Zmluvy - Archiv FZO

Dátum zverejnenia Čislo zmluvy Popis Suma Zmluvná strana Dátum uzatvorenia
22.02.2017 010/2017 Zmluva o účinkovaní 250.00 € Tibor Pokorný 22.02.2017
22.02.2017 009/2017 Poistná zmluva 537.66 € Komunálne poisťovňa, a.s. 31.01.2017
10.02.2017 008/2017 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Sidónia Čonková 10.02.2017
09.02.2017 007/2017 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Darina Čonková 09.02.2017
01.02.2017 006/2017 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1001/2017 10.00 € Milan Čonka 01.02.2017
02.02.2017 005/2017 Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb 418.80 € Galileo Corporation s.r.o. 25.01.2017
02.02.2017 004/2017 Zmluva o dielo 996.00 € Galileo Corporation s.r.o. 25.01.2017
30.01.2017 003/2017 Dohoda č. 17/36/50J/1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 27.01.2017
25.01.2017 002/2017 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Marek Čonka 25.01.2017
09.01.2017 001/2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 99.00 € Orange Slovensko, a.s. 05.01.2017
30.12.2016 063/2016 Poistné zmluva - Vozík Unikol Kooperatíva poisťovňa, a.s. 28.12.2016
30.12.2016 062/2016 Poistné zmluva - Tatra Karosa CAS Kooperatíva poisťovňa, a.s. 28.12.2016
30.12.2016 061/2016 Poistné zmluva - Opel Movano Kooperatíva poisťovňa, a.s. 28.12.2016
30.12.2016 060/2016 Poistné zmluva - Škoda Octávia Kooperatíva poisťovňa, a.s. 28.12.2016
29.12.2016 059/2016 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1006/2016 20.00 € Rusnáková Jana 29.12.2016
28.12.2016 058/2016 Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia 22579.20 € Východoslovenská distribučná, a.s. 07.12.2016
20.12.2016 057/2016 Zmluva o dielo - zimná údržba miestnych komunikácií 800.00 € Wood via s.r.o. 20.12.2016
15.12.2016 056/2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Recyklogroup, a.s. 15.12.2016
13.12.2016 055/2016 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1005/2016 10.00 € Ján Navrátil 13.12.2016
13.12.2016 054/2016 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1004/2016 10.00 € Ján Navrátil 13.12.2016
13.12.2016 053/2016 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1003/2016 10.00 € Ján Navrátil 13.12.2016
09.12.2016 052/2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 09.12.2016
09.12.2016 051/2016 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Jaromír Faix 25.11.2016
05.12.2016 050/2016 Poistná zmluva č. 21-11578 - MOS 1.80 € Union poisťovňa, a.s., 25.11.2016
05.12.2016 049/2016 Poistná zmluva č. 21-11577 - MOS 9.60 € Union poisťovňa, a.s., 25.11.2016
01.12.2016 048/2016 Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve Brantner Poprad, s.r.o. 30.11.2016
21.11.2016 047/2016 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Erik Pirožek 21.11.2016
16.11.2016 046/2016 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Richard Stankoven 16.11.2016
16.11.2016 045/2016 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Ing. Miroslav Filaga 16.11.2016
14.11.2016 044/2016 Dodatok k Zmuve o poskytnovaní verejných služieb Slovak Telekom. a.s. 14.11.2016
01.11.2016 043/2016 Zmluva o dielo č. 57/2016 1379.33 € EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 01.11.2016
26.10.2016 042/2016 Zmluva o dielo 06/2016 82070.28 € STAVTECH BB, s.r.o. 26.10.2016
11.10.2016 041/2016 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1002/2016 20.00 € Sidónia Čonková 11.10.2016
06.10.2016 040/2016 Zmluva na poskytnutie služby 150.00 € VEROBS, s.r.o. 29.09.2016
03.10.2016 039/2016 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Ing. Miroslav Filaga 03.10.2016
03.10.2016 038/2016 Poistná zmluva č.21-11567 - MOS 64.80 € Union poisťovňa, a.s., 29.09.2016
22.09.2016 037/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2016 130.00 € Súkromná základná umelecká škola Fantázia 13.09.2016
21.09.2016 036/2016 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 21.09.2016
08.09.2016 035/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 400.00 € TJ TATRAN Gerlachov, OZ 08.09.2016
07.09.2016 034/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 100.00 € OZ Návraty - Gerlachov pod Tatrami 07.09.2016
05.09.2016 033/2016 Dodatok č. 1 Environmentálny dond 30.08.2016
24.08.2016 032/2016 Stavba - Oprava mosta a regulácia Gerlachovského potoka 39967.76 € OK - TEAM 24.08.2016
05.08.2016 031/2016 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Zuzana Berlanská 23.07.2016
05.08.2016 030/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 1000.00 € Horský kros Gerlach 05.08.2016
19.07.2016 029/2016 Zmluva o prenájme staveniska 6400.21 € Prospect, spol. s r.o. 18.07.2016
30.06.2016 028/2016 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Recyklogroup, a.s. 29.06.2016
30.06.2016 027/2016 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Brantner Poprad, s.r.o. 24.06.2016
09.06.2016 026/2016 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1001/2016 20.00 € Darina Čonková 09.06.2016
03.06.2016 025/2016 Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce 400.00 € TJ TATRAN Gerlachov 01.06.2016
03.06.2016 024/2016 Mandátna zmluva 1200.00 € Investing Poprad spol. s r. o. 26.05.2016
09.05.2016 023/2016 Zmluva o elektonickej komunikácii Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 02.05.2016
28.04.2016 022/2016 Poistná zmluva 21-11521 27.00 € Union poisťovňa, a.s. 27.04.2016
25.04.2016 021/2016 Zmluva č. 114234 08U02 131992.00 € Environmentálny fond 25.04.2016
08.04.2016 020/2016 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Ing. Peter Gánovský 07.04.2016
07.04.2016 019/2016 Zmluva č. 6070 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 3000.00 € DPO SR 07.04.2016
04.04.2016 018/2016 Zradenie motorového vozidla - príves Unikol 12.46 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. 04.04.2016
04.04.2016 017/2016 Zmluva č. 1610516 38.50 € Slovgram 30.03.2016
30.03.2016 016/2016 Dohoda č. 12/2016/§ 54-ŠnZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 22.03.2016
04.03.2016 015/2016 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 11/2016 Zníženie spotreby energie budovy Obecného úradu Gerlachov 132677.57 € Prospect, spol. s r.o. 03.03.2016
03.03.2016 014/2016 Poistenie majetku 537.66 € Komunálna poisťovňa, a.s. 03.03.2016
01.03.2016 013/2016 Poistná zmluva 21-11506 MOS 25.20 € Union poisťovňa, a.s. 26.02.2016
01.03.2016 012/2016 Poistná zmluva - MOS 1.80 € Union poisťovňa, a.s. 26.02.2016
01.03.2016 011/2016 Poistná zmluva - MOS 9.00 € Union poisťovňa, a.s. 26.02.2016
01.03.2016 010/2016 Poistná zmluva - AČ 28.80 € Union poisťovňa, a.s. 26.02.2016
29.02.2016 009/2016 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. 29.02.2016
29.02.2016 008/2016 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva Prima banka Slovensko, a.s. 29.02.2016
29.02.2016 007/2016 Zmluva o poskytovaní služieb 30.00 € 2-morrow, s.r.o. 26.02.2016
25.02.2016 006/2016 Dohoda číslo 16/36/052/15 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 23.02.2016
25.02.2016 005/2016 Poistenie vozidla Iveco 128.75 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. 24.02.2016
22.02.2016 004/2016 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Benjamín Belička 18.01.2016
21.01.2016 003/2016 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Jana Franková 21.01.2016
21.01.2016 002/2016 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Renáta Pavlíková 21.01.2016
04.01.2016 001/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 1000.00 € TJ TATRAN Gerlachov 04.01.2016
29.11.2015 062/2015 Zmluva o budúcej zmluve Recyklogroup, a.s. 29.12.2015
28.12.2015 061/2015 Poistná zmluva 122.40 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. 28.12.2015
