Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.12.2017

Zmluva o zriadení vecného bremena

065/2017

Neuvedené

VSD, a.s.

Obec Gerlachov

21.12.2017

Zmluva o dielo č.: 29/11/217

064/2017

46 726,43 EUR

OK-TEAM, s.r.o.

Obec Gerlachov

27.12.2018

Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd

063/2018

Neuvedené

Mgr. Monika Chromeková

Obec Gerlachov

14.12.2017

Zmluva o poskytovaní služby

063/2017

Neuvedené

EuroSMS s.r.o.

Obec Gerlachov

27.12.2018

Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí

062/2018

Neuvedené

Mesto Svit

Obec Gerlachov

14.12.2017

Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce Gerlachov

062/2017

Neuvedené

Mesto Svit

Obec Gerlachov

17.12.2018

Kúpna zmluva

061/2018

4 000,00 EUR

Ján Faix

Obec Gerlachov

11.12.2017

Zmluva o poskytnutí finančnejj dotácie z rozpočtu obce v roku 2017

061/2017

1 000,00 EUR

TJ TATRAN Gerlachov

Obec Gerlachov

14.12.2018

Kúpna zmluva

060/2018

8 440,00 EUR

Ing. Ilavský Milaslav, PhD., + 8 účastníkov

Obec Gerlachov

09.12.2017

Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd

060/2017

Neuvedené

ING. Michal Jančuška

Obec Gerlachov

12.12.2018

Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd

059/2018

Neuvedené

Ing. Martin Mlynár

Obec Gerlachov

09.12.2017

Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd

059/2017

Neuvedené

Ing. Radoslav Čížik

Obec Gerlachov

12.12.2018

Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd

058/2018

Neuvedené

Anika Kubicová

Obec Gerlachov

06.12.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

058/2017

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Gerlachov

10.12.2018

Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd

057/2018

Neuvedené

Alena Marušinová

Obec Gerlachov

30.11.2017

Zmluva o zimnej údržbe

057/2017

Neuvedené

Stanislav Raček

Obec Gerlachov

07.12.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018

056/2018

1 000,00 EUR

TJ TATRAN Gerlachov

Obec Gerlachov

30.11.2017

Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-786-017/2017

056/2017

727,21 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Gerlachov

06.12.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 57/2016

055/2018

Neuvedené

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Gerlachov

30.11.2017

Zmluva o poskytovaní služieb elektron.bankovníctva

055/2017

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Gerlachov

03.12.2018

Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd

054/2018

Neuvedené

Štefan Štupák

Obec Gerlachov

30.11.2017

Zmluva o poskytovaní služieb elektron.bankovníctva

054/2017

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Gerlachov

03.12.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

053/2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Gerlachov

30.11.2017

Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci pri zbezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

053/2017

Neuvedené

Recyklogroup, a.s.

Obec Gerlachov

03.12.2018

Poistná zmluva č. 6587755695/3550143416

052/2018

700,62 EUR

Kooperatíva poisťovňa, a.s.

Obec Gerlachov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: