Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Stavebný úrad

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 196x | 05.03.2014

Žiadosť stavebné povolenie FO Stiahnuté: 220x | 29.11.2012

Miestne komunikácie

Žiadosť o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 298x | 12.02.2014

Žiadosť povolenie uzávierky MK Stiahnuté: 213x | 29.11.2012

Žiadosť povolenie výkopových prác, zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 222x | 15.12.2012

Daň z ubytovania

Oznámenie k dani za ubytovanie Stiahnuté: 379x | 11.05.2011

Rôzne

Žiadosť o konaní podujatia Stiahnuté: 198x | 11.05.2011

Žiadosť o stanovisko k použitiu poľnohosp.pôdy na nepoľnohosp.zámer Stiahnuté: 346x | 01.11.2015

Žiadosť povolenie reklamného zariadenia Stiahnuté: 188x | 15.12.2012

Žiadosť stanovisko k podnikateľskej činnosti Stiahnuté: 206x | 11.05.2011

Stránka