09.12.2015 060/2015 Poistná zmluva - Movano 179.00 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. 09.12.2015
09.01.2016 059/2015 Poistná zmluva 93.81 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. 09.12.2015
09.12.2015 058/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 1000.00 € TJ TATRAN Gerlachov 09.12.2015
09.12.2015 057/2015 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Ing. Martin Mlynár 01.12.2015
01.12.2015 056/2015 Darovacia zmluva 79689.93 € Ministerstvo vnútra SR 07.10.2015
27.11.2015 055/2015 Zmluva o reklame 7212.88 € PROSPECT, spol. s r.o. 27.11.2015
25.11.2015 054/2015 Dodatok k zmluve o účte Prima banka Slovensko 25.11.2015
25.11.2015 053/2015 Zmluva o dielo Poľnohospodárske družstvo TATRAN Gerlachov 25.11.2015
25.11.2015 052/2015 Dodatok č. 4 k zmluve č. 36/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25.11.2015
24.11.2015 051/2015 ZMLUVA č. 112068 08U03 92723.00 € Environmentálny fond 16.11.2015
11.11.2015 050/2015 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Mária Faixová 11.11.2015
10.11.2015 049/2015 Zmluva o prenájme hrobového miesta 20.00 € Helena Kičinová 10.11.2015
10.11.2015 048/2015 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Helena Kičinová 10.11.2015
06.11.2015 047/2015 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Vojtech Čonka 06.11.2015
02.11.2015 046/2015 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Andrej Gritta 02.11.2015
02.11.2015 045/2015 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Anna Čonková 02.11.2015
23.10.2015 044/2015 Hromadná licenčná zmuva Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 20.10.2015
15.10.2015 043/2015 Zmluva o dielo č. 6/2015 99935.88 € Prospekt, spol. s r.o. 13.10.2015
15.10.2015 042/2015 Dodotok č. 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 12.10.2015
30.09.2015 041/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 400.00 € TJ Tatran Gerlachov 30.09.2015
25.09.2015 040/2015 Poistná zmluva 21-11472 MOS 57.00 € Union poisťovňa, a.s. 25.09.2015
22.09.2015 039/2015 Zmluva o dielo 750.00 € RNDr. Radomír Babiak, PhD. 22.09.2015
02.09.2015 038/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 100.00 € OZ Návraty 02.09.2015
31.08.2015 037/2015 Zmluva o službách č. 043/2015/Za 1200.00 € Grantprojekt s.r.o. 28.08.2015
28.08.2015 036/2015 Poistná zmluva 21-11464 AČ 36.00 € Union, a.s. 27.08.2015
19.08.2015 035/2015 Dohoda číslo 15/36/052/521 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad 19.08.2015
11.08.2015 034/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2015 1000.00 € Horský kros Gerlach 11.08.2015
15.07.2015 033/2015 Zmluva o dielo 17.00 € BEPAX, s.r.o. 15.07.2015
15.07.2015 032/2015 Dohoda číslo 15840-8/2015-PP Sociálna poisťovňa 15.07.2015
19.06.2015 031/2015 Zmluva o službách č. 031/2015/Za 1800.00 € Grantprojekt s.r.o. 19.06.2015
18.06.2015 030/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2015 400.00 € TJ TATRAN Gerlachov 18.06.2015
15.06.2015 029/2015 Mandátna zmluva 800.00 € Ing. Rastislav Tapšák 12.06.2015
03.06.2015 028/2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Východoslovenská distribučná, a.s. 03.06.2015
25.05.2015 027/2015 Zmluva o prenájme hrobového miesta č.1007/2015 20.00 € Margita Pušková 25.05.2015
25.05.2015 026/2015 Zmluva o prenájme hrobového miesta č.1006/2015 10.00 € Ružene Čonková 25.05.2015
13.05.2015 025/2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 13.05.2015
08.05.2015 024/2015 Zmluva o prenájme hrobového miesta č.1005/2015 10.00 € Vladimír Čonka 08.05.2015
30.04.2015 023/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 19.90 € Slovak Telekom a.s. 30.04.2015
30.04.2015 022/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 19.90 € Slovak Telekom a.s. 30.04.2015
17.04.2015 021/2015 Poistná zmluva 130.00 € Kooperatíva poisťovňa 17.04.2015
13.04.2015 020/2015 Zmluva o financovaní CVČ Mierová 134, Svit Mesto Svit 13.04.2015
13.03.2015 019/2015 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Ing. Jaroslav Ceľuch 13.03.2015
13.04.2015 018/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce TJ TATRAN Gerlachov 13.04.2015
31.03.2015 017/2015 Zmluva o spracovaní BRO Technické služby mesta Svit 31.03.2015
31.03.2015 016/2015 Poistná zmluva 86.40 € Union poisťovňa, a.s. 31.03.2015
27.03.2015 015/2015 Zmluva o prenájme hrobového miesta č.1004/2015 5.00 € Ružena Čonková 27.03.2015
20.03.2015 014/2015 Dodatok č.5 ku Zmluve o zriadení SOÚ Svit Obec-mesto 20.03.2015
20.03.2015 013/2015 Zmluva o prenájme hrobového miesta č.1003/2015 20.00 € Alžbeta Čonková 20.03.2015
12.03.2015 012/2015 Dodatok č. 6 k Zmluve č.8/2001 o zbere a odvoze KO Technické služby mesta Svit 12.03.2015
11.03.2015 011/2015 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Marián Gaj 11.03.2015
11.03.2015 010/2015 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Ľubomíra Faixová 11.03.2015
02.03.2015 009/2015 Poistná zmluva 25.20 € Union poisťovňa, a.s. 20.02.2015
27.02.2015 008/2015 Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-PO-1202/2014-018 17431.32 € Ministerstvo vnútra SR 27.02.2015
17.02.2015 007/2015 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1002/2015 20.00 € Emília Faixová 17.02.2015
11.02.2015 006/2015 Dohoda číslo 15/36/052/9 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 30.01.2015
30.01.2012 005/2015 Poistná zmluva 4.80 € Union poisťovňa, a.s. 30.05.2012
10.02.2015 004/2015 Dodatok č.1 k Zmluve o zneškodnenie odpadu Obec Ľubica 30.05.2012
02.02.2015 003/2015 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1001/2015 20.00 € Darina Kuzmová 02.02.2015
02.01.2015 001/2015 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd KlaPe, s.r.o. 02.01.2015
31.12.2014 325/2014 Zmluva o dielo Poľnohospodárske družstvo BATIZOVCE 30.12.2012
31.12.2014 324/2014 Mandátna zmluva 180.00 € Martin Majerčák 31.12.2014
31.12.2014 323/2014 Zmluva o poskytovní audítorských služieb - ÚZ, KÚZ 1600.00 € Ing. Mária Kyselová 30.12.2014
31.12.2014 322/2014 Dodatok č. 5 k ZMLUVE o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných /iných/ odpadov Technické služby Mesta Svit 12.12.2014
31.12.2014 321/2014 Dodatok č. 4 ku Zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov Technické služby Mesta Svit 12.12.2014
22.12.2014 320/2014 Poistná zmluva č. 21-11401 Union poisťovňa, a.s. 18.12.2014
22.12.2014 319/2014 Zmluva o poskytnutí mimoriadnej finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2014 TJ TATRAN Gerlachov 17.12.2014
02.12.2014 318/2014 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Ing. Pavel Perháč 01.12.2014
01.12.2014 317/2014 Dodatok č. 1 k Dohode č. 69/§52/2014 o poskytnutí príspevku na AČ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 01.12.2014
26.11.2014 316/2014 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Štefan Bičár 26.11.2014
20.11.2014 315/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1238/2014 20.00 € Ing. Ján Mlynár 20.11.2014
15.11.2014 314/2014 Dodatok č. 3 k zmluve č. 36/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 13.11.2014
15.11.2014 313/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1269/2014 10.00 € Ján Faix 15.11.2014
15.11.2014 312/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1235/2014 20.00 € Rudolf Pekarčík 21.08.2014
05.11.2014 311/2014 Poistná zmluva Movano 176.00 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. 15.10.2014
05.11.2014 310/2014 Poistná zmluva Octávia 90.81 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. 15.10.2014
05.11.2014 309/2014 Zmluva o dielo 1987.00 € P-RE-S Onderčo Jiří 05.11.2014
31.10.2014 308/2014 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Ján Rusnák 31.10.2014
31.10.2014 307/2014 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Ján Matis 31.10.2014
31.10.2014 306/2014 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Mgr. Alena Findrová 31.10.2014
