Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 693x | 03.12.2012

Navrh vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 278x | 29.11.2012

Navrh vydanie rozhodnutia umiest. stavby Stiahnuté: 244x | 08.10.2014

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 276x | 15.07.2015

Ohlásenie poplatok za KO - FO Stiahnuté: 248x | 11.05.2011

Ohlásenie poplatok za KO - PO Stiahnuté: 229x | 11.05.2011

Ohlásenie staveb úprav udržiavacích prác Stiahnuté: 250x | 29.11.2012

Ohlásenie terénnych úprav Stiahnuté: 422x | 22.10.2015

Oznámenie daň za psa Stiahnuté: 262x | 11.05.2011

Oznámenie k dani za ubytovanie Stiahnuté: 242x | 11.05.2011

Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie poplatku za KO Stiahnuté: 234x | 11.05.2011

Oznámenie údajov pre výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 234x | 29.11.2012

Oznámenie určenie spoluvlastníka na podanie dane z nehnuteľnosti Stiahnuté: 237x | 29.11.2012

Oznámenie vzniku zániku daňovej povinnosti daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 261x | 11.05.2011

Podmienky poskytnutia obecných priestorov Stiahnuté: 246x | 11.05.2011

Potvrdenie zamestnávateľa na úľavu na KO Stiahnuté: 3757x | 02.03.2017

Prevzatie plnenia poplatníka za KO za členov domácnosti Stiahnuté: 240x | 11.05.2011

Priznanie daň za ubytovanie Stiahnuté: 228x | 11.05.2011

Zmena užívania stavby Stiahnuté: 230x | 29.11.2012

Zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou Stiahnuté: 234x | 03.12.2012

Stránka