orientačne číslo Stiahnuté: 441x | 26.09.2016

Stavebný úrad

Navrh vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 423x | 29.11.2012

Navrh vydanie rozhodnutia umiest. stavby Stiahnuté: 370x | 08.10.2014

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 469x | 15.07.2015

Ohlásenie staveb úprav udržiavacích prác Stiahnuté: 403x | 29.11.2012

Ohlásenie terénnych úprav Stiahnuté: 1105x | 22.10.2015

Zmena užívania stavby Stiahnuté: 383x | 29.11.2012

Žiadosť identifikácia stavby Stiahnuté: 225x | 11.05.2011

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 232x | 03.12.2012

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 215x | 29.11.2012

Stránka