31.10.2014 305/2014 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd Damián Koreň 31.10.2014
28.10.2014 304/2014 Kúpna zmluva 3016.32 € Profil Invest Slovakia s.r.o. 20.10.2014
23.10.2014 303/2014 Dodatok ku zmluve o zriadení vecného bremena Gritta Andrej a Ing.Grittová Ivica 23.10.2014
14.10.2014 302/2014 Objednávka programu Biznis VSE a.s. 09.10.2014
08.10.2014 301/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1267/2014 30.00 € Mária Kičinová 08.10.2014
08.10.2014 300/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1266/2014 20.00 € Anna Čonková 08.10.2014
07.10.2014 299/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce TJ TATRAN Gerlachov 07.10.2014
03.10.2014 298/2014 Zmluva o zriadení vecného bremena Urbár pozemkové spoločenstvo Gerlachov 03.10.2014
26.09.2014 297/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1268/2014 15.00 € Pavol Ilavský 26.09.2014
26.09.2014 296/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1265/2014 10.00 € Žaneta Gažiová 26.09.2014
26.09.2014 295/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1245/2014 10.00 € Helena Kičinová 26.09.2014
294/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1232/2014 10.00 € Helena Kičinová 21.08.2014
21.09.2014 293/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1231/2014 10.00 € Helena Kičinová 21.08.2014
21.09.2014 292/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1230/2014 20.00 € Helena Kičinová 21.08.2014
21.09.2014 291/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1264/2014 10.00 € Monika Čonková 21.09.2014
21.09.2014 290/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1263/2014 10.00 € Monika Čonková 21.09.2014
21.09.2014 289/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1237/2014 20.00 € Ing. Jaroslav Mlynár 21.08.2014
21.09.2014 288/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1262/2014 10.00 € Helena Faixová 21.09.2014
21.09.2014 287/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1261/2014 10.00 € Ing. Michal Faix 21.09.2014
21.09.2014 286/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1260/2014 10.00 € Ing. Michal Faix 21.09.2014
21.09.2014 285/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1259/2014 20.00 € Ján Faix 21.08.2014
18.09.2014 284/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1240/2014 5.00 € Mária Kičinová 21.08.2014
11.09.2014 283/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1246/2014 20.00 € Ing. Ján Ilavský, CSc 11.09.2014
11.09.2014 282/2014 Zmluva o zriadení vecného bremena podľa rozpisu 11.09.2014
08.09.2014 281/2014 Zmluva o zriadení vecného bremena podľa rozpisu 05.09.2014
08.09.2014 280/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1251/2014 20.00 € Zuzana Petrulová 01.09.2014
08.09.2014 279/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1244/2014 10.00 € Zuzana Rakytová 21.08.2014
08.09.2014 278/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1236/2014 10.00 € Zuzana Rakytová 21.08.2014
08.09.2014 277/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1258/2014 20.00 € Anna Pristášová 08.09.2014
02.09.2014 276/2014 Zmluva o zriadení vecného bremena Andrej Gritta a Ing. Ivica Grittová 26.08.2014
02.09.2014 275/2014 Kúpna zmluva 840.00 € Vladimír Čonka 24.04.2014
02.09.2014 274/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1257/2014 10.00 € Vojtech Čonka 02.09.2014
02.09.2014 273/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1256/2014 20.00 € Vojtech Čonka 02.09.2014
02.09.2014 272/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1255/2014 20.00 € Zuzana Faixová 02.09.2014
02.09.2014 271/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1254/2014 10.00 € Zuzana Faixová 02.09.2014
02.09.2014 270/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1253/2014 10.00 € Ján Faix 02.09.2014
02.09.2014 269/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1252/2014 20.00 € Pavol Hroboň 02.09.2014
02.09.2014 268/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1250/2014 20.00 € Mária Nikerlová 01.09.2014
02.09.2014 267/2014 Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd KlaPe, s.r.o. 02.09.2014
20.08.2014 266a/2014 Dohoda č.69/§52/2014 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Poprad 27.08.2014
28.08.2014 266/2014 Poistná zmluva č. 21-11373 36.00 € Union poisťovňa, a.s. 27.08.2014
28.08.2014 265/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 100.00 € OZ Návraty - Gerlachov pod Tatrami 28.08.2014
28.08.2014 264/2014 Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí 540.00 € Mesto Svit, PaedDr. Rudolf Abrahám - primátor mesta 28.08.2014
22.08.2014 263/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1234/2014 10.00 € Helena Kyčinová 22.08.2014
22.08.2014 262/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1229/2014 20.00 € Alena Lakatošová 22.08.2014
22.08.2014 261/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1228/2014 10.00 € Zuzana Faixová 22.08.2014
22.08.2014 260/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1227/2014 20.00 € Ján Nikerle 22.08.2014
22.08.2014 259/2014 Finančná dotácia - beh do vrchu Gerlach 1000.00 € Horský kros Gerlach 22.08.2014
21.08.2014 258/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1249/2014 10.00 € Ján Horvaj 21.08.2014
21.08.2014 257/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1248/2014 10.00 € Ján Hroboň 21.08.2014
21.08.2014 256/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1247/2014 10.00 € Ján Hroboň 21.08.2014
21.08.2014 255/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1243/2014 20.00 € Zuzana Faixová 21.08.2014
21.08.2014 254/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1242/2014 20.00 € Helena Kičinová 21.08.2014
21.08.2014 253/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1241/2014 10.00 € Helena Kičinová 21.08.2014
21.08.2014 252/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1239/2014 10.00 € Mária Rusnáková 21.08.2014
21.08.2014 251/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1233/2014 20.00 € Helena Kleinová 21.08.2014
21.08.2014 250/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1226/2014 5.00 € Mária Nikerlová 21.08.2014
21.08.2014 249/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1225/2014 10.00 € Mária Rusnáková 21.08.2014
21.08.2014 248/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1224/2014 10.00 € Mária Rusnáková 21.08.2014
21.08.2014 247/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1223/2014 5.00 € Helena Rusnáková 21.08.2014
21.08.2014 246/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1222/2014 20.00 € Mária Rusnáková 21.08.2014
21.08.2014 245/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1221/2014 10.00 € Helena Kyčinová 21.08.2014
21.08.2014 244/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1220/2014 10.00 € Helena Kyčinová 21.08.2014
21.08.2014 243/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1219/2014 20.00 € Ing. Lýdia Laubertová 21.08.2014
18.08.2014 242/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1218/2014 20.00 € Rudolf Čonka 18.08.2014
13.08.2014 241/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1217/2014 10.00 € Oľga Budzáková 13.08.2014
13.08.2014 240/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1216/2014 10.00 € Oľga Budzáková 13.08.2014
13.08.2014 239/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1215/2014 10.00 € Oľga Budzáková 13.08.2014
13.08.2014 238/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1214/2014 20.00 € Oľga Budzáková 13.08.2014
13.08.2014 237/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1213/2014 20.00 € Milan Barger 13.08.2014
13.08.2014 236/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1212/2014 10.00 € Milan Barger 13.08.2014
