Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

2012

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 180x | 29.11.2012

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 522x | 03.12.2012

Žiadosť o súhlas na výrub stromov Stiahnuté: 197x | 03.12.2012

Žiadosť povolenie reklamného zariadenia Stiahnuté: 174x | 15.12.2012

Žiadosť povolenie stavby malý zdroj znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 180x | 29.11.2012

Žiadosť povolenie uzávierky MK Stiahnuté: 197x | 29.11.2012

Žiadosť povolenie výkopových prác, zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 189x | 15.12.2012

Žiadosť stavebné povolenie FO Stiahnuté: 202x | 29.11.2012

2014

Navrh vydanie rozhodnutia umiest. stavby Stiahnuté: 337x | 08.10.2014

Žiadosť o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 252x | 12.02.2014

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 172x | 05.03.2014

Žiadosť vydanie súhlasu užívania malý zdroj znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 185x | 15.09.2014

2016

Žiadosť súpisne a orientačne číslo Stiahnuté: 327x | 26.09.2016

Stránka