Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Stavebný úrad

Žiadosť identifikácia stavby Stiahnuté: 257x | 11.05.2011

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 264x | 03.12.2012

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 238x | 29.11.2012

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 239x | 05.03.2014

Žiadosť stavebné povolenie FO Stiahnuté: 260x | 29.11.2012

Miestne komunikácie

Žiadosť o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 380x | 12.02.2014

Žiadosť povolenie uzávierky MK Stiahnuté: 254x | 29.11.2012

Žiadosť povolenie výkopových prác, zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 295x | 15.12.2012

Daň z ubytovania

Oznámenie k dani za ubytovanie Stiahnuté: 421x | 11.05.2011

Rôzne

Žiadosť o konaní podujatia Stiahnuté: 239x | 11.05.2011

Žiadosť o stanovisko k použitiu poľnohosp.pôdy na nepoľnohosp.zámer Stiahnuté: 440x | 01.11.2015

Žiadosť povolenie reklamného zariadenia Stiahnuté: 218x | 15.12.2012

Žiadosť stanovisko k podnikateľskej činnosti Stiahnuté: 245x | 11.05.2011

Stránka