13.08.2014 235/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1211/2014 10.00 € Milan Barger 13.08.2014
13.08.2014 234/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1210/2014 20.00 € Mária Andrášiková 13.08.2014
21.09.2014 233/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1209/2014 10.00 € Ján Faix 21.09.2014
21.09.2014 232/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1208/2014 10.00 € Ján Faix 21.09.2014
13.08.2014 231/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1207/2014 10.00 € Marta Moravcová 13.08.2014
13.08.2014 230/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1206/2014 10.00 € Marta Moravcová 13.08.2014
11.08.2014 229/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1205/2014 20.00 € Mária Faixová 11.08.2014
08.08.2014 228/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1204/2014 10.00 € Ing. Mária Čajková 08.08.2014
08.08.2014 227/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1203/2014 10.00 € Ing. Mária Čajková 08.08.2014
08.08.2014 226/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1202/2014 10.00 € Michal Nikerle 08.08.2014
08.08.2014 225/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1201/2014 10.00 € Michal Nikerle 08.08.2014
08.08.2014 224/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1200/2014 10.00 € Ing. Lýdia Laubertová 08.08.2014
08.08.2014 223/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1199/2014 5.00 € Sidónia Kokyová 08.08.2014
08.08.2014 222/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1198/2014 30.00 € Sidónia Kokyová 08.08.2014
04.08.2014 221/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1197/2014 20.00 € Mária Kičinová 04.08.2014
30.07.2014 220/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1196/2014 10.00 € Marta Franková 30.07.2014
30.07.2014 219/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1195/2014 5.00 € Mária Rusnáková 30.07.2014
28.07.2014 218/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1194/2014 10.00 € Viera Čonková 28.07.2014
28.07.2014 217/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1193/2014 520.00 € Viera Čonková 28.07.2014
24.07.2014 216/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1192/2014 5.00 € Viera Čonková 24.07.2014
24.07.2014 215/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1191/2014 5.00 € Magdaléna Bangová 24.07.2014
24.07.2014 214/2014 Úrazové poistenie - MOS 72.00 € Union poisťovňa a.s. 24.07.2014
23.07.2014 213/2014 Zmluva o termínovanom vklade Prima banka Slovensko a.s. 23.07.2014
23.07.2014 212/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1190/2014 20.00 € Marta Franková 23.07.2014
21.07.2014 211/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1189/2014 20.00 € Maroš Bango 21.07.2014
21.07.2014 210/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1188/2014 20.00 € Mária Faixová 21.07.2014
21.07.2014 209/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1187/2014 20.00 € Mária Faixová 21.07.2014
21.07.2014 208/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1186/2014 20.00 € Helena Kičinová 21.07.2014
21.07.2014 207/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1185/2014 10.00 € Helena Kičinová 21.07.2014
18.07.2014 206/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1184/2014 5.00 € Pavol Faix 18.07.2014
18.07.2014 205/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1183/2014 10.00 € Pavol Faix 18.07.2014
18.07.2014 204/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1182/2014 10.00 € Pavol Faix 18.07.2014
18.07.2014 203/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1181/2014 10.00 € Pavol Faix 18.07.2014
202/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1180/2014 20.00 € Pavol Faix 18.07.2014
18.07.2014 201/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1179/2014 10.00 € Pavol Faix 18.07.2014
18.07.2014 200/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1178/2014 20.00 € Kamila Kyčinová 18.07.2014
18.07.2014 199/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1177/2014 20.00 € Ing. Alena Marušinová 18.07.2014
18.07.2014 198/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1176/2014 10.00 € Marta Faixová 18.07.2014
18.07.2014 197/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1175/2014 10.00 € Marta Faixová 18.07.2014
18.07.2014 196/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1174/2014 10.00 € Mária Čonková 18.07.2014
18.07.2014 195/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1173/2014 10.00 € Mária Čonková 18.07.2014
17.07.2014 194/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1172/2014 20.00 € Ladislav Hrušovský 17.07.2014
17.07.2014 193/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1171/2014 20.00 € Mária Gánovská 17.07.2014
17.07.2014 192/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1170/2014 10.00 € Mária Gánovská 17.07.2014
17.07.2014 191/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1169/2014 10.00 € Mária Gánovská 17.07.2014
16.07.2014 190/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1168/2014 20.00 € Ján Hroboň 16.07.2014
16.07.2014 189/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1167/2014 20.00 € Ján Hroboň 16.07.2014
16.07.2014 188/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1166/2014 20.00 € Helena Ryšová 16.07.2014
16.07.2014 187/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1165/2014 20.00 € Helena Ryšová 16.07.2014
16.07.2014 186/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1164/2014 10.00 € Mária Rusnáková 16.07.2014
16.07.2014 185/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1163/2014 10.00 € Mária Rusnáková 16.07.2014
16.07.2014 184/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1162/2014 20.00 € Mária Rusnáková 16.07.2014
15.07.2014 183/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1161/2014 10.00 € Milan Rusnák 15.07.2014
15.07.2014 182/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1160/2014 5.00 € Zuzana Hudáková 15.07.2014
15.07.2014 181/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1159/2014 10.00 € Zuzana Hudáková 15.07.2014
15.07.2014 180/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1158/2014 10.00 € Zuzana Hudáková 15.07.2014
15.07.2014 179/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1157/2014 10.00 € Mária Švčíková 15.07.2014
15.07.2014 178/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1156/2014 20.00 € Mária Švčíková 15.07.2014
15.07.2014 177/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1155/2014 10.00 € Mária Švčíková 15.07.2014
15.07.2014 176/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1154/2014 20.00 € Viera Mižigarová 15.07.2014
15.07.2014 175/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1153/2014 20.00 € Viera Mižigarová 15.07.2014
15.07.2014 174/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1152/2014 10.00 € Eva Rusnáková 15.07.2014
15.07.2014 173/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1151/2014 20.00 € Ján Rusnák 15.07.2014
15.07.2014 172/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1150/2014 20.00 € Eva Rusnáková 15.07.2014
171/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1149/2014 20.00 € Michal Faix 14.07.2014
14.07.2014 170/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1148/2014 10.00 € Michal Faix 14.07.2014
14.07.2014 169/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1147/2014 10.00 € Michal Faix 14.07.2014
14.07.2014 168/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1146/2014 10.00 € Ján Gáj 14.07.2014
14.07.2014 167/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1145/2014 10.00 € Ján Gáj 14.07.2014
14.07.2014 166/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1144/2014 20.00 € Ján Gáj 14.07.2014
14.07.2014 165/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1143/2014 10.00 € Mária Rusnáková 14.07.2014
