Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Znečisťovanie ovzdušia

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisť. ovzdušia Stiahnuté: 10x | 11.01.2021

Žiadosť povolenie stavby malý zdroj znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 208x | 29.11.2012

Žiadosť vydanie súhlasu užívania malý zdroj znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 207x | 15.09.2014

Komunálny odpad

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 561x | 18.12.2019

Ohlásenie o prevzatí plnenia poplatkovej povinnosti Stiahnuté: 72x | 18.12.2019

Ohlásenie vzniku zániku poplatkovej povinnosti Stiahnuté: 67x | 18.12.2019

Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 75x | 18.12.2019

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 107x | 18.12.2019

Žiadosť o zníženie, alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 90x | 18.12.2019

Výrub stromov

Žiadosť o súhlas na výrub stromov Stiahnuté: 226x | 03.12.2012

Súpisné čísla

Žiadosť súpisne a orientačne číslo Stiahnuté: 404x | 26.09.2016

Stavebný úrad

Navrh vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 415x | 29.11.2012

Navrh vydanie rozhodnutia umiest. stavby Stiahnuté: 363x | 08.10.2014

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 455x | 15.07.2015

Ohlásenie staveb úprav udržiavacích prác Stiahnuté: 391x | 29.11.2012

Ohlásenie terénnych úprav Stiahnuté: 983x | 22.10.2015

Zmena užívania stavby Stiahnuté: 372x | 29.11.2012

Žiadosť identifikácia stavby Stiahnuté: 220x | 11.05.2011

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 222x | 03.12.2012

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 209x | 29.11.2012

Stránka