Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Stavebný úrad

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 219x | 05.03.2014

Žiadosť stavebné povolenie FO Stiahnuté: 243x | 29.11.2012

Miestne komunikácie

Žiadosť o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 344x | 12.02.2014

Žiadosť povolenie uzávierky MK Stiahnuté: 237x | 29.11.2012

Žiadosť povolenie výkopových prác, zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 263x | 15.12.2012

Daň z ubytovania

Oznámenie k dani za ubytovanie Stiahnuté: 401x | 11.05.2011

Rôzne

Žiadosť o konaní podujatia Stiahnuté: 218x | 11.05.2011

Žiadosť o stanovisko k použitiu poľnohosp.pôdy na nepoľnohosp.zámer Stiahnuté: 399x | 01.11.2015

Žiadosť povolenie reklamného zariadenia Stiahnuté: 201x | 15.12.2012

Žiadosť stanovisko k podnikateľskej činnosti Stiahnuté: 223x | 11.05.2011

Stránka