14.07.2014 164/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1142/2014 20.00 € Mária Rusnáková 14.07.2014
14.07.2014 163/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1141/2014 20.00 € Mária Rusnáková 14.07.2014
14.07.2014 162/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1140/2014 20.00 € Mária Rusnáková 14.07.2014
14.07.2014 161/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1139/2014 10.00 € Mária Bargerová 14.07.2014
14.07.2014 160/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1138/2014 10.00 € Mária Bargerová 14.07.2014
14.07.2014 159/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1137/2014 10.00 € Mária Bargerová 14.07.2014
14.07.2014 158/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1136/2014 20.00 € Mária Bargerová 14.07.2014
14.07.2014 157/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1135/2014 10.00 € Ľubomíra Faixová 14.07.2014
11.07.2014 156/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1134/2014 10.00 € Anna Monková 11.07.2014
11.07.2014 155/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1133/2014 20.00 € Anna Monková 11.07.2014
11.07.2014 154/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1132/2014 20.00 € Pavol Povec 11.07.2014
11.07.2014 153/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1131/2014 10.00 € Pavol Povec 11.07.2014
11.07.2014 152/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1130/2014 20.00 € Pavol Povec 11.07.2014
11.07.2014 151/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1129/2014 10.00 € Pavol Povec 11.07.2014
11.07.2014 150/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1128/2014 10.00 € Pavol Povec 11.07.2014
11.07.2014 149/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1127/2014 5.00 € Ján Hroboň 11.07.2014
11.07.2014 148/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1126/2014 20.00 € Ján Hroboň 11.07.2014
11.07.2014 147/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1125/2014 10.00 € Ing. Michal Gánovský 11.07.2014
11.07.2014 146/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1124/2014 20.00 € Pavol Pavlík 11.07.2014
11.07.2014 145/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1123/2014 5.00 € Pavol Pavlík 11.07.2014
11.07.2014 144/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1122/2014 20.00 € Pavol Pavlík 11.07.2014
11.07.2014 143/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1121/2014 20.00 € Pavol Pavlík 11.07.2014
10.07.2014 142/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1120/2014 10.00 € Ing. Mária Bukatová 10.07.2014
10.07.2014 141/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1119/2014 10.00 € Ing. Mária Bukatová 10.07.2014
09.07.2014 140/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1118/2014 5.00 € Ján Šemcer 09.07.2014
09.07.2014 139/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1117/2014 10.00 € Elena Šemcerová 09.07.2014
09.07.2014 138/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1116/2014 20.00 € Elena Šemcerová 09.07.2014
09.07.2014 137/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1115/2014 5.00 € Elena Šemcerová 09.07.2014
09.07.2014 136/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1114/2014 10.00 € Ing. Mária Bukatová 09.07.2014
09.07.2014 135/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1113/2014 10.00 € Ing. Mária Bukatová 09.07.2014
08.07.2014 134/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1112/2014 10.00 € Magdaléna Čonková 08.07.2014
08.07.2014 133/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1111/2014 20.00 € Magdaléna Čonková 08.07.2014
08.07.2014 132/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1110/2014 20.00 € Helena Timočková 08.07.2014
07.07.2014 131/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1109/2014 10.00 € Pavel Jurčo 07.07.2014
07.07.2014 130/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1108/2014 20.00 € Pavol Rusnák 07.07.2014
07.07.2014 129/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1107/2014 20.00 € Ján Horvaj 07.07.2014
07.07.2014 128/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1106/2014 10.00 € Ján Horvaj 07.07.2014
07.07.2014 127/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1105/2014 10.00 € Mária Janowská 07.07.2014
07.07.2014 126/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1104/2014 5.00 € Helena Kičinová 07.07.2014
07.07.2014 125/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1103/2014 20.00 € Helena Kičinová 07.07.2014
07.07.2014 124/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1102/2014 20.00 € Helena Kičinová 07.07.2014
07.07.2014 123/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1101/2014 20.00 € Ján Šemcer 07.07.2014
07.07.2014 122/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1100/2014 20.00 € Peter Rusnák 07.07.2014
07.07.2014 121/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1099/2014 10.00 € Zuzana Ďuriačová 07.07.2014
01.07.2014 120/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1098/2014 10.00 € Marián Bango 01.07.2014
01.07.2014 119/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1097/2014 20.00 € Marián Bango 01.07.2014
01.07.2014 118/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1096/2014 20.00 € Ing. Ján Gánovský 01.07.2014
01.07.2014 117/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1095/2014 20.00 € Helena Ludviková 01.07.2014
01.07.2014 116/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1094/2014 20.00 € Mária Kičinová 01.07.2014
24.06.2014 115/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1093/2014 20.00 € Zita Boráková 24.06.2014
24.06.2014 114/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1092/2014 20.00 € Božena Čonková 24.06.2014
20.06.2014 113/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1091/2014 20.00 € Pavel Jurčo 20.06.2014
20.06.2014 112/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1090/2014 20.00 € Helena Čuchranová 20.06.2014
20.06.2014 111/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1089/2014 10.00 € Ján Hroboň 20.06.2014
20.06.2014 110/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1088/2014 10.00 € Zuzana Halahyjová 20.06.2014
20.06.2014 109/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1087/2014 20.00 € Zuzana Halahyjová 20.06.2014
20.06.2014 108/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1086/2014 10.00 € Zuzana Halahyjová 20.06.2014
20.06.2014 107/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1085/2014 20.00 € Zuzana Halahyjová 20.06.2014
20.06.2014 106/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1084/2014 20.00 € Helena Faixová 20.06.2014
20.06.2014 105/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1083/2014 20.00 € Zuzana Copušová 20.06.2014
20.06.2014 104/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1082/2014 20.00 € Zuzana Copušová 20.06.2014
20.06.2014 103/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1081/2014 20.00 € Ján Gašper, Ing. 20.06.2014
20.06.2014 102/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1080/2014 20.00 € Ján Hroboň 20.06.2014
20.06.2014 101/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1079/2014 20.00 € Pavol Rusnák 20.06.2014
20.06.2014 100/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1078/2014 20.00 € Anna Hlávková 20.06.2014
20.06.2014 099/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1077/2014 20.00 € Pavol Šemcer 20.06.2014
20.06.2014 098/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1076/2014 20.00 € Mária Hroboňová 20.06.2014
20.06.2014 097/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1075/2014 10.00 € Mária Hroboňová 20.06.2014
20.06.2014 096/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1074/2014 10.00 € Zuzana Ďuriačová 20.06.2014
17.06.2014 095/2014 Finančná dotácia - futbalový turnaj 300.00 € TJ Tatran Gerlachov 17.06.2014
06.06.2014 094/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1073/2014 20.00 € Bibiána Javoreková 06.06.2014
02.06.2014 093/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1072/2014 20.00 € Vladimír Kičin 02.06.2014
02.06.2014 092/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1071/2014 20.00 € Mária Kičinová 02.06.2014
19.06.2014 091/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1070/2014 20.00 € Zuzana Ďuriačová 19.06.2014
02.06.2014 090/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1069/2014 10.00 € Ing. Lýdia Laubertová 02.06.2014
28.05.2014 089/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1068/2014 10.00 € Ing. Ján Gánovský 28.05.2014
27.05.2014 088/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1067/2014 20.00 € Helena Čuchranová 27.05.2014
23.05.2014 087/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1066/2014 20.00 € Anna Ilavská 23.05.2014
23.05.2014 086/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1065/2014 20.00 € Ján Rusnák 23.05.2014
30.05.2014 085/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1064/2014 20.00 € Mária Pajerchinová 30.05.2014
23.05.2014 084/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1063/2014 20.00 € Ján Faix 23.05.2014
23.05.2014 083/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1062/2014 20.00 € Helena Klainová 23.05.2014
21.05.2014 082/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1061/2014 20.00 € Tatiana Pavlíková 21.05.2014
21.05.2014 081/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1060/2014 10.00 € Eva Rusnáková 21.05.2014
07.06.2014 080/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1059/2014 30.00 € František Pavliga 21.05.2014
21.05.2014 079/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1058/2014 20.00 € Helena Kleinová 21.05.2014
21.05.2014 078/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1057/2014 20.00 € Mária Kičinová 21.05.2014
21.05.2014 077/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1056/2014 20.00 € Mária Kičinová 21.05.2014
21.05.2014 076/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1055/2014 20.00 € Helena Semanová 21.05.2014
19.05.2014 075/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1054/2014 20.00 € Ján Barger 19.05.2014
16.05.2014 074/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1053/2014 20.00 € Ján Faix 16.05.2014
16.05.2014 073/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1052/2014 5.00 € Miroslava Faixová 16.05.2014
16.05.2014 072/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1051/2014 20.00 € Mária Gánovská 16.05.2014
07.06.2014 070/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1049/2014 20.00 € Helena Stanová 12.05.2014
14.05.2014 069/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1048/2014 20.00 € Ján Klimek 14.05.2014
12.05.2014 068/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1047/2014 10.00 € Ing. Mária Bukatová 12.05.2014
12.05.2014 067/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1046/2014 20.00 € Ing. Mária Bukatová 12.05.2014
09.05.2014 066/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1045/2014 10.00 € Michal Nikerle 09.05.2014
09.05.2014 065/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1044/2014 20.00 € Michal Nikerle 09.05.2014
09.05.2014 064/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1043/2014 20.00 € Mgr. Pavol Mlynár 09.05.2014
09.05.2014 063/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1042/2014 20.00 € Mgr. Pavol Mlynár 09.05.2014
09.05.2014 062/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1041/2014 30.00 € Mgr. Pavol Mlynár 09.05.2014
09.05.2014 061/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1040/2014 20.00 € Mária Faixová 09.05.2014
09.05.2014 060/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1039/2014 10.00 € Ján Horvaj 09.05.2014
09.05.2014 059/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1038/2014 10.00 € Ján Horvaj 09.05.2014
09.05.2014 058/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1037/2014 20.00 € Marián Kičin 07.05.2014
09.05.2014 057/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1036/2014 30.00 € Ján Ševčík 05.05.2014
09.05.2014 056/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1035/2014 20.00 € Ľudmila Šemcerová 02.05.2014
09.05.2014 055/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1034/2014 20.00 € Ľudmila Šemcerová 02.05.2014
09.05.2014 054/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1033/2014 20.00 € Ľubomíra Mlynárová 02.05.2014
09.05.2014 053/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1032/2014 10.00 € Ing. Dušan Faix 28.04.2014
09.05.2014 052/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1031/2014 20.00 € Ing. Dušan Faix 28.04.2014
09.05.2014 051/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1030/2014 20.00 € Mária Faixová 28.04.2014
09.05.2014 050/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1029/2014 20.00 € Estera Nosáľová 28.04.2014
09.05.2014 049/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1028/2014 20.00 € Estera Nosáľová 28.04.2014
09.05.2014 048/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1027/2014 20.00 € Mária Bargerová 17.04.2014
09.05.2014 047/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1026/2014 30.00 € Mária Feriancová 17.04.2014
09.05.2014 046/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1025/2014 20.00 € Ján Mlynár 17.04.2014
09.05.2014 045/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1024/2014 20.00 € Mária Faixová 17.04.2014
09.05.2014 044/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1023/2014 20.00 € Michal Gašper 17.04.2014
09.05.2014 043/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1022/2014 20.00 € Mária Nikerlová 17.04.2014
09.05.2014 042/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1021/2014 20.00 € Zuzana Ďuriačová 17.04.2014
09.05.2014 041/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1020/2014 10.00 € Ilavský Pavol 17.04.2014
09.05.2014 040/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1019/2014 10.00 € Helena Kičinová 17.04.2014
09.05.2014 039/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1018/2014 20.00 € Helena Kičinová 17.04.2014
09.05.2014 038/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1017/2014 20.00 € Marta Povecová 17.04.2014
05.05.2014 037/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1016/2014 20.00 € Ing. Michal Faix 17.04.2014
05.05.2014 036/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1015/2014 20.00 € Marta Faixová 16.04.2014
05.05.2014 035/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1014/2014 20.00 € Helena Michalková 16.04.2014
02.05.2014 034/2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 02.05.2014
02.05.2014 033/2014 Zmluva o poskytovaní právnych služieb doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. 30.04.2014
30.04.2014 032/2014 Odkanalizovanie znečistených vôd Ľubomíra Mlynárová 28.04.2014
30.04.2014 031/2014 Úrazové poistenie - MOS 39.60 € Union poisťovňa a.s. 29.04.2014
16.04.2014 030/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1013/2014 Mária Pajerchinová 30.04.2014
16.04.2014 029/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1012/2014 Mária Gánovská 30.04.2014
30.04.2014 028/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1011/2014 Pavol Gánovský 16.04.2014
16.04.2014 027/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1010/2014 Ing. Lýdia Laubertová 16.04.2014
16.04.2014 026/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1009/2014 Helena Pristášová 16.04.2014
16.04.2014 025/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1008/2014 Mária Gánovská 16.04.2014
15.04.2014 024/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1007/2014 Mária Gánovská 15.04.2014
15.04.2014 023/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1006/2014 Mária Gánovská 15.04.2014
15.04.2014 022/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1005/2014 Michal Nikerle 15.04.2014
15.04.2014 021/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1004/2014 Michal Nikerle 15.04.2014
01.04.2014 020/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1003/2014 Zuzana Drábová 01.04.2014
01.04.2014 019/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1002/2014 Zuzana Drábová 01.04.2014
01.04.2014 018/2014 Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1001/2014 Zuzana Drábová 01.04.2014
01.04.2014 017/2014 Dodatok č. 4 k zmluve pri separovanom zbere nebezp. odpadov Technické služby mesta Svit 01.04.2014
01.04.2014 016/2014 Dodatok č.3 k zmluve pri separovanom zbere Technické služby mesta Svit 01.04.2014
01.04.2014 015/2014 Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č. U1589/2013 560.00 € MADE s.r.o. 01.04.2014
20.03.2014 014/2014 Odkanalizovanie znečistených vôd Jozef Čonka 13.03.2014
20.03.2014 013/2014 Zmluva o nájme nehnuteľnosti 12.50 € Urbár Gerlachov, pozem. spol. 18.03.2014
12.03.2014 012/2014 Finančná dotácia - stolnotenisový turnaj 400.00 € TJ Tatran Gerlachov 12.03.2014
28.02.2014 011/2014 Odkanalizovanie znečistených vôd Luxury I.D. s.r.o. 14.02.2014
28.02.2014 010a/2014 Dohoda č.4/§52/2014 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Poprad 25.02.2014
28.02.2014 010/2014 Poistná zmluva - AČ 85.54 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. 25.02.2014
27.02.2014 009/2014 Odkanalizovanie znečistených vôd Mgr. Annamária Klasovská 27.02.2014
26.02.2014 008/2014 Odkanalizovanie znečistených vôd Ondrej Žuža 26.02.2014
10.02.2014 007/2014 Údaje z katastra nehnuteľností Geodetický a kartografický ústav Bratislava 10.02.2014
06.02.2014 006/2014 Finančná dotácia - lyžiarske preteky 1000.00 € TJ Tatran Gerlachov 06.02.2014
05.02.2014 005/2014 Odkanalizovanie znečistených vôd Ing. Pašková Jana 05.02.2014
31.01.2014 004/2014 Úrazové poistenie - MOS 1.20 € Union poisťovňa a.s. 27.01.2014
31.01.2014 003/2014 Úrazové poistenie - MOS 45.00 € Union poisťovňa a.s. 27.01.2014
15.01.2014 002/2014 Dodatok č. 3 k zmluve pri separovanom zbere nebezp.odpadov Technické služby mesta Svit 15.01.2014
15.01.2014 001/2014 Dodatok č. 2 k zmluve pri separovanom zbere Technické služby mesta Svit 15.01.2014
16.12.2013 035/2013 Povinné zmluvné poistenie 90.81 € Kooperatíva poisťovňa a.s. 15.10.2013
16.12.2013 034/2013 Povinné zmluvné poistenie 176.00 € Kooperatíva poisťovňa a.s. 12.12.2013
02.12.2013 033/2013 Odkanalizovanie znečistených vôd Dušan Kuzma 10.11.2013
02.12.2013 032/2013 Odkanalizovanie znečistených vôd Tatiána Pavlíková 10.11.2013
02.12.2013 031/2013 Odkanalizovanie znečistených vôd Ján Mlynár 10.11.2013
02.12.2013 030/2013 Odkanalizovanie znečistených vôd Ing. Ján Pajerchin 10.11.2013
10.11.2013 029/2013 Odkanalizovanie znečistených vôd Ing. Martin Pajerchin 10.11.2013
10.11.2013 028/2013 Odkanalizovanie znečistených vôd Mária Kičinová 10.11.2013
08.11.2013 027/2013 Odkanalizovanie znečistených vôd Helena Semanová 08.11.2013
31.10.2013 026/2013 Úrazové poistenie - MOS 39.60 € Union poisťovňa a.s. 28.10.2013
31.10.2013 025/2013 Audítorské služby-KÚZ 600.00 € Ing. Mária Kyselová 24.10.2013
31.10.2013 024/2013 Audítorské služby-ÚZ 1000.00 € Ing. Mária Kyselová 24.10.2013
25.09.2013 023/2013 Finančná dotácia - kolieskové lyže 300.00 € TJ Tatran Gerlachov 25.09.2013
06.09.2013 022/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - OZ Návraty 100.00 € OZ Návraty 08.08.2013
06.09.2013 021/2013 Zabezpečovanie zimnej údržby 23.23 € Milan Bujnovský 22.08.2013
31.07.2013 020/2013 Súhlas s elektronickou komunikáciou Tatranská odpadová spoločnosť 01.07.2013
31.07.2013 019/2013 Úrazové poistenie - MOS 32.40 € Union poisťovňa a.s. 29.07.2013
31.07.2013 018/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - HK Gerlach 1000.00 € OZ Horský kros Gerlach 01.07.2013
17.06.2013 017/2013 Zmluva o dielo 8690.00 € Ing. Igor Bobák 13.06.2013
17.06.2013 016/2013 Zmluva č. 93108 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu" 42175.00 € Environmentálny fond 17.06.2013
17.06.2013 015/2013 Zmluva o dielo 42105.27 € EKOSPOL a.s. 22.05.2013
17.06.2013 014/2013 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE s.r.o. 17.06.2013
17.06.2013 013/2013 Licenčná zmluva č. U1589/2013 412.00 € MADE s.r.o. 17.06.2013
30.05.2013 012/2013 Dodatok k Zmluve o grantovom účte Prima banka Slovensko a.s. 28.05.2013
23.05.2013 011a/2013 Dohoda č.5/§52/2013 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Poprad 16.05.2013
23.05.2013 011/2013 Úrazové poistenie - aktivačné práce 57.60 € Union poisťovňa a.s. 17.05.2013
05.05.2013 010/2013 Úrazové poistenie - MOS 32.40 € Union poisťovňa a.s. 29.04.2013
20.04.2013 009/2013 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko a.s. 16.04.2013
20.04.2013 008/2013 Finančná dotácia - futbalový turnaj 300.00 € TJ Tatran Gerlachov 11.03.2013
09.02.2013 007/2013 Finančná dotácia - stolnotenisový turnaj 400.00 € TJ Tatran Gerlachov 06.02.2013
30.01.2013 006/2013 Finančná dotácia - lyžiarske preteky 1000.00 € TJ Tatran Gerlachov 28.01.2013
09.02.2013 005/2013 Úrazové poistenie - MOS 37.80 € Union poisťovňa a.s. 24.01.2013
26.01.2013 004/2013 Poskytovanie hromadných údajov z katastra Správa katastra Prešov 21.01.2013
20.01.2013 003a/2013 Audítorské služby 600.00 € Ing. Mária Kyselová 18.01.2013
20.01.2013 003/2013 Audítorské služby 1000.00 € Ing. Mária Kyselová 17.01.2013
18.01.2013 002/2013 Dodatok k zmluve pri separovanom zbere nebezp. odpadov Technické služby mesta Svit 08.01.2013
18.01.2013 001/2013 Dodatok k zmluve pri separovanom zbere Technické služby mesta Svit 08.01.2013
14.12.2012 045/2012 Odkanalizovanie znečistených vôd Cirkev a.s.d. slovenské združenie 11.12.2012
14.12.2012 044/2012 Odkanalizovanie znečistených vôd Tatranský správcovský dom s.r.o. 11.12.2012
03.12.2012 043/2012 Povinné zmluvné poistenie 90.81 € Kooperatíva poisťovňa a.s. 12.10.2012
03.12.2012 042/2012 Povinné zmluvné poistenie 187.61 € Kooperatíva poisťovňa a.s. 12.10.2012
14.11.2012 041/2012 Odkanalizovanie znečistených vôd Vladimír Kičin 13.11.2012
14.11.2012 040/2012 Odkanalizovanie znečistených vôd Ev. a. v. farský úrad 14.11.2012
14.11.2012 039/2012 Odkanalizovanie znečistených vôd PD Tatran Gerlachov 12.11.2012
09.11.2012 038/2012 Odkanalizovanie znečistených vôd Darina Mazúrová 08.11.2012
09.11.2012 037/2012 Odkanalizovanie znečistených vôd Mária Pajerchinová 07.11.2012
02.11.2012 036/2012 Úrazové poistenie 61.20 € Union poisťovňa a.s. 29.10.2012
02.11.2012 035/2012 Úrazové poistenie 37.80 € Union poisťovňa a.s. 29.10.2012
20.10.2012 034/2012 Kúpna zmluva dodatok č.2 1705.37 € MADE s.r.o. 17.10.2012
13.10.2012 033/2012 Zabezpečovanie zimnej údržby 23.23 € Milan Bujnovský 11.10.2012
13.10.2012 032/2012 Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve Brantner Poprad s.r.o. 11.10.2012
09.10.2012 031/2012 Odkanalizovanie znečistených vôd HUBERTUS s.r.o. 01.10.2012
09.10.2012 030/2012 Odkanalizovanie znečistených vôd Ing. Zoltán Berghauer 01.10.2012
09.10.2012 029/2012 Finančná dotácia 300.00 € TJ Tatran Gerlachov 05.10.2012
15.09.2012 028/2012 Finančná dotácia 100.00 € OZ Návraty Gerlachov 05.09.2012
25.09.2012 027/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 398.32 € Slovenská pošta a.s. 21.09.2012
09.09.2012 026/2012 Poskytovanie verejných služieb - dodatok Slovak Telekom a.s. 22.08.2012
28.08.2012 025/2012 Dodatok k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere 299445.47 € Prima banka Slovensko a.s. 22.08.2012
12.08.2012 024/2012 Úrazové poistenie 39.60 € Union poisťovňa a.s. 25.07.2012
10.08.2012 023/2012 Finančná dotácia 300.00 € Horský kros Gerlach Gerlachov 01.08.2012
02.07.2012 022/2012 Zneškodňovanie odpadov Tatranská odpadová spoločnosť 02.01.2012
25.06.2012 021/2012 Finančná dotácia 300.00 € TJ Tatran Gerlachov 13.06.2012
25.06.2012 020/2012 Audítorské služby 600.00 € Ing. Mária Kyselová 29.05.2012
25.06.2012 019/2012 Finančná dotácia 300.00 € TJ Tatran Gerlachov 13.06.2012
25.06.2012 018/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o monografii 1068.30 € PhDr. Božena Malovcová 21.06.2012
25.06.2012 017/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o monografii 431.76 € PhDr. Marián Soják PhD. 21.06.2012
25.06.2012 016/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o monografii 710.50 € Mgr. Ján Endrödi 21.06.2012
25.06.2012 015/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o monografii 3405.18 € PhDr. Zuzana Kollárová PhD. 21.06.2012
10.06.2012 014/2012 Objednávka kontraktu EFEKT 8A VSE a.s. 07.06.2012
22.05.2012 013/2012 Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom a.s. 18.05.2012
04.05.2012 012/2012 Úrazové poistenie 39.60 € Union zdravotná poisťovňa a.s. 24.04.2012
04.05.2012 011/2012 Poskytnutie reklamy 100.00 € Tatra Commerce spol. s r.o. 23.04.2012
10.02.2012 010/2012 Elektronické služby Union zdravotná poisťovňa a.s. 03.02.2012
01.02.2012 009/2012 Finančná dotácia 1000.00 € TJ Tatran Gerlachov 16.01.2012
01.02.2012 008/2012 Separovaný zber Technické služby mesta Svit 01.02.2012
30.01.2012 007/2012 Separovaný zber odpadu 1739.00 € Technické služby mesta Svit 01.01.2012
30.01.2012 006/2012 Úrazové poistenie 36.00 € Union poisťovňa a.s. 17.01.2012
24.01.2012 005/2012 Poskytovanie údajov z katastra Katastrálny úrad Prešov 09.01.2012
24.01.2012 004/2012 Audítorské služby 1000.00 € Ing. Mária Kyselová 14.12.2011
20.01.2012 003/2012 Zneškodnenie odpadu Obec Ľubica 12.12.2011
20.01.2012 002/2012 Povinné zmluvné poistenie 90.81 € Kooperatíva poisťovňa a.s. 24.11.2011
20.01.2012 001/2012 Povinné zmluvné poistenie 187.61 € Kooperatíva poisťovňa a.s. 24.11.2011
033/2011/O Zmluva o grantovom účte. Zriadenie grantového účtu. Dexia banka Slovensko a.s. 21.12.2011
032/2011/O Dodatok č. 1/2011 k zmluve o nájme nehnuteľnosti. Dodatok k zmluve o nájme nehnuteľnosti. Peter Slávik, Mlynská 21, Gerlachov 05.12.2011
031/2011/O Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd. Dodávka pitnej vody verejným vodovodom. PVPS a.s. Poprad 18.10.2011
030/2011/O Poistná zmluva č. 21-11088 Úrazové poistenie-102-krátkodobé-aktivačné práce. Úrazové poistenie osôb počas výkonu aktivačných prác. Union poisťovňa a.s. Bratislava 28.10.2011
029/2011/O Poistná zmluva č. 21-11089 Úrazové poistenie-102-krátkodobé-aktivačné práce. Úrazové poistenie osôb počas výkonu aktivačných prác. Union poisťovňa a.s. Bratislava 28.10.2011
028/2011/O Zmluva o grantovom účte. Zmluva o grantovom účte. Dexia banka Slovensko a.s. 28.10.2011
027/2011/O Zmluva o dielo ohľadom zabezpečovania zimnej údržby miestnych komunikácií. Zimná údržba miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Gerlachov. Milan Bujnovský, Gerlachov 27.10.2011
026/2011/O Zmluva o nájme nebytových priestorov. Užívanie nebytového priestoru. Súkromné centrum voľného času Rosnička, Vlkovce 14.09.2011
025/2011/O Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu - školského úradu Veľký Slavkov. Doplnenie ďalšieho účastníka zmluvy. Obec Štrba 18.05.2011
024/2011/T Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2011. X.ročník pretekov na kolieskových lyžiach – Memoriál MUDr. Guhra. 300.00 € TJ Tatran Gerlachov 19.09.2011
023/2011/O Poistná zmluva č. 21-11055 Úrazové poistenie-102-krátkodobé-aktivačné práce. Úrazové poistenie osôb počas výkonu aktivačných prác. Union poisťovňa a.s. Bratislava 31.08.2011
022/2011/T Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2011.Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu. 100.00 € OZ Návraty - Gerlachov pod Tatrami, Gerlachov 05.09.2011
021/2011/O Dodatok č. 3 k Zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov za obdobie rokov 2010 a 2011 na základe poskytnutých prostriedkov z RF. Zmena platobných podmienok. Technické služby mesta Svit 30.06.2011
020/2011/O Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úver (B) č.54/013/11. Záväzok banky poskytnúť úver. Dexia banka Slovensko a.s. 26.08.2011
019/2011/T Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2011. Usporiadanie preteku – XVIII. Ročník HK Gerlach – beh do vrchu Gerlach. 1000.00 € Horský kros Gerlach, Gerlachov 01.08.2011
018/2011/O Cyklistický chodník Poprad - Starý Smokovec. Spolupráca zmluvných strán pri predprojektovej a projektovej príprave stavby. Mesto Poprad, Mesto Vysoké Tatry, Obec Gerlachov 14.07.2011
017/2011/O Zmluva o dielo ohľadom vybudovania oplotenia obecného cintorína v Gerlachove. Vybudovanie oplotenia cintorína. 2100.00 € Vladimír Čonka, Nová 151, Gerlachov 26.07.2011
016/2011/O Dodatok č. 2 k Zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov za obdobie rokov 2010 a 2011 na základe poskytnutých prostriedkov z RF. Zmena ceny poplatkov Technické služby mesta Svit 16.07.2010
015/2011/O Zmluva č.04/2011/237 o poskytnutí finančných prostriedkov zo š.r. SR na rok 2011 na výkon prác na vojnových hroboch. Finančné prostriedky na hlavný pomník havárie vojnového lietadla v r. 1944 a jednotlivé hroby. 2000.00 € Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy 26.04.2011
014/2011/O Dodatok č. 1 ZoD č. 025/2010/GER. Zmena ceny diela. 9475.87 € BBF Building s.r.o. Svit 30.06.2011
013/2011/M Poistná zmluva č. 21-11019 Úrazové poistenie-102-krátkodobé-aktivačné práce. Úrazové poistenie osôb počas výkonu aktivačných prác. Union poisťovňa a.s. Bratislava 30.05.2011
012/2011/A Poistná zmluva č. 21-11018 Úrazové poistenie-102-krátkodobé-aktivačné práce. Úrazové poistenie osôb počas výkonu aktivačných prác. Union poisťovňa a.s. Bratislava 30.05.2011
011/2011/O Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektroinickej komunikácie. Doručovanie dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie. Dôvera zdravotná piosťovňa a.s. 31.03.2011
010/2011/O Zmluva č.: 100052528 o využívaní elektronických služieb. Využívanie elektronických služieb prostredníctvom použivateľského konta Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Bratislava 22.03.2011
009/2011/O Zmluva č. 04/2011/237 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR na rok 2011 na výkon prác na vojnových hroboch. Finančné prostriedky na hlavný pomník havárie vojnového lietadla v r. 1944 2000.00 € Ministerstvo vnútra SR sekcia verejnej správy 26.04.2011
008/2011/O Zmluva č.204/2011 o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnosti. Poskytnutie údajov z katastrálneho územia Gerlachov Katastrálny úrad v Prešove 28.02.2011
007/2011/O Revitalizácia centrálnej zóny obce Gerlachov - Dodatok č. 1 k ZoD č. 008/2010/GER. Zmena ceny po zaokrúhlení cien 356091.21 € BBF Building s.r.o. Svit 07.04.2011
006/2011/O Stavebné úpravy v obci Gerlachov - ZoD č. 025/2010/GER. Zhotovenie diela, stavebné úpravy. 8335.69 € BBF Building s.r.o. Svit 03.02.2011
005/2011/O Dažďová kanalizácia v obci Gerlachov - Dodatok č. 1 k ZoD č. 027/2010/GER. Zhotovenie diela, dažďová kanalizácia. 8840.89 € BBF Building s.r.o. Svit 03.02.2011
004/2011/O Kúpna zmluva číslo 4/2011. Predkupné právo z dôvodu nerealizovania výstavby MK 561.00 € Ing. Miloslav Ilavský, PhD., Bratislava 10.05.2011
003/2011/T Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce, Futbalový turnaj - Memoriál Ing. Pavla Mlynára 300.00 € TJ Tatran Gerlachov 28.04.2011
002/2011/T Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 400.00 € TJ Tatran Gerlachov 22.02.2011
001/2011/T Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce. Lyžiarské preteky - Memoriál 24 padlých hrdinov SNP-53 ročník 1000.00 € TJ Tatran Gerlachov 09.